Proračun buke cestovnog prometa
nizozemski model 2002.

Ovaj program računa razinu buke u dB(A) na zadanoj udaljenosti od prometnice. Važni podaci su broj vozila i kamiona, srednja brzina i udaljenost promatrača od ceste. Podaci o emisiji usklađeni su sa nizozemskim modelom proračuna iz 2002. godine.

Ovaj program računa Ldn-razine cestovnog prometa na ravnom dijelu ceste bez barijera i prepreka.

Pročitaj upute za ispunu tablice

Podaci o prometnici
Ulazni podaci o prometu Dan: 7.00-22.00 Noć: 22.00-7.00
Motorkotača na sat
Automobila na sat
Srednja brzina vozila kilometara na sat milja na sat
Broj kamiona/h
Broj teških vozila/h
Brzina kamiona
Tip cestovnog zastora

Geometrijski podaci
Visina prometnice
Vodoravna udaljenost u metrima od središta prometnice
Kad želiš izračunati udaljenost pri zadanoj razini buke upiši 0 (nulu, ne ostavljaj prazno!)
Visina promatrača
Vidni kut (127 gradi= puni pogled)
Dio zvučno apsorpcijske podloge (0=sve tvrda, neapsorbirajuća podloga; 1= sve je apsorbirajuća podloga (obradiva zemlja, grmlje, stabla)
Postotne refleksijske površine sa suprotne strane prometnice (0=nema reflektirajućih površina; 1= sve su reflektirajuće površine)
Udaljenost do refleksijske površine na suprotnoj strani prometnice
Visina refleksijske površine (objekt mora biti visok najmanje 5 m)
Udaljenost do raskršća
Izračunata razina buke Ldn
(Ako želiš izračunati udaljenost upiši (>40); pri tome se udaljenost mora postaviti na nulu)
Noćna LAeq iznosi