Proračun razumljivosti
%ALcons [Articulation Loss of Consonants u %] u
STI [Speech Transmission Index]

Razumljivost govora najviše ovisi o razini buke u prostoriji, vremenu odjeka i veličini prostorije. Vrednovanje razumljivosti govora vrši se pomoću nekoliko metoda, a među poznatijima i najviše korištenima su STI i %ALcons. Za preračunavanje vrednovanja jedne metode u drugu upiši poznatu vrijednost u sivi okvir i aktiviraj funkciju "izračunaj".

STI     ALcons %
ALcons %   STI

STI Speech Transmission Index je strojna mjera vrednovanja razumljivosti čija se vrijednost mijenja od 0 (potpuno nerazumljivo) do 1 (idealna razumljivost).

STI 0 - 0.3 0.3 - 0.45 0.45 - 0.6 0.60 - 0.75 0.75 - 1.0
neprihvatljivo slabo dovoljno dobro odlično
ALcons 100 - 33% 33 - 15% 15 - 7% 7 - 3% 3 - 0%

Budući da ALcons izražava u % slabljenje definicije samoglasnika niže vrijednosti označavaju bolju razumljivost. Nulta vrijednost %ALcons označava potpunu jasnoću . Općenito se podrazumjeva minimalna dopuštena vrijednost općeg razglasa (obavijesti) 10 %, ako u prostoriji nije izražena maskirajuća buka. Za prostorije namijenjene intelektualnom radu i sustave govornog uzbunjivanja i obavješćivanja ciljna vrijednost je manje od 5 %. Razumljivost nelinearno slabi udaljavanjem od zvučnog oizvora.

Farrel Becker je postavio empirijsku relaciju za preračunavanje:

STI
ALcons %

Relacija vrijedi za udaljenost:
r < 3.5 x Dc na kojoj je omjer direktnog i ječnog polja D/R = -11 dB

gdje je
Dc = kritična udaljenost
r = udaljenost do najbližeg zvučnika
T60 = RT60 (usrednjeno unutar oktavnog pojasa 1 i 2 kHz)
V = Volumen prostorije
Q = Faktor usmjerenosti najbližeg izvora
M = Akustički koeficijent modifikacije snage u ječnom polju = 1 (uvriježena pretpostavka)
(1 + n) = ukupni broje jednakih zvučnih izvora
K = faktor slušatelja ≈ 2 % za "dobrog" slušatelja

For r > 3.5 x Dc u ječnom polju (rezultat je uvijek slabiji od gore prikazanog)
%ALcons = 9 · T60 + K
%ALcons < 10 % razumljivost je vrlo dobra
%ALcons < 15% razumljivost je prihvatljiva
%ALcons > 15% razumljivost je slaba

 

. Home Hr .Site Map Hr . English . Contact Us .