o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

Links

Site Map

Pojačala snage

Feedback

Kondenzatori i zvuk

Ispravljači u Top-Endu

Cijevna pojačala

Cijevna pojačala2

Kondenzatori i zvuk

 

Kondenzatori na putu audio signala rezultiraju različitim zvukom audio sklopova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O svemu ovome mnogo više u knjizi:

AKUSTIKA PROSTORIJA

Prvi put sam se susreo s fenomenom različitog zvuka kondenzatora drugom polovinom 70-ih godina kada sam izradio nekoliko modela MC-pretpojačala. Elektronički sklopovi analizirani su sa splitskog terminala FESB-a na računalu UNIVAC Sveučilišnog računskog centra - SRCE Zagreb, u programima Spice i Cornap, a svakom ugrađenom tranzistoru bili su izmjereni stvarni Ebers-Mollovi parametri, kojima su tranzistori bili definirani u programima. U to vrijeme, podaci su se unosili posebno bušenim karticama, koje su se zatim predavale na "šalter" i nakon dugotrajnog čekanja dobivao se računarski ispis. Nije bilo drugog načina i isplatilo se čekati rezultate.

Zvučni rezultati koje su MC-pretpojačala polučili bili su različiti uz različite sprežne kondenzatore. Korištenjem čitave game SUPEX MC zvučnica i ručki GRACE i MISSION i uspoređujući zvuk ispitivanog pretpojačala prema MC transformatoru SUPEX SDT 180 i vlastitom istosmjerno spregnutom MC pretpojačalu, posebno loše rezultate davala su ona pretpojačala koja su na ulazu imala elektrolitičke kondenzatore vrlo velikog kapaciteta. U literaturi kojom sam tih godina raspolagao nisu bili opisani takvi efekti, osim u "Wireles World"-u gdje sam naišao na podatak da "dielektrička apsorpcija" kondenzatora audio sklopova u određenim uvjetima djeluje kao memorija tj. kondenzator "pamti" prethodni naboj. Efekt "pamćenja" koji se objašnjava polarizacijom dielektrika, djeluje na brzinu kojom kondenzator prima i otpušta električne naboje, a to se manifestira brzinom reprodukcije prijelaznih pojava (tranzijenata). Daljnja pojašnjenja i prva ozbiljna istraživanja zvučne kvalitete kondenzatora javila su se početkom 80-ih godina kada je časopis "Audio" objavio vrlo opsežno istraživanje skoro svih tipova kondenzatora u elektroakustičkim sklopovima, a mnogi istraživači su ta ispitivanja nadopunili. Danas je uvriježeno mišljenje o zvučnoj kvaliteti kondenzatora prema slijedećoj tabeli koja pokazuje tipove od najkvalitetnijih prema slabijima:

 • polytetrafluorethan (PTFE, Teflon, Fluon)
 • polystyren (styroflex, KS)
 • metalizirani polypropilen (MKP)
 • polypropylen (KP)
 • metalizirani polykarbonat (MKC), polytethraphalat (MKT)
 • polykarbonat (KC)
 • metalizirani polyethen
 • polyethen
 • celulozni acetat (MKL)
 • mica
 • elektrolit Al oksid (bipolarni, kruti, suhi, vlažni)
 • tantalov oksid
 • papir (MP)
 • keramički - potpuno neupotrebljiv

Pojedinačni elektrolitički i keramički kondenzatori na putu signala uzrok su izobličenja većih od 0.005%. Usporedimo li najbolje kondenzatore tipa polytetrafluorethan (PTFE) s ostalim tipovima, dobiju se razlike odziva od 0,01% za metalizirani polypropylen i polystyren, a 0.03% za metalizirani polykarbonat. Vrlo je važna i mehanička izrada kondenzatora jer se smatra kako mehanički pomaci kondenzatora za vrijeme rada mogu izazvati moduliranje napona u ritmu mehaničke pobude. Ovaj problem jako je izražen kod kondenzatora pasivnih zvučničkih skretnica unutar zvučničke kutije. Istovremeno ovo se smatra jednim od razloga zašto isto pojačalo zvuči različito na različitim podlogama. Vrlo je popularno premoštavanje pojedinih "zvučno lošijih" kondenzatora sa "zvučno kvalitetnijim" kondenzatorom kako bi se poboljšala zvučna kvaliteta kombinacije. Nažalost, dinamičko ponašanje paralelne kombinacije kondenzatora nikada ne može biti bolje od dinamičkog ponašanja lošijeg kondenzatora u kombinaciji. Zbog toga na svim kritičnim mjestima treba "od prve" staviti kvalitetne kondenzatore.

Ostali signalni kondenzatori

Svi kondenzatori koji imaju u oznaci prva dva slova MK su kondenzatori s metaliziranom plastičnom folijom, koja je izrađena od materijala kojeg označava treće slovo (L ili U, T, C, P i Y ili S). Čitava serija ima neke zajedničke osobine. Najveća kvaliteta ovih kondenzatora je vrlo visoka otpornost na proboj. Pri proboju kondenzatora nastaje električni luk koji isparava samo metalni sloj, a bez oštećenja dielektrika. Ovom osobinom kapacitet kondenzatora se ne mijenja više od 1% ni nakon 1000 proboja, što nije slučaj s drugim tipovima. Statistički broj proboja je oko 0.18 po mikrofaradu godišnje, što je izuzetno mala vrijednost. Svi kondenzatori ove serije imaju vrlo male parazitne induktivitete i vrlo male gubitke u odnosu na druge tipove kondenzatora, osim PTFE tipova. Izrađuju se u vrijednostima od stotinjak pF do stotinjak mikrofarada. Tolerancije kapaciteta su od 1% za MKY, do 20% za MKL tip. Promjena kapaciteta uslijed promjene temperature u području od 20 do 40 stupnjeva C je ispod +1%. Promjena kapaciteta uslijed promjene frekvencije je do 100 kHz manja od -1%.

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |