| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |

Teme za diplomske radove

Digitalni radiodifuzni sustavi

Analiza rada DAB i DRM sustava. Redukcija podataka u digitalnoj radiodifuziji. Prijenos dodatnih informacija (RDS, HTML,GPS,....). Simulacija rada sustava u raznim uvjetima prijama . Povezivanje digitalnih prijamnika s ostalim elementima multimedijskih sustava.

Tehnologija suvremene radio-difuzne postaje

Tehnološki prostori suvremene radio-postaje. Vrste uređaja obzirom na odabrani način rada. Automatizacija rada. Dodatne informacije o signalu meta-data. Obrada audio signala prije emitiranja.

Zvuk u multimedijskim sustavima

Formati snimanja, prijenosa i pohrane audio informacije u multimedijskom okruženju. Sustavi s redukcijom podataka. Zvuk na računalu (3D zvuk, MIDI, generiranje, snimanje i obrada). Zvuk za film i video. Višekanalni sustavi snimanja i reprodukcije zvuka (5.1,  7.1, 10.2,...).

Određivanje kvalitete audio sustava

Važeće HR norme i definicije parametara važnih za određivanje kvalitete audio sustava. Suvremene metode ocjene kvalitete temeljene na psihoakustičkim modelima. Izrada aplikacija za prikupljanje podataka iz subjektivnih slušnih testova .

Zvučnici i zvučnički sustavi

Simulacija rada zvučnika kao elektroakustičkog pretvarača. Ugradnja zvučnika u razne vrste kutija. Zvučnički sustavi za visokokvalitetnu reprodukciju. Optimizacija zvučničkog sustava. Utjecaj stvarnih karakteristika na rezultate dobivene uz idealizirana svojstva pretvarača. Zvučnički nizovi s upravljivim i promjenjivim usmjernim karakteristikama.

Sustavi ozvučenja

Ozvučavanje otvorenih i zatvorenih prostora. Komponente sustava. Usporedba sustava ozvučavanja. Računalni proračuni: točnost i ograničenja. Daljinsko upravljanje i nadzor nad sustavima ozvučenja. Proračun ozvučenja predavonice i višenamjenske dvorane.

Prostorna akustika

Određivanje parametara važnih za mjerenje i vrednovanje akustike prostora. Usporedbe raznih metoda mjerenja. Simulacija ETC mjerenja na računalu. Raspodjela zvučnog tlaka u prostoriji. Proračun vlastitih frekvencija prostorije. Proračun vremena odjeka. Usporedba raznih metoda mjerenja vremena odjeka. Optimizacija dimenzija prostorija. Mjerenje akustičke kvalitete. Akustički zahtjevi i proračun akustičke obrade slušaonice i predavaonice.

Tehnička akustika

Proračun i mjerenje rezonantne frekvencije apsorbera. Mjerenje koeficijenta apsorpcije zvuka novih apsorberskih materijala. Proračun difuzora. Izrada akustičkih elemenata. Mjerenje karakteristika difuzora. Proračun prostora za akustička mjerenja: ječne i gluhe komore.

Govor

Digitalna analiza govora. Prepoznavanje govora. Prepoznavanje govornika. Audio u forenzici. Automatsko prepoznavanje i indeksiranje sadržaja zvučnog signala (MPEG-7).

Tonfrekvencijska tehnika

Sklopovi za pretpojačala, pojačala i obradu audio signala u analognoj tehnici, njihove osobitosti, proračun i ispitivanje. Digitalno upravljanje audio sklopova i uređaja. Tonfrekvencijski sklopovi i uređaji u digitalnoj tehnici.

Višekanalni digitalni uređaji

Prijenos višekanalnog signala u punom i reduciranom formatu. Potreban broj kanala, standardi. Načini redukcije toka podataka i postiziva kvaliteta. Kompatibilnost sustava. Memorijske mogućnosti.

Akustička obrada prostora

S obzirom na namjenu treba projektirati akustički prostor. Projektom treba obraditi zaštitu od buke, odstraniti flatter-jeku, postići zahtijevano vrijeme odjeka. Treba obaviti akustička mjerenja.

 

 

 

 

Ultrazvučni sustavi

Raspodjela prema namjeni, rezoluciji, snazi, frekvencijskom području itd. Simulacija i mjerenje pretvarača, propagacije i ostalih veličina pri prolasku ultrazvučnog vala kroz razne diskontinuitete.

Zapis digitalnog audio-signala na magnetski medij

Razvoj zapisa na različite magnetske medije. Ovisnost kvalitete o načinu zapisa, gustoći podataka, zaštiti. Trajnost, spretnost rukovanja. Profesionalni i komercijalni mediji. Razvoj novih medija. Ispitivanja pouzdanosti, mjerenja.

Zapis digitalnog audio-signala na optički medij

Načini zapisa bez i s redukcijom podataka. Razvoj zapisa s obzirom na tehnološke mogućnosti. Jednoslojni i višeslojni mediji. Pogreške pri zapisu. Direktne usporedbe tvorničkih i vlastitih «prženih» zapisa. Pouzdanost, trajnost. Ispitivanja kvalitete, mjerenja.

Sustavi za redukciju podataka

Potreba za redukcijom. Modeli ljudskog uha. Kompresija. Modeli redukcije i kompresije. Višekanalni sustavi, multimedija. Redukcija bez gubitaka podataka. Razvoj s obzirom na višekanalne sustave.

Zvuk u zraku

Širenje zvuka u raznim uvjetima otvorenog i zatvorenog prostora. Utjecaji vjetra, vlage, temperature, raznih predmeta. Utjecaj impedancije materijala preko kojih prelazi zvuk. Primjena na prijenos zvuka na velike daljine i na alarmiranje i ozvučavanje velikih površina.

Akustička svojstva profesionalnih prostora

Parametri pri projektiranju koncertnih dvorana, studija, tonskih režija i sl. Filozofija dobrog zvuka. Pogrešake, buka, predimenzioniranje elemenata.  Utjecaji buke i smetnji.

Auto kao slušaonica i izvor buke

Mogućnosti i nedostaci. Izvori buke u automobilu i njihovo smanjenje. Hi-fi uređaji u autu? Glazba i sigurnost.

Hidroakustika

Primjena ultrazvuka pod vodom. Ultrazvučna komunikacija. Širenje zvuka podvodnim kanalima. Ribolov. Dubinomjeri. Buka pod morem. Utjecaj kavitacije. Lokalizacija predmeta pod vodom. Oružja.

 Ultrazvučne tehnologije

Pretvarači, polja, generatori. Generiranje ultrazvuka prema namjeni. Upotreba ultrazvuka u tehnologiji, ispitivanju i mjerenju. Signalni i alarmni sustavi. Obrada materijala ultrazvukom.

 Preciznost lokalizacije pri različitim sustavima za reprodukciju zvuka

Usporedba preciznosti i greške kod lokalizacije (virtualnih) izvora zvuka u različitim sustavima za reprodukciju zvuka. Uporaba amplitudnih sustava (stereo, kvadrofonija, 5.1), ambisonic, ambiophonic, te njihova usporedba si binarualnim sustavom.

 Varke sluha na temelju efekta prvog valnog čela

Obrada i eksperimentalno ispitivanje varki sluha, posebno onih koje se temelje na efektu prvog valnog čela. Npr. Franssenov efekt, rušenje efekta prvog valnog čela, temporalna koherencija sluha, binauralne fazne razlike, Shepardove ljestvice, iluzije tonskih ljestvica, itd.

 Sinteza binauralnih signala HRTF funkcijama

 Utjecaj glasnoće reprodukcije zvuka na kvalitetu

Eksperimentalno utvrđivanje kako razlike u glasnoći reproduciranog audio signala utječu na neke značajke kvalitete tog signala i prostora u kojem se sluša. Za ocjenu se koriste subjektivni parametri kvalitete (jasnoća, punoća, živost, zvučna predodžba izvora, bliskost, odjek, itd.)

 

 

 

 

Kućna reprodukcija zvuka visoke vjernosti

Dnevni boravak kao slušaonica. Razmještaj zvučnika i namještaja. Optimalni kućni prostori. Smetnje susjedima. Kvaliteta zvučnika i realnog prostora. Potrebna snaga. Višekanalni sustavi. Različiti izvori signala, pojačala.

 Projektiranje prostora

Akustički zahtjevi na profesionalne prostore. Utjecaj vanjske i unutrašnje buke. Specifična oprema prostora s obzirom na njegovu namjenu. Metode predviđanja. Zahtjevi i potrebe. Mogućnosti. Svojstva serijskih industrijskih i nestandardnih materijala. Prigušenost i živahnost prostora.

Zvučnik kao prozor u koncertnu dvoranu

Što i kako slušamo? Kakav zvučnik je potreban za određenu kvalitetu? Potrebna dinamička područja. Širokopojasni i uskopojasni zvučnici. Problemi sa skretnicama. Poželjna i moguća ugradnja u kutiju. Kompromisi.

Mikrofon

Tipovi mikrofona. Odabir s obzirom na svrhu. Mogućnosti s obzirom na različitosti zvučnog polja. Stereo-mikrofoni, kompatibilnost. Spojevi na pretpojačala i njihova kvaliteta. Primjena u različitim uvjetima. Procjena kvalitete i mjerenje bitnih karakteristika.

Auralizacija virtualnih prostora

Akustička karakterizacija prostora. Monauralni i binauralni impulsni odziv. Metode mjerenja impulsnog odziva. Ekvalizacija impulsnog odziva. Auralizacija virtualnih i stvarnih prostora korištenjem impulsnog odziva. Prepoznavanje prostora na osnovu auralizacije.

Utjecaj baze zvučnika na kvalitetu binauralne reprodukcije

Binauralno snimanje. Binauralna sinteza zvuka korištenjem HRTF funkcija. Reprodukcija binauralnog zapisa pomoću slušalica i zvučnika. Načini binauralne reprodukcije pomoću zvučnika (2 kanala, 3 kanala, OSD reprodukcija raspodijeljenim zvučnicima). Utjecaj baze zvučnika na grešku lokalizacije i osjetljivost na pomicanje glave slušatelja. Slušni testovi.

Objektivna i subjektivna razumljivost govornika. Faktori koji utječu na razumljivost. Mjerenje razumljivosti u ovisnosti o broju govornika, njihovom razmaku, glasnoći, sinkroniziranosti. Razumljivost govornika korištenjem umjetne glave i binauralnog zvučnog zapisa.

Binauralni parametri arhitektonske akustike

Akustički parametri bitni za određivanje akustičke kvalitete prostora. Parametri koji se mjere monauralno i binauralno. Načini mjerenja i evaluacija rezultata. Prednosti uporabe binauralnih parametara i korelacija sa subjektivnim ispitivanjima.

Nesigurnosti slušanja

Vremenske konstante sluha, efekt prvog valnog čela, ograničenja sluha. Nesigurnosti i varke sluha: monauralno i binauralno slušanje, frekvencijsko filtriranje, Franssenov efekt, rušenje efekta prvog valnog čela, binauralne fazne razlike, Shepardove ljestvice, analiza zvučne scene.

Elektroakustika

Mjerenja i ispitivanja elektroakustičkih pretvarača

Mjerenje i ispitivanje akustičke kvalitete prostora

Akustička obrada prostora za snimanje zvuka

Akustička obrada prostora za reprodukciju i uređivanje zvuka

Materijali i konstrukcije za akustičku obradu prostora

Primjena računala pri akustičkom projektiranju

Mjerenje i ispitivanje sluha

Mjerenje i ispitivanje govora

Mjerenje i ispitivanje buke

Elektroakustički signali i sustavi

Elektroakustička mjerenja i mjerne metode, i prikaz izmjerenih rezultata

Elektroakustička mjerenja prostora

Značajke i primjena elektroakustičkih mjernih signala

Mjerenja izobličenja elektroakustičkih sustava

Elektroakustički mjerni uređaji

Mjerenja digitalnih elektroakustičkih sustava

Procesiranje signala pri korištenju sonara i sodara

Statističke mjerne metode u ultrazvučnom području

Primjena elektroakustičkih mjernih metoda (MLS, TDS, ...)

Digitalna obrada govora i glazbe

Prepoznavanje govora

Prepoznavanje govornika

Analiza promjene kvalitete glasa

Vrednovanje kvalitete glasa

Sinteza govora

Sinteza glazbe

Snimanje i obrada govora i glazbe

Prijenos govora i glazbe u stacionarnim i mobilnim komunikacijama

Sažimanje, redukcija podataka i obrada signala na osnovi psihoakustičkog modela u prijenosu govora i glazbe

Digitalni formati za pohranu i prijenos govora i glazbe i  objektivna mjerenja i subjektivna ispitivanja kvalitete

Profesionalni tonfrekvencijski uređaji

Mjerenja i ispitivanja višekanalnih sustava

Međudjelovanje višekanalnog sustava i prostora za reprodukciju, Primjena računala pri snimanju i reprodukciji

Integracija računala i stolova za miješanje, Značajke studijski profesionalnih tonfrekvencijskih uređaja, Značajke profesionalni tonfrekvencijskih uređaja radijske postaje

Značajke profesionalni tonfrekvencijskih uređaja televizijske postaje, Uređaji za distribuciju i praćenje tonfrekvencijskog signala, Snimanje, arhiviranje, upravljanje i pretraživanje audio sadržaja ,Razmjena audio sadržaja lokalnim i globalnim računalnim mrežama

Virtualni prostorni zvuk

binauralno procesiranje signala

trodimenzionalno prostorno procesiranje zvuka korištenjem dvokanalnog snimanja i reprodukcije

mehanizmi prijema prostornih informacija auditornog sustava

kodiranje i dekodiranje u sustavima za oblikovanje virtualnog prostornog zvuka poništavanje preslušavanja

 

 

 

 

 

Audiokodiranje

principi audiokodiranja

audiokodiranje s malim kašnjenjem

efekti psihoakustičkog maskiranja

omjer kompresije

predikcija

Sinteza zvučnog polja

sinteza valnog polja

višekanalni audio

zvučnički niz

kompenzacija zvučnika

kompenzacija prostorije

Poništavanje jeke

detektor dvostrukog govora (double-talk)

poništavatelj akustičke jeke, adaptivni algoritmi

koherencija, križna korelacija

Metode podpojasne redukcije šuma za poboljšanje prijenosa signala govora

utjecaj šuma na kvalitetu prijenosa govora

jednokanalne metode redukcija šuma

tehnika kratkotrajnog oblikovanja spektra

pojednostavljenja i djelotvornost metoda pri uporabi u raznim primjenama govornih komunikacija

alogoritmi niske složenost za redukciju šuma

Nizovi diferencijalnih mikrofona

oblikovanje i primjena nizova diferencijalnih mikrofona

visoka usmjerenost mikrofonskih nizova

akustički nizovi, oblikovanje usmjerne karakteristike s obzirom na primjenu

 telekonferencije i prijenos govora u odječnoj okolini

Sferni mikrofonski nizovi za trodimenzionalno snimanje zvuka

analiza zvučnog polja i forenzičko izdvajanje prostornog zvuka, sustavi mikrofonskih nizova, sferni mikrofonski nizovi

trodimenzionalno (3D) snimanje zvuka, visoka prostorna rezolucija i oblikovanje usmjerne karakteristike

Digitalne izvedbe modela produkcije govora

značajke zvuka i prikaza govora

geometrija  i akustičke značajke vokalnog i nazalnog trakta i njihovi modeli

pobudni izvori

digitalne primjene

sinteza govora

Kodiranje govora

modeli govora i slušanja

vrste kodera za govor

metode redukcije informacija pri prijenosu i pohrani govornog signala

algoritmi kompresija s gubitkom

primjene kodera za govor

Strojno prepoznavanje govora

komunikacija čovjeka i stroja

sustavi s prepoznavanjem govora

prepoznavanje izoliranih i povezanih riječi, te kontinuiranog govora

praktične zadaće prepoznavanja govora

primjene automatskog prepoznavanja govora

Prepoznavanje govornika

značajke vokalnog osobnog identiteta

izdvajanje informacija o govorniku iz govornog signala

pojednostavljenja mjerenja

govorne jedinice za prepoznavanje govornika

sustavi za automatsko prepoznavanje govornika

Zvučne kartice

vrste zvučnih kartica

značajke zvučnih kartica

ispitivanje i mjerenje zvučnih kartica

vrednovanje kvalitete zvučnih kartica

primjena zvučnih kartica

Internet radio

konfiguracija sustava, programska podrška

reprodukcija u realnom vremenu, formati

mjerenje i ispitivanje radio prijenosa

 

 

 

 

Pretvorba hrvatskog teksta u govor

tekstualna i lingvistička analiza

sinteza govora

vrednovanje kvalitete i prirodnosti sintetiziranog govora

sintetizatori teksta u govor

primjena sinteze teksta u govor u internetskim komunikacijama (e-mail, www, e-book itd.)

Ispitivanje i mjerenje kvalitete glasa profesionalaca

značajke glasa

objektivno mjerenje akustičkih značajki glasa

subjektivno ispitivanje značajki glasa

vrednovanje kvalitete glasa

utjecaj prijenosnog medija na kavalitetu glasa

Prijenos i pohrana audioinformacija u višekanalnim sustavima za multimedijski prijenos informacija

audioarhive

višekanalna pohrana i prijenos zvuka

umrežavanje audia i glazbe  korištenjem interneta

audioformati

standardizacija i zaštita prava

Profesionalni audiosustavi podržani računalom

računalo kao sustav za snimanje i reproduciju

računalom upravljani stolovi za miješanje

programska rješenja za uređivanje i obradu glazbe

višekanalni sustavi i njihova kompatibilnost

razmjena programskog materijala

Akustička kvaliteta profesionalnih prostora i sustava za snimanje i reprodukciju zvuka

parametri zvučnog polja

optimalni uvjeti snimanja i reprodukcije zvuka

akustičke značajke studijskih i režijskih prostora

objektivna mjerenja akustičkih značajki  studijskih i režijskih prostora

subjektivna ispitivanja akustičkih značajki  studijskih i režijskih prostora

Zvučna izolacija

zvučna izolacija materijala i konstrukcija

mjerenje zvučne izolacije pregrade, poda i stropa

mjerenje zvučne izolacije vrata i prozora

vrednovanje zvučne izolacije u skladu s propisima i normama

metode za poboljšanje zvučne izolacije

Govorna komunikacija

modeli proizvodnje govora, percepcija govora, akustička analiza govora, tehnike kodiranja govora, prepoznavanje govora

Akustička mjerenja i mjerni uređaji

Zvukomjeri, mjerenje intenziteta zvuka

kalibriranje tlačnih i gradijentnih mikrofona

mjerenja podržana računalom

primjena elektroakustičkih mjernih metoda  (MLS, TDS, ...)

Prijenos govora i glazbe u stacionarnim i mobilnim komunikacijama

kodiranje signala u bežičnim komunikacije s visokim brzinama prijenosa

radijske tehnologije određene programskom podrškom

primjena mobilnih komunikacija u transportnim sustavima

prijenos govora i glazbe bežičnim internetom

zemaljski digitalni distribucijski sustavi

Profesionalni sustavi za snimanje zvuka

analogno magnetsko snimanje i vremenski kod

digitalno snimanje i digitalno postprodukcijsko okruženje

ekvalizatori i ekvalizacija

dinamička kontrola, odjek i kašnjenje signala

posebne tehnike procesiranja signala

Višekanalni sustavi prostornog zvuka

stereo snimanje

3/2 i 5.1 sustavi

procesiranje višekanalnog prostornog zvuka

niskofrekvencijska ekstenzija

razmjena audio sadržaja

Digitalna restauracija audiosignala

odstranjivanje klikova

odstranjivanje koreliranih šumnih impulsa

smanjivanje pozadinskog šuma

defekti promjene visine tona

smanjenje nelineranih amplitudnih izobličenja

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |