Senzor nivoja tekočin AiO

-Primeren za merjenje nivoja vseh tekočin, idealen pa
za tekočine, kjer namestitev in rokovanje s
plovcem/potopnim senzorjem predstavlja problem
oz. nevarnost (razne kemikalije, hitro hlapljive
tekočine, vrele tekočine, tekočine, pri katerih pri
katerih ne sme priti do kontaminacije z
mikroorganizmi...)
-Enostavna namestitev na zunanjo steno posode (na
vsak material)
Ni potrebno poseganje v posodo (ni možnosti kontaminacije tekočine, izhlapevanja ob odpiranju
posode, zmanjša se možnost eksplozij...).
Omogoča zanesljivejše, ažurne meritve z občutnim prihrankom èasa in stroškov namestitve ter
vzdrževanja.
Meritve se opravljajo z ultrazvokom.
Senzor je povezan z digitalnim sistemom, ki omogoča:
avtokalibracijo,
- prikazovanje sprotnih meritev na LCD,
- spremljanje sprememb nivoja tekočine skozi daljše obdobje in statistièno obdelavo meritev,
- nastavitev sistema sprotnega obveščanja o stanju nivoja tekočine/alarma prek SMS ali
interneta,
o možnost reguliranja nivoja tekočin preko avtomatskega upravljanja s črpalkami oz. ventili ter
mešanja različnih tekočin.

Audiologs vam, glede na individualne želje in potrebe, konstruira poljuben sistem spremljanja
nivoja in obveščanja.
© 2009 AudioLogs s.p. ¤ Maribor ¤ tel.: +386 2 25 26 266 ¤ www.audiologs.com ¤ e-pošta: info@audiologs.com
Ogled laboratorija za načrtovanje in izdelavo posebnih integriranih vezij,FRI Ljubljana,November 2006
Varčujmo z energijo:

URE in OVE