FDD2USB emulator assembly / vgradnja fdd2USB emulator

 

FDD2USB

 

 

 

-odvijte klaviaturo

-odvijte trenutni FDD (disketnik)

-priklopite FDD2USB emulator slika1,slika2

-privijte FDD2USB emulator

-sestavite klaviaturo

-formatirajte USB ključek na 100 blokov s programom,za program pošljite mail:info@audiologs.com

-kopirate datoteke na USB ključek

 

Preizkušeno na: (standard IBM-AT interface) slika4

 

Ketron:X1,SD1(plus),SD3(modul),SD9,SD5

 

GEM:WK2,WK4,WK6,8

 

Korg:PA50,60,80,PA1X/pro,Trinity,Triton,I30

 

Roland: E-96,RA800/G800 (Shugart Interface) slika5

 

Yamaha: PSR serija 1.44Mb

 

 

-disassembly the keyboard

-unscrew the present FDD (floppy drive)

-connect he FDD2USB emulator figure1,figure2

-screw FDD2USB emulator

-assembly the keyboard

-fromat the USB key to 100 block woth program,send the mail: info@audiologs.com

-copy the files to your USB key

 

Tested on: (standard IBM-AT interface) figure4

 

Ketron X1, SD1 (plus), SD3 (module), SD9, SD5

 

GEM: WK2, WK4, WK6, 8

 

Korg: PA50, 60.80, PA1X/pro, Trinity, Triton, I30

 

Roland: E,96,RA800/G800 (Shugart Interface) figure5

 

Yamaha: PSR series 1.44MB

 

Slika1/figure1                                                                                                   slika4/figure4                                                                                   slika5/figure5

 

                               

 

Slika2/figure2

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri prepisu BIOS-a,ker lahko poškodujete matično ploščo. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when flashing BIOS because they can damage the motherboard. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.


If the information was useful for you, you can