o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

sitemap

links

AKUSTIKA PROSTORIJA

ZVUČNICI, POJAČALA I SPOJNI VODOVI

1998 -500 str. - 22x15 cm-250 ilustracija-20 tablica-370 referenci-kazalo-ISBN 953-97685-0-0 UDK 681.84 : 534.84

OPĆENITO O KNJIZI

SPONZORI I TISKARA

KATALOGIZACIJA

SADRŽAJ PREDGOVOR

GDJE SE PRODAJE

RECENZIJE

HIFI

MAJSTOR

SLOBODNA DALMACIJA

SVIJET ELEKTRONIKE

NOVI LIST

BANAK

CROSAT

SVET ELEKTRONIKE

HI FI JOURNAL

CROSAT

Rijeka, ožujak, 1999:

"...Knjiga je sveobuhvatni i opsežni vodič s brojnim riješenim primjerima, idealan za sve profesionalce u akustici elektroakustici, konstruktore, projektante, studente i poklonike reprodukcije glazbe..."

1. Predviđanje razine buke u poluječnom prostoru (buka i sluh, snaga, intenzitet i gustoća energije zvučnog polja, zvučni spektar, višestruki izvori, zvuk u prostoriji, predviđanje i proračun razine buke u prostoriji

2. Analiza i sinteza akustički malih prostorija (svojstva prirodnih izvora zvuka, stojni valovi, vlastite frekvencije prostorije, odjek, apsorpcija, refleksija, difuzija, lepršava jeka, pozicioniranje zvučnika sa stajališta akustike prostorije, akustička izobličenja, mjerenja akustike prostorija, akustičko projektiranje malih prostorija

3. Elektrodinamički zvučnici (nastajanje zvuka, podjela i konstrukcijske razlike, sastavni dijefovi dinamičkih zvučnika, osobine elektromehaničkih pretvarača

4. Elektrodinamički zvučnik u kutiji (zatvorena zvučna kutija, kompromisi, akustičko prigušenje, formule za projektiranje zatvorene kutije, postupak i primjer proračuna; bas refleks zvučna kutija, formule, postupak i primjer proračuna; zvučnik s lijevkom, projekt lijevka, postupak i primjer proračuna

5. Skretnice (najčešće korištene pasivne skretnice, primjeri Butterworth i Linkwitz-Rilay skretnica prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda (6-24 dB/oktavi)

6. Sinteza zvučničkog sustava (izbor pristupa projektu zvučnika, izbor zvučnika, primjenjivost različitih tipova zvučnika, vrste krutih membrana; sustav s dva zvučnika, postupak sinteze, podjela snage u višepojasnom zvučniku, konstrukcija skretnice, mehanička konstrukcija zvučničke kutije

7. Izlazno pojačalo snage (izbor aktivnih komponenata, sklopovska rješenja, sprezanje zvučnika i pojačala, prilagođenje impedancije i dinamička snaga, umošćavanje pojačala snage, sklopovi zaštite, objektivne značajke, konačna izvedba

8. Zvučnički vodovi (osnove, induktivitet, kapacitet i otpor voda, tipovi vodova, svojstva bakra kao vodića, tipične karakteristike, linearne i nelinearne greške, smetnje

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |