Vgradnja-assembly KORG I5S HD

 

1.

Zamenjati EPROM IC5 (OS-HD eprom je v KIT-u),če sta vgrajena IC7 in IC12 jih ne potrebujemo več se odstranita.

 

Replace IC5 with eprom IC (included in HD KIT).Pull out the IC7 and IC12 if they are in

socket,they are no needed.

 

 

 

 

2.

Vgradimo Ploščco z HD ali CF(silent drive) kartico.Če je uporabljen CF je lahko odrežemo,da pride v kovinsko ohišje main boarda

 

Assembly HD board with HD or CF(silent drive).If the CF is used we can cut off the HD board to reduce it,that can fit into the main board chase

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Priključimo LCD konektor CN21 na HD board LCD pa iz HD boarda,konektorji so že nastavljeni,jih ni mogoče zamejati ali drugače priključiti.

 

Connect the connector CN21 with free socket flat cable from HD board.The FC connectors and FC socket are fit to each other and can't be wrong connected.

 

 

 

4.

Potrebno je odlotati še uporovni smd Jumper R15 in sicer ostane nezalotan.Ostaneta zalotana R9 in R10,ostali R13,R14 in R15 pa so izpuščeni,da lahko prebere 16Mb namesto prejšnih 8Mb.

 

If you want to read the 16Mb instead  of  8Mb,you have to solder out smd Jumper resistor R15.So the R9 and R10 are in,Jumper On,on the other hand the Jumpers R13,R14 and R15 are off,so the resistors are out.

 

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite vgradnje izlključite klaviaturo iz omrežja. S posegom v klaviaturolahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi ERPOM-a,ker lahko poškodujete podnožje. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to assembly,plug out keyboard from the network. By intervening in keyboard could damage the circuit. Be careful when changing ERPOM because they can damage the socket. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.


If the information was useful for you, you can