general music genesys pro repair/popravilo

 

   

 

Genesys pro

 

Repairing the pcb,/popravilo ploščice tiskanega vezja.

 

 

Zaradi dotrajanosti ali slabega vzdrževanja,izpostavljanja tekočinam,transporta itd..se nam lahko zgodi da naprava ne deluje pravilno,slišimo hreščanje in prekinjanje zvoka. Napaka je na digitalni pretvorbi zvoka v analogno.

 

Due to wear or poor maintenance, exposure to liquids, transport, etc. .. could happen to us that the device is not working properly, we hear scratching and interrupting sound. The fault is in the digital-to-analog conversion of sound.

 

    

 

 

 

Previdno odvijemo pokrov in ga odstranimo na varno. Odvijemo tudi vijake na zadnji strani vezja.

 

Carefully unscrew the cover and remove it to safety. Unscrew the screws on the back side,too.

 

              

 

 

 

Odstranimo vezje z ohišja da lahko dostopamo do elementov na vezju. Začnemo pri zgornji ploščici video board.

 

Prepare your work surface and upside printed circuit board turn up. Visually check if any item is damaged.

 

 

 

 

Previdno odstranimo vse konektorje na video plošči.

 

Carefully remove all connectors on the video board.

 

 

 

 

Odvijemo še glavno ploščo in jo odstranimo z ohišja da bomo lahko ugotovili napako in jo popravili.

 

Unscrew the main board and remove it from housing that we can find the fault and repair it.

 

                    

 

 

 

Ko imamo prazno ohišje lahko dostopamo do vseh konektorjev in povezav. Izmerimo vse kable z avdio in digitalnimi povezavami. Ugotovimo,da so povezave Ok in predvidevamo napako na glavni plošči.

 

When we have an empty casing can be accessed by all connectors and connections. Measure all cables, audio and digital connections. We find that the connections are OK and we assume fault on the main board.

 

         

 

 

 

Ker klaviatura deluje normalno ko jo vklopimo,ko se segreje pa začne zvok prekinjati je napaka v povezavah na tiskani ploščici. Sledimo povezavam od procesorja zvoka proti D-ramu in proti D/A pretvorniku.Vse povezave prespajkamo z vročim zrakom. Lahko uporabimo tudi hladilni spray.Klaviaturo pustimo vklopljeno in hladimo dele;procesor,D/A pretvornik,RAM in upore med povezavami. Ko se pojavi nepopačen zvok je tisto mesto vzrok napake in ga pospajkamo.

 

Since the keyboard works normally when it is switched on when it heats up starts to interrupt the sound, we detect fault pcb. Follow the links from the sound processor to D-Ram and against the D / A converter. Resolder all links with hot air. It can also be used a spray cooling. Switch keyboard ON and cooling parts;the processor, the D / A converter, RAM and resistors between connections. When we get of distortion-free sound is the point of the fault ,we resolder it.

 

         

 

 

 

Priključimo napravo in preverimo avdio izhode. Zvok je nepopačen in deluje pravilno. Klaviaturo pustimo da se segreje vmes lahko predvajamo ritme in opazujemo avdio izhode. Zvok je ok,naprava deluje pravilno. Glavno ploščo pritrdimo v obratnem vrstnem redu, kot smo jo razstavili. Konektorje zalijemo z vročim lepilom.

 

Connect the device and check the audio output. The sound is distortion-free and working properly. Leave keyboard to warm,during we can be play rhythms and observe audio outputs. The sound is ok, the device is working properly. Assembly the main board in the reverse order, as we have dissasembly. Fix the connectors with hot glue.

 

                          

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,za morebitne napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri popravilu vezja ,ker lahko poškodujete ploščo tiskanega vezja in povezave. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, for the errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when you repairing the pcb, you can damage the pcb. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,January2014,info@audiologs.com