o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

Links

Site Map

Mjerenje i modeliranje modula impedancije zvučnika

Mjerenja u elektroakustici

Mjerni kondenzatorski mikrofoni

Listening vs. Measurement

Jednostavno mjerenje impedancije zvučnika

Linkovi o mjerenjima u elektroakustici

JEDNOSTAVNO MJERENJE IMPEDANCIJE ZVUČNIKA

Jedna od temeljnih vrijednost pri projektiranju zvučnika je modul impedancije zvučnika i frekvencija prilagođenja kutije. Bez obzira radi li se o potpuno zatvorenoj, bas refleks ili pojasnoj (bandpass) kutiji apsolutno je neophodno kutiju prilagoditi na točnu frekvenciju. Pri toj provjeri ili pri analizi modula impedancije nepoznatog zvučnika izvan kutije ili u kutiji te pri analizi Thiele Small parametara mjerimo impedanciju zvučnika. U članku Mjerenje i modeliranje impedancije zvučnika računalom prikazali smo vrlo sofisticirane metode provjere modula impedancije zvučničkog sustava. Međutim, svi audiofili nemaju mogućnosti uporabe sofisticiranih sustava koje smo opisali. To je razlog zbog kojeg ćemo u ovom članku prikazati vrlo jednostavnu metodu provjere modula impedancije zvučničkog sustava, koja je dostupna i audiofilima bez velikog predznanja. Svako tko raspolaže CD playerom i test CD-om te jednostavnim digitalnim multimetrom, može uz pomoć ovog članka, lako i jednostavno provjeriti modul impedancije svojeg zvučničkog sustava. Poznavanjem modula impedancije može se podesiti bas refleks ili kompenzirati modul impedancije sustava.

Za izradu ovog poznatog i raširenog, te jednostavnog i dovoljno točnog analizatora potrebno je nabaviti konektore, jednopolni preklopnik, otpornik 100 oma i otpornik 8 oma. Svi elementi mogu se spojiti unutar manje kutije ili se mogu montirati na prikladnoj ploči. Otpornici trebaju biti termičke izvedbe snage do cca. 10W. Klasa točnosti i induktivnost otpornika nije uopće kritična za potrebe mjerenja u audiofrekvencijskom području.

Slijedeća slike prikazuje shemu spajanja:

Izmjerite otpor 8 ohmskog otpornika što točnije (npr. 8,220 oma) i tu vrijednost zapišite, a pri mjerenju zapamtite da se podešavanje vrši s priključenim 8 omskim otporom.

Opis rada s impedancijskim analizatorom

Za mjerenje, pored analizatora impedancije trebat će vam i frekvencijski generator ili CD player s test CD-om. Pored toga potreban je i frekvencijski brojač ili display na generatoru; odnosno, najava frekvencije na test CD-u. Dobijene vrijednosti očitavat ćemo milivoltmetrom ili univerzalnim digitalnim voltmetar. Sve ćemo povezati spojnim kablovima s banana priključcima.

Priključite frekvencijski generator na pojačalo i isključite sve moguće ekvalizacije i tonske kontrole. Razinu pobudnog signala podešavajte potenciometrom na signal generatoru ili potenciometrom na CD playeru/pretpojačalu ili pripadajučim podešavanjem razine na programu signal generatora u računalu. Potreban je potpuno linearan odziv sustava koji napaja zvučnik. Spojite izlaz pojačala na ulaz označen ULAZ POJAČALO SNAGE. Priključite multimetar na priključke MJERNI INSTRUMENT, a zvučnik koji želite izmjeriti na priključak ZVUČNIK.

Mjerenje impedancije zvučnika

Sve uključite i postavite frekvencijski generator na najniže područje. Potrebno je priječi frekvencijsko područje od otprilike 10 Hz do 100 Hz. Za početak postavite nešto višu frekvenciju npr. oko 100 Hz i dobijte signal na izlazu. Mjerno područje instrumenta postavite na oko 100 mV.

Podešavanje mjernog sustava

Postavite preklopnik na KALIBRACIJA. Cilj nam je podesiti razinu signala frekvencijskog generatora na vrijednost pri kojoj voltmetar pokazuje napon proporcionalan točnom otporu 8 omskog otpornika. Ako je točna vrijednost 8 omskog otpornika npr. 8.220 oma, razinu signala generatora ćemo podesiti na vrijednost pri kojoj voltmetar pokazuje 8.220 milivolti. U seriju sa mjernim sklopom je 100 omski otpornik pa ne pokušavajte dobiti napon u voltima jer će vam za tu vrijednost biti potreban napon na izlazu pojačala od preko 100V koju ni teoretski ne možete dobiti !

Nakon ovog podešavanja mjerni uređaj je kalibriran tako da pokazuje 8.22 oma kao 8.22 mV. Sada ćemo malo promijeniti frekvenciju signal generatora da ispitamo koliko je stabilan napon pri promjeni frekvencije tj. koliko je sustav stabilan. Dozvoljena je mala promjena napona, ali samo na drugoj decimali. Ako je promjena veća, svaki put prije mjerenja potrebno je sustav kalibrirati na novoj frekvenciji.

Mjerenje

Preklopnik postavi u položaj MJERENJE,a pri tom je pojačalo spojeno na zvučnik koji želimo izmjeriti. Mjerna struja ostaje ista ali pad napona na zvučniku mijenjat će se prema modulu impedancije. Napon kojeg vidite na instrumentu odgovara modulu impedancije zvučnika na postavljenoj frekvenciji.

PRIMJER:pri zadanoj frekvenciji izmjerili smo 6.78 mVolt što odgovara 6.78 ohma modula impedancije na toj frekvenciji.

Promjenom frekvencije mora se mijenjati i napon. Naponski vrh odgovara impedancijskom vrhu. Ako je zvučnik izvan kutije tada će naponski vrh odgovarati rezonancijskoj frekvenciji zvučnika Fs.

PRIMJER: Ako instrument pokazuje vršni napon od 47.0 mV pri 35 Hz tada je rezonancija mjerenog zvučnika Fs = 35 Hz, a impedancija na rezonanciji je 47 oma.

Mjerenje Fb bas refleks kutije

Za određivanje Fb bas refleks kutije potrebno je kutiju ispitati u području 10 - 100 Hz. Pri mjerenju moraju se pokazati dva vrha koja označavamo FL na nižoj frekvenciji i FH na višoj frekvenciji. Nakon toga potpuno zatvorimo bas refleks otvor na kutiji i izmjerimo Fc potpuno zatvorene zvučničke kutije. Pa izračunamo:

FB = (FL^2 + FH^2 - FC^2)^1/2

Gdje je Fb vrlo točna vrijednost frekvencije na kojoj je ugođena kutija. Ove vrijednosti su temeljne za proračun Thiele-Small parametara kutije.

Pri radu što češće postavljajte prekidač u položaj KALIBRIRANJE sustava kako bi postigli što točnije rezultate. Obratite pozornost da zvučnik ne pobuđujete dugotrajno najnižim frekvencijama, ispod 10Hz, jer se mnogim pojačalima snage može aktivirati zaštita.

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |