o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

Links

Site Map

Studio monitor

Mehanička konstrukcija zvučničkih kutija

Transmission Line, Band Pass & Isobaric Configuration

Popis 500 Top-End zvučnika

zvučnici

Kavitacije membrana

Konstrukcije dipolnih zvučnika

Kompresione kutije

Preporučljivi zvučnici za izradu High End kutija

Linkovi o akustici prostorija

 

MEHANIČKA KONSTRUKCIJA ZVUČNIČKIH KUTIJA

Uvod

Pri svakoj izvedbi zvučničkog sustava primjenom dinamičkih pobuđivača, neophodno je konstruirati zvučničku kutiju. Dostupna literatura obiluje primjerima proračuna zvučničke kutije, ali relativno su rjeđi članci koji upućuju na načine mehaničke konstrukcije same kutije. Navedena tvrdnja i neki upiti posjetitelja ovog web sitea razlog su zbog kojeg sam napisao ovaj članak koji je najvećim dijelom temeljen na knjizi "Akustika prostorija, zvučnici, pojačala i spojni vodovi".

Svrha kutije

Osnovna namjena zatvorene zvučničke kutije je fizičko dijeljenje prednjeg od stražnjeg dijela konusne membrane zvučnika. Taj postupak odjeljivanja, sprječava identične zvučne tlakove suprotnog predznaka da se sumiranjem ponište. To je osnovna i jedina namjena potpuno zatvorene zvučničke kutije. Pored navedenog kutija ne smije više ništa raditi. To znači da ne smije davati nikakve vlastite efekte zvuku; ne smije vibrirati, ne smije se micati, ne smije mijenjati tonalitet reproduciranog zvuka, ne smije apsorbirati niti reflektirati zvučnu energiju koju proizvodi zvučnik. Bas refleks zvučna kutija pored svega navedenog mora omogućiti putem bas refleks otvora (koji se može promatrati kao helmholtzov rezonator) potpunu realizaciju željenih karakteristika zvučničkog sustava.

Pored otvorene ili zatvorene kutije, zvučnik je moguće ugraditi i u kutiju s lijevkom. U zatvorenoj kutiji cilj nam je potpuno poništiti stražnje zračenje membrane i apsorbirati ga unutar kutije. Primjenom otvorene kutije cilj nam je iskoristiti i stražnje zračenje membrane u svrhu pojačanja prednjeg zračenja na niskim frekvencijama. Kutija s lijevkom optimalno može prilagoditi akustičku impedanciju zvučnika na impedanciju zraka, pa se tako može realizirati maksimalna efikasnost.

Ugradimo li zvučnik u otvor prednje ploče zatvorene kutije određene zapremnine, spriječit ćemo direktnu interferenciju zračenja s prednje i stražnje strane membrane. Međutim, unutar kutije, koja mora biti veća od bas zvučnika, nastaju stojni valovi. Da bi se izbjegli ovi stojni valovi, konstruktor ispunjava kutiju materijalima za prigušenje i nastoji postaviti takav omjer stranica pri kojem će dužine stranica biti što različitije. U tom slučaju neophodno je kutiju potpuno ispuniti akustičkim materijalima za prigušenje.

Drugi problem s kojim se susreću projektanti su vibracije stjenki kutije. Najefikasniji način je pojačanje panela, ali na način da im se rezonancije potisnu u područje na kojim radno područje primijenjenog zvučnika nema nikakvog utjecaja. Također se za izradu najskupljih i najcjenjenijih dinamičkih zvučnika primjenjuju materijali vrlo velike otpornosti na vibracije. To su u prvom redu tzv. sendvič konstrukcije kojima se postiže vrlo velika krutost, a izuzetno mala masa, ako se zvučnik prenosi. Međutim, ako je zvučnik predviđen za permanentnu instalaciju, kao npr. studio monitor, velika masa kutije neće štetiti. Analizirat ćemo detaljnije sve navedene postavke.

 

Omjer stranica

Nakon izvršenog proračuna zvučničke kutije, konstruktor najčešće dobije neku vrijednost zapremnine zvučnika, a mnogi računarski programi definiraju odmah i paralelopipednu kutiju s zadanim unutrašnjim dimenzijama. Te dimenzije najčešće su definirane omjerom stranica s tzv. zlatnim rezom ili nekim drugim poznatim omjerom. Međutim takav omjer ne mora biti optimalan za danu zvučničku kutiju. Pri definiranju dimenzija stranica polazi se od optimalne raspodjele stojnih valova unutar kutije, ali i drugi čimbenici mogu biti pri tome daleko značajniji. Refleksija vala od prednje ploče uvjetovati će njenu minimalnu površinu, a pojava difrakcije na rubovima uvjetovat će zaobljenje svih rubova i/ili oblaganje prednje ploče akustički apsorpcijskim materijalom. Pri tome je potrebno obratiti pozornost, kako materijal obloge nije previše apsorptivan, jer će frekvencijski promjenjivi iznos apsorpcije, unijeti greške u frekvencijski odziv zvučničkog sustava.

Materijal za izradu zvučničke kutije

Homogeni materijali velike gustoće, poput vodootporne šperploče, bez šupljina, debljine 19 mm ili deblji npr. 24 mm se preporučuje za zvučničke kutije koje se često prenose. Za zvučničke kutije koje su namijenjene za permanentne instalacije preporučuje se srednje gusta iverica ili medijapan ploča s oznakom MDF (Medium Density), a panel ploče nisu preporučljive. Zavrlo visoke zvučne tlakove profesionalnih monitora često se realiziraju višeslojne konstrukcije, neophodne za izuzetne elektromehaničke parametre suvremenih dinamičkih pobuđivača. (vidi npr. sistem1.htm)

 

Sprječavanje refleksija

Refleksije emitiranog zvuka s površine zvučničke kutije imaju vrlo izražene efekte na slušne i mjerne kvalitete zvučničkog sustava. Refleksije od neravnina na zvučničkoj kutiji, šupljine membrane bas zvučnika te elemenata za pričvršćenje konstrukcije mogu uzrokovati nepravilnosti frekvencijskog odziva koje prelaze 3 dB, te grupno kašnjenje do 0.5 ms. Ove nepravilnosti pridonose spektralnim koloracijama, remete lokalizaciju i pridonose prividnom širenju geometrijskog izvora zvučničkog sustava. Glavne osobine procesa refleksije opisao je Kates diskretnim vremenskim m

Prigušenje relativno tanke stjenke može se poboljšati ako na nju čvrsto spojimo sloj koji ima bolje vlastito prigušenje. Pored toga, vlastita rezonantna frekvencija konstrukcije može se povisiti materijalima koji imaju viši odnos krutosti i mase, smanjivanjem površina stjenki kutije, povećanjem debljine stjenki, internim ukrućenjima, krivljenjem stjenki kutije, primjenom posebnih sendvič konstrukcija stjenki kutije, ispunom sredstvima za prigušenje ili kombiniranjem navedenih postupaka. Posebno treba obratiti pozornost na to kako ne bi stjenke kutije imale iste dužine i površine jer to pojačava rezonancije kutije.

 

Unutrašnja apsorpcija

Ispunimo li zvučničku kutiju akustičkim apsorpcijskim materijalom, taj materijal dijelom će apsorbirati akustičku energiju koja upada na stjenke zvučničke kutije. Zbog toga će postojati manja količina upadne zvučne energije pa će i stjenke kutije manje titrati te će u okolni prostor emitirati manje energije. Akustički izlaz stjenke zvučničke kutije ovim načinom može se smanjiti do 2 dB. Pored toga, unijeta akustička apsorpcija guši refleksije zvuka sa stjenki kutije, koje se vraćaju na membranu zvučnika pa time dodatno lineariziraju frekvencijski odziv. Apsorpcijski materijal je najefikasniji ako nije u direktnom kontaktu sa stjenkama zvučničke kutije. Radi toga mnogo je efikasnije ispuniti cijelu kutiju akustičkim apsorpcijskim materijalom, nego obložiti unutrašnje stjenke. Oblaganje stjenki nema dodatni efekt prigušenja njihovih vibracija, jer većina postojećih apsorpcijskih materijala ima premalu masu za dovoljno efikasno mehaničko prigušenje vibracija.

Prigušenje

Za efikasno prigušenje mehaničkih vibracija stjenki potrebno je primijeniti materijale koji imaju vrlo visoko vlastito prigušenje. Koliko je vlastito prigušenje nekog materijala možemo sami lako provjeriti ako ploču materijala držimo uz rub i kucnemo ga po sredini. Paneli s malim prigušenjem čujno će odzvoniti. Dakle, vrlo efikasni materijali za prigušenje stjenki su olovo, katran, guma i slični ili posebne obloge od navedinh materijala. Obično nije potrebno pokriti cijelu plohu koju želimo prigušiti. Najčešće je za punu efikasnost prigušenja dovoljno pokriti 25% površine, ali sav materijal treba centrirati za puni efekt pri čemu debljina materijala treba biti jednaka barem 1/3 debljine podloge koju prigušujemo. Stjenke zvučničke kutije izrađene od drvenih ploča same po sebi već imaju vrlo visoko prigušenje pa oblaganja nisu najefikasniji način njihova dodatnog prigušenja. Razni autori preporučuju različite materijale među kojima su: vuna animalnog porijekla, niti fiberglasa, mineralne vune, spužvasti materijali itd. Svi ovi materijali imaju različitu efikasnost u obavljanju namijenjene zadaće. Najefikasnije će se prigušenje stojnih valova i smanjenje Q faktora postići ispunom cijele kutije, što simulira veću zapremninu kutije. Materijali se ni u kojem slučaju ne bi smjeli stavljati u slojevima na unutrašnje stjenke kutije. O korisnosti takvih postupaka objavljeno je više radova u literaturi, a u eksperimentalnom radu pažljivim slušanjem i mjerenjem postižu se najbolji rezultati.

Rezonantne frekvencije i oblik kutije

Iako je poželjno da sve stjenke zvučničke kutije imaju što više rezonantne frekvencije, poželjno je i to da one ne budu iste, nego da budu što više udaljene. Rezonancije dviju stjenki zvučničke kutije bit će to više različite, što su stjenke različitijih dimenzija. Čak i kad stranice zvučničke kutije napravimo različitim, nasuprotni parovi stranica bit će dimenzionalno identični. Problem ne stvara prednja ploča jer se njena rezonantna frekvencija bitno mijenja nakon što montiramo sve zvučnika, već problemi nastaju s bočnim stranicama te dnom i poklopcem zvučničke kutije. Ovdje je preporučljivo napraviti te stjenke od materijala različitih debljina, kao i montirati unutarnja ukrućenja. Za linearniji amplitudni, fazni i impulsni odziv zvučnik na prednjoj ploči mora biti tako postavljen da val koji nastaje difrakcijom bude što je moguće više nekoherentan. Taj zahtjev upućuje konstruktora na primjenu malih prednjih ploča, nepravilnog oblika ili nesimetričan položaj zvučnika na maloj prednjoj ploči pravilnog oblika. Zaobljivanje rubova prednje ploče također pomaže povoljnoj prostornoj raspodjeli vala nastalog difrakcijom. Primjena zvučno apsorpcijskih materijala na prednjoj ploči ima mnoge prednosti, jer će se atenuirati val nastao difrakcijom. Međutim, treba obratiti pozornost da do atenuacije dolazi samo u ograničenom frekvencijskom području. To će biti uzrokom slabljenja odziva, što dovodi do nepoželjnih koloracija. Ako se apsorpcijski materijal na prednjoj ploči primijeni npr. u području visokotonskog zvučnika, ekvalizacijom unutar skretnice mogu se izbjeći slabljenja amplitudnog odziva.

 

Debljina stjenki, površina i materijal

Rezonantna frekvencija homogene plohe je proporcionalna njenoj debljini. Za zadani oblik plohe, strukturu, materijal izrade i debljinu, rezonantna frekvencija bit će obrnuto proporcionalna površini plohe. Dakle, površine zvučničke kutije treba minimizirati pa veće plohe treba bolje prigušiti i napraviti debljima. Rezonantna frekvencija ovisi i o obliku plohe. Duga uska ploha ima višu rezonanciju, nego kvadratna ploha iste površine. Zbog toga treba izbjegavati plohe kvadratnog oblika gdje god je to moguće. Ploha izrađena materijalom koji ima visoki odnos krutosti i mase imat će mnogo višu rezonantnu frekvenciju. U sredini "sendviča" postavljaju se vrlo elastični materijali koji guše sve vibracije. Posebno treba u samogradnji biti oprezan sa ispunom duplih stjenki pijeskom ili industrijskim talkom koji je daleko efikasniji, zbog višestruko manjeg promjera čestica i nije higroskopan. Bez dostupnog akcelerometra ni u kojem slučaju ne preporučavaju se takve konstrukcije u samogradnji. Sendvič konstrukcija u određenim uvjetima na frekvencijama koincidencije može razviti dvostruko veće rezonancije od jednostruke stjenke. Ako se konstrukcija zvučnika izrađuje bez mogućnosti primijene takvih rješenja, jer je autoru nedostupan akcelerometar, osim unutrašnjih ukrućenja, najbolji rezultat se može postići i zalijevanjem unutrašnjih stjenki elastičnom smjesom. Debljina "premaza" treba biti barem 1/3 debljine stjenke za osiguranje dodatnog gušenja vibracija. Posebnu pažnju treba obratiti na kemijski sastav "premaza", koji ne smije ispuštati štetna otapala koje otapaju ljepila i materijale od kojih su izrađeni zvučnik i elementi skretnice.

Mehanička ukrućenja

Rezonantna frekvencija plohe može se povećati mehaničkim ukrućenjem plohe. Najefikasniji oblik ukrućenja je onaj koji nastaje spajanjem ukrućenja duž stjenke tako da se postojeća ploha dijeli na dvije. Kao opće pravilo možemo navesti da je optimalni položaj ukrućenja onaj pri kojem ukrućenje minimizira dijametar kružnice koja se može upisati u nastale dvije površine. Međutim, ukrućenje se nikad ne postavlja po simetrali bilo koje stranice, nego uvijek malo izvan centra. Tim načinom dvije novonastale rezonantne frekvencije su različite. Pojačanja se lijepe i pročvršćuju vijcima. empirijsko pravilo je slijedeće: na udaljenostima od 300 - 600mm postavlja se jedno ojačanje. Na plohama dužine 500 - 1200mm, postavljaju se dva ojačanja, a na dužim panelima postavljaju se tri ojačanja. Naravno, ako su stjenke od višestruke konstrukcije moguće je odstupiti od ovih.

Materijal za izradu zvučničke kutije

Materijali velike gustoće poput vodootporne šperploče, bez šupljina debljine 19mm ili deblji 24 mm se preporučava za zvučničke kutije koje se često prenose. Za zvučničke kutije koje su namijenjene za permanentne instalacije preporučava se srednje gusta iverica ili medijapan ploča s oznakom MDF (Medium Density) dok panel ploče nisu preporučljive zbog male specifične težine i šupljina u konstrukciji.

 

Kutovi i rubovi

Svi uglovi (prostorni kutovi) i kutovi moraju biti dovoljno čvrsti i zrakonepropusni. To znači da ne smiju postojati nikakvi otvori niti rupice. Lijepljeni spojevi trebaju biti potpuno ispunjeni ljepilom koje neće pucati pod opterećenjem ili udarom. Ako nismo sigurni u integritet slijepljenog spoja, potrebno je dodatno brtviti sve spojeve lijepljenjem na vruče ili šuperenjem. Novije konstrukcije redovito primjenjuju vrlo kvalitetno obrađene površine koje se čvrsto stežu velikim brojem patentnih vijaka. Na jednom profesionalnom zvučniku srednjih dimenzija izbrojio sam oko 380 vijaka. Cilj ovih postupaka je zrakonepropusnost i vrlo visoka čvrstoća.

 

Ukrućenja

Cilj postupaka ukrućenja je realizacija zvučničkog kabineta koji je što čvršći i krući, kako ne bi došlo do rezonancija. Ukrućenja se izvode ili od punog drva minimalnog presjeka 75mm ili posebno skrojenim okvirima od istog materijala od kojeg je napravljena i kutija. Ukrućenja trebaju biti postavljena na nepravilnim intervalima. Pojačanja trebaju biti zalijepljena i pričvršćena vijcima. Ovi spojevi trebaju biti čvrsti jer labavi spoj ovdje može izazvati više štete nego koristi. Otvori za zvučnike koji se najčešće bacaju mogu se pričvrstiti za stražnju ploču za pojačanje čvrstoće. Naravno, sva pojačanja koja ugradimo u kutiju oduzimaju zvučniku korisnu zapremninu, pa za isti iznos moramo povećati zapremninu kutije.

Bas refleks otvori i cijevi

Bas refleks cijevi povećavaju zapremninu zraka u bas refleks sustavu u odnosu na bas refleks otvor na kutiji. Zbog toga smanjuju se štetni efekti šumova i sažimanja snage. Cijevi za bas refleks mogu se napraviti od bilo kojeg materijala i u bilo kojem obliku. Nije nužno realizirati okrugli presjek. Bitna je površina otvora i dužina cijevi ili tunela. Ako nemamo cijev željenog presjeka, možemo koristiti više manjih sve dok ne dobijemo željeni presjek. Dužina cijevi se ne mijenja sve dok presjek otvora ostaje konstantan. Međutim, postavimo li mnogo cijevi vrlo malog presjeka doći će do efekta međusobnog djelovanja pri kojem će njihovu dužinu biti potrebno nešto skratiti, za točnu frekvenciju rezonancije.

Postavljanje bas refleks cijevi

Bas refleks cijevi u bas refleks zvučničkoj kutiji su efikasne samo unutar vrlo uskog frekvencijskog intervala u okolišu ugođene helmholtzove frekvencije i ne djeluju na rad sustava na ostalim frekvencijama. Iz toga proizlazi kako uopće nije kritičan položaj bas refleks otvora. Međutim, bas zvučnik i bas refleks cijev čine sustav čije pravilno funkcioniranje mogu poremetiti prepreke u okolini. Potpuno je prihvatljivo postaviti bas refleks otvor na bilo kojoj strani kutije sve dok se ne ugrozi protok zraka. Dakle, ako je bas refleks otvor na stražnjoj strani kutije, kutije se ne smije leđima nasloniti na zid. Potpuno se ista pravila odnose i na unutrašnjost kutije. Ako kutiju ispunjamo akustički apsorpcijskim materijalom ne smijemo začepiti otvor bas refleks cijevi. U principu potrebno je ostaviti brisanog prostora bar dva promjera bas refleks otvora. Nadalje, potrebno je akustički apsorpcijski materijal unutar kutije pričvrstiti, da se ne bi pri radu pomakao zbog kretanja zraka i ugrozio rad bas refleks sustava.

Postavljanje bas refleks otvora i cijevi u subwooferu s dva basa u isobaric konstrukciji

U nekim slučajevima rezultat proračuna bas refleks cijevi može biti predugačak za danu dubinu kutije. U tim slučajevima problem se može riješiti na dva načina. Moguće je postaviti bas refleks cijev s koljenom ili jednostavno bas refleks cijev ostaviti da dijelom viri vani iz kutije. Naravno, drugo rješenje se u praksi ne primjenjuje, ali pri ispitivanju sustava može značajno olakšati život. Važno je napomenuti kako cijev s koljenom obavezno treba posebno prilagoditi jer za nju obično ne vrijedi proračun željene rezonancijske frekvencije.

Pri ovim postupcima treba uvijek imati na umu da zapremninu cijevi također treba oduzeti od korisne zapremnine kutije, kao i da vrlo duge bas refleks cijevi mogu izazvati stojni val u svojoj unutrašnjosti pri vrlo visokim nivoima zvučnog tlaka, što se u literaturi naziva i efekt orgulja.

Apsorpcija kutije

Ako stjenke kutije iznutra oblažemo staklenom ili mineralnom vunom (figberglasom), vatelinom ili pravom češljanom vunom, njegovu zapremninu možemo zanemariti jer će fiberglas i vatelin, ovisno o količini i načinu montaže, prividno povećati zapremninu i do 20%. Ako umjesto fiberglasa koristite mnogo gušće materijale kao što su dakron ili filc, njihovu zapremninu treba oduzeti od korisne zapremnine. U principu, u kutijama koje su namijenjene za veće snage i veće zvučne tlakove redovito se koristi dakron ili sličan materijal.

Srednjetonska komora

Zvučnički sustav, s izuzetkom subwoofera, najčešće ima još bar jedan ili više dinamičkih zvučnika. Ako je primijenjen srednjetonski zvučnik sa konusnom membranom, projektirani zvučnički sustav treba imati još jednu posebnu kutiju. Na kutiju srednjetonskog zvučnika odnose se potpuno ista pravila kao i na bas. Ako je kutija srednjetonskog zvučnika ugrađena u kutiju basa, tu zapremninu je potrebno dodati zapremnini bas zvučnika.

Raspored zvučnika na prednjoj ploči

Za najbolju ujednačenu karakteristiku odziva u vodoravnoj ravnini, zvučnici trebaju biti postavljeni jedan iznad drugog. Uz to, os kašnjenja signala između zvučnika (tzv. referentna os) mora biti usmjerena prema poziciji slušatelja. Ovdje je vrlo važno primijetiti referentnu os usmjerenu nadolje, ako su zvučnici (bas i visokotonac) montirani u vertikalnoj ravnini.

Ovo se može spriječiti nagibom zvučnika, nagibom prednje ploče, lomljenjem prednje ploče ili obrnutim položajem basa i visokotonskog zvučnika, kako je prikazano na slici. Ovdje je važno naglasiti kako pravilna postava referentne osi, nekim od opisanih načina, ni u kojem slučaju ne znači kako će fazni odziv zvučnika biti linearan.

slika je u članku

Načini montaže zvučnika na prednjoj ploči kutije i rezultantna referentna os

 

Više basova u jednom zvučniku

Upotrebljava te li više od jednog basa u zvučničkoj kutiji, preporučljivo je svakog postaviti u svoju zasebnu kutiju. Pri tome se kutija konstruira sa srednjom pregradom. Unutar dobivenog kabineta svaku bas kutiju oblažemo, ukrućujemo i postavljamo bas refleks otvor kao da radimo kutiju s jednim bas zvučnikom. Za primjer pogledajmo preliminarni nacrt i konstrukciju kutije studio monitora:

 

  

Nacrt studio monitora

  

Izvedba konstrukcije bez unutrašnjih obloga i ispune, neobrađeno kućište

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |