MIDI modul MPR-1000

z MIDI vmesnikom I-O

za mehanske orgle

 

                 

 

 

Direktiva EC2004/108/EC                 

   

                     

 

 

• MP-01 Midi predvajalnik značilnosti

 

 

• Predvajalnik zgodovina

 

Prvi prototip na testni ploščici:

 

 

 

Prvi model na testiranju:

 

 

Pcb:

 

 

 

 

 

 

Tipke:

 

 

 

Panel plošča (primer) in izdelana konzola:

 

 

 

 

 

• Predvajalnik zaključek in IR pilot

 

Uporabili smo :

-          Uporabljene so klasične rutine za naslavljanje:

-                  SD/MMC kartice

-                  LCD

-                  Tipke

-                  RC5 protokol (IR pilot)

-                  MIDI protokol,serijski izhod

-          Programska oprema je v C-ju in jo je mogoče prilagoditi potrebam in željam stranke

-          OS je mogoče spreminjati že v izdelanem modulu, predvajalnik ima bootloader 1024 besed

-          Pcb izdelamo za vsakega naročnika posebej,glede ne individualne želje in potrebe

-          Komplet vsebuje tudi pilot RC5 kodo,kartico SD in SD/USB vmesnik                   

-          Opcija je usmernik-napajalnik switch 9V/DC 90-260V AC/50Hz

 

IR pilot:                                   Hitra navodila za uporabo tipk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Blok shema povezava predvajalnik in I-O vmesnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V blok shemi

 

je prikazana povezava vseh komponent skupaj.I-O enota vsebuje tudi zraven vhodne enote s tipkovnico in izhodne enote midi merger,ki je podrobneje razložen na strani 16.IN enota je matrika za tipkovnico raložena na strani 10.Out enota ki krmili releje s katerimi lahko krmilimo poljubno vezane komponente max. tok na izhod je 700mA in napetost odprtega kolektorja v 12V.V našem primeru mehanskih orgel smo uporabili releje-ventile ki odpirajo zrak neposredno v piščali podrobneje razloženo na strani 13.

-V povezavi predvajalnika in I-O je možno hkrati predvajati in igrati v živo,kar nam omogoča enota merger.

-V povezavi predvajalnika in I-O enote je možno igrati v živo in hkrati v funkciji REC snemati igranje kar nam omogoča vezje splitter v IN enoti.

 

• I-O vmesnik

 

IN vezje:

 

In vezje nam omogoča uporabo tipkovnice.Za tipkovnico je uporabljena matrika 8X16 in se lahko uporabi do 128 tipk.V našem primeru smo jih uporabili 25,dve oktavi + tipka C3 iz tretje oktave.IN enota lahko deluje samostojno,potrebna je direktna napetost 5V ali 12V.Možna je nastavitev 16 kanalov.Po MIDI protokolu smo uporabili prvega,takrat so sklenjeni vsa stikala na dip stikalu SW DIP-4.

 

ZNAČILNOSTI:

 

-samostojna enota,5V napajanje direktno ali 12V (uporabljen disipac. reg.7805)

-128 tipk max.

-32 multitimbral (32 tonov je možno odigrati naenkrat)

-320us latency (kasnitev od pritisnjene tipke do midi podatka)

-natavitev midi kanalov od 1-16

-splitter (delitev midi podatka na dva izhoda,možna priključitev dveh komponent stran 17)

 

 

Pcb: postavitev elementov

 

 

 

     Pogled z zgornje strani:

 

 

 

Pogled s spodnje strani (smd elementi):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN vezje je izdelano v

 

najsodobnejši tehnologiji.Zaradi večih povezav in možnosti kombiniranja konektorjev standarnih 5 polnih (kot samostojno vezje) in priključnih konektorjev v povezavi s sistemi z isto maso je vezje dvostransko.

Zaradi zmanjšanja na minimum so uporabljeni tudi smd elementi in fleksibilnosti na različne tipkovnice konektorje za priključitev.

Podpira standard RoHs vse komponente imajo certifikat standarda spajkanja brez svinca.

 

 

OUT vezje:

 

OUT vezje nam omogoča krmiljenje izhodov v našem primeru relejev z uporabo midi protokola.Možno je krmili max.24 izhodov.Vsak naslednji mikrokontroler je lahko vezan vzporedno na Tx pin max je 4 enote in lahko krmili naslednjih 24 izhodov-relejev.OUT enota lahko deluje samostojno,potrebna je direktna napetost 5V . Možna je nastavitev 16 kanalov.Po MIDI protokolu smo uporabili prvega,takrat so sklenjeni vsa stikala na dip stikalu SW DIP-4.

 

ZNAČILNOSTI:

 

-samostojna enota,5V napajanje

-24 izhodov max.

-opokopler 6N139 na vhodu,galvanska ločitev

-320us latency (kasnitev od midi podatka do izhoda)

-natavitev midi kanalov od 1-16

-merger (seštevek midi podatka na en izhod,možna priključitev dveh komponent stran 16)

 

 

Pcb:postavitev elementov

 

 

 

Pogled z zgornje strani:

 

 

 

       Pogled s spodnje strani (smd elementi):

 

     

     

 

 

    

 

 

 

OUT vezje je izdelano v

 

      najsodobnejši tehnologiji.Zaradi večih povezav in možnosti kombiniranja konektorjev standarnih 5 polnih (kot samostojno vezje) in priključnih konektorjev v povezavi s sistemi z isto maso je vezje dvostransko.

Zaradi zmanjšanja na minimum so uporabljeni tudi smd elementi in fleksibilnosti na različne tipkovnice konektorje za priključitev.Podpira standard RoHs vse komponente imajo certifikat standarda spajkanja brez svinca.

 

 

• Merger

 

 

Ker serijskih signalov ne moremo združiti,vezati vzporedno je potreba po uporabi združevalnika midi protokola ali midi merger.Posebno vezje,k nam omogoča,da lahko preberemo in tudi pošljemo na izhod nemoteno dva midi ukaza ali več,ki nimajo medsebojnega vpliva.Če pride do podvojitve signalov deluje vezje po sistemu prvega.

Ker v našem primeru uporabljamo samo ukaze note-on in note-off je možnost podvojitve podatkov,torej prvi podatek vklopi in izklopi izhod,drugi podatek vklopi in izklopi izhod.

Možne so tudi kombinacije prvi podatek izklpi izhod drugega podatka drugi podatek izklopi izhod prvega…itd 

 

 

   Pcb:del vezja OUT pcb-ja

 

 

 

• Splitter

 

   Ker IN vezje potrebuje dva izhoda,torej izhod za predvajalnik in izhod za direktno povezavo na OUT vezje je dodano vezje za dristribucijo Tx serijskega podatka v našem primeru midi protokola.Torej enak podatek poteka nemoteno na dveh izhodih,ki sta lahko vezana v različnih sistemih in se ne motita med seboj oz. ne prihaja do napak,kar je lklučnega pomena zaradi serijskega protokola in izgube določenih segmentov podatka.

 

 

Pcb:del vezja IN pcb-ja

 

 

 

• Tipkovnica

 

 

Tipkovnica,ki  

 

je sestavljena iz stikal je zaradi obrabe klasičnih stikal in oksidacije na dolgi rok kot kontakti neprimerna. Za tipkovnico so uporabljeni reed kontakti.Lastnosti reed kontaktov so,da se sklenejo ali razklenejo ob prisotnosti magnetov.

 

 

Pcb:

 

 

• Priključevanje flat kablov na vezje in tipkovnico

 

 

Sestavljanje tipkovnice flat kabel na vezje:

 

 

 

Sestavljanje tipkovnice flat kabel na tipkovnico:

 

 

 

 

 

Sestavljanje izhod releji:

 

 

 

 

 

Priključitev flat kabel releji:

 

 

 

  • Navodila za uporabo:funkcija LCD,tipke in ir pilot 

 

 

>>FUNKCIJA STOP<< <

-Ime predvajane datoteke *.MID:

-File:vsebina na kartici-Size:velikost v bajtih

    -izbiramo s tipkami UP-DOWN in preko IR pilota s tipkama CH+ in CH- ali direktno preko tipkovnice

 

 

 >>FUNKCIJA PLAY<< 4

-Ime predvajane datoteke *.MID:

Predvajalnik startamo s tipko PLAY ali s rumeno tipko na IR pilotu 4,če ga hočemo trenutno ustaviti še enkrat

               pritisnemo tipka PLAY (rumena tipka IR pilot),LCD nam izpiše PAUSE.

 

 

 

-Tempo:spreminjamo s tipkama LEFT RIGHT ali na IR pilotu s modro tipko 8ali rdečo tipko 7.

-Trans:funkcija transpose ali transponirati pomeni prestaviti za določen ton višje ali nižje in sicer s tipkama UP-DOWN na IR pilotu s tipkama CH+ in CH- ali zelenima tipkama 5in 6.

 

 

 

 

 

>>FUNKCIJA RECORD<< =

-Pritisnemo tipko REC ali na IR pilotu rdečo tipko =.

Predvajalnik je pripravljen za snemanje in čaka prvo noto s katero se snemanje začne.

 

 

 

 

-Ko pritisnemo prvo klavirsko tipko za igranje se snemanje začne.

Prvi karater nam prikazuje ali

snemanje poteka,takrat se obarva črno.

-File # številka datoteke po vrsti in dodeljena številka,ki se bo shranila na kartico kot

npr:MM.003.Snemanje prekinemo s tipko STOP ali zeleno tipko < na IR pilotu.

 

 

-To je naša posneta datoteka,ki bo kot zadnja na SD kartici.Imena na SD kartici lahko poljubno spreminjamo z oblikovalcem na računalniku.

 

 

 

    • Postavitev magneti-klavirske tipke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I-O vmesnik zaključek

 

 

Sestavljen modul z izdelano konzolo kot kompleten »embedded« produkt lahko uporabljamo,

v našem primeru za igranje na mehanske orgle,drugače pa kot samostojen produkt za naprave,

katere se upravljajo preko midi protokola.

 

 

Izdelan modul

 

 

         

 Testna tipkovnica za orgle izdelana iz lesa za testiranje in igranje podjetja Orglarstvo Škrabl

 

 tipkovnica

 

 

                                                                                                               

      www.skrabl.com

 

 

© 2009 AudioLogs s.p.¤ tel.: +386 2 25 26 266 ¤ www.audiologs.com ¤ e-pošta: info@audiologs.com