o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

Links

Site Map

Akustika prostorija

Akustička izolacija

Akustički projekt studija

Repetitorij akustike prostorija

Sazetak o akustici prostorija

Osnovne postavke akustike prostorija

Analizirajte sami vlastitu slušaonicu i projektirajte akustiku

Akustika prostorija i mogućnosti konstrukcije dipolnih zvučnika

DIY elemente akustike prostorije

JAVA SCRIPT ANALIZA MODOVA PROSTORIJE I VREMENA ODJEKA

  Pri postavljanju zvučnika u slušaonicu nikad ne možemo izbjeći paralelne plohe. Dvije paralelne refleksijske plohe i medij među njima mogu se promatrati kao rezonancijski sustav. Upravo takvi su zidovi naših slušaonica i u njima nastaju stojni valovi. Ako su ti stojni valovi na vrlo bliskim frekvencijama, udaljeni, recimo manje od 20 Hz, rezultat će biti nepoželjne koloracije. Dakle, u prostoriji nećemo čuti frekvencijski linearni sustav linearno, nego nelinearno tako što će prostorija naglasiti frekvencijska područja na kojima su modovi. Interesira nas na kojim se frekvencijama nalaze štetni modovi u našoj slušaonici? Doznamo li na kojima su frekvencijama štetni modovi, u slušaonicu ćemo moći unijeti apsorpcijske materijale kojima je maksimalna apsorpcija upravo na frekvenciji moda, što će povoljno djelovati na akustiku.

 • Frekvencije rezonancija su fr = c/2L, gdje je c brzina zvuka, a L udaljenost pregrada.
 • Rezonancije su i na višekratnicima (harmonicima) fr, 2fr, 3fr, ...
 • Iz valne jednadžbe (Rayleigh, 1869) proizlazi rješenje za širenje zvuka u paralelopipednoj prostoriji.
 • Aksijalni modovi uključuju refleksije od dvije plohe prostorije
 • Tangencijalni modovi od 4 plohe imaju 1/2 energije aksijalnih modova
 • Složeni modovi od 6 ploha imaju 1/4 energije aksijalnih modova
 • Aksijalni modovi imaju najveći utjecaja na odziv prostorije na niskim frekvencijama.
 • Tangencijalni i složeni modovi imaju također efekt ali u manjoj mjeri
 • Broj normalnih modova raste porastom frekvencije iz toga proizlazi jednoličniji odziv na višim frekvencijama
 • Modovi slabe u različitim vremenskim intervalima slabljenje zvuka u prostoriji ovisi o rasporedu apsorpcijskog materijala jer za isti materijal u različitom rasporedu imamo različita vremena
 • Reverberacija u pojedinom oktavnom pojasu ovisi o prosjeku slabljenja u nekoliko susjednih modova.
 • Što je viša centralna frekvencija oktave to je uključeno više modova.
 • Svaki rezonancijski mod djeluje samo unutar uskog frekvencijskog pojasa.
 • Taj frekvencijski pojas određen je iznosom apsorpcije i u tipičnoj slušaonici širok je oko 5 Hz.
 • Širina frekvencijskog pojasa modova povećava se kraćenjem vremena odjeka

Dimenzije prostorije

Dužina prostorije u metrima
m

Širina prostorije u metrima
m

Visina prostorije u metrima
m

Aksijalni modovi

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz  

Tangencijalni modovi

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz      

Složeni modovi

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Hz Hz Hz      

Vrijeme odjeka

 

Odjek

Reverberacija = trajanje zvuka u prostoriji zbog višestrukih refleksija

Zvučni tlak postupno se povećava u prostoriji zbog postupnog dolaska refleksija

Razina zvuka u prostoriji opada eksponencijalno nakon što se izvor zvuka isključi.

  • Opadanje traje neko vrijeme jer je konačna brzina zvuka, postoje gubici pri refleksijama, postoji atenuacija uslijed djelovanja zraka i divergencija.

Reverberacija može biti dobra ili loša ovisno o iznosu i okolnostima:
Ako se simfonijska glazba snimi u gluhoj komori snimak zvuči loše (tanko, slabo, mrtvo, bez rezonancije) - iz toga proizlazi da glazba zahtjeva neko vrijeme odjeka

  • Govor je razumljiviji u prostorijama koje imaju kraće vrijeme odjeka jer dugo vrijeme odjeka maskira samoglasnike.

 

Vrijeme odjeka

Vrijeme potrebno efektivnoj vrijednosti zvučnog tlaka u prostoriji da oslabi za 60 dB od ustaljene vrijednosti kada se izvor zvuka naglo prekine. Vrijeme odjeka je različito za različite frekvencije i različite zapremnine slušaonice.

  • Za više frekvencije vrijeme odjeka je kraće, uglavnom zbog više apsorpcije rubnih ploha.

Vrijeme odjeka u tipičnim kućnim slušaonicama (do 80 m3) treba biti na srednjim frekvencijama oko 0.35 sekundi, a na niskim, dvostruko od onoga na srednjim. Ako prostorija zbog neopravilnog omjera ima izražene višestruke modove na frekvencijama od 100 - 200 Hz, povećajte apsorpciju na frekvenciji moda.

Za percepciju prostornosti najvažnije je osigurati dovoljan broj bočnih refleksija. (Više o ovim temama u knjizi "Akustika prostorija" na stranicama 102. - 149.)

  Ovim JavaScriptom (autor P. Filipovski) jednostavno će te odrediti vrijeme odjeka u pravokutnoj prostoriji kao što je vaša slušaonica. Upišite točne dimenzije vaše slušaonice, izaberite materijale na zidovima, upišite površine vrata i prozora, dodajte broj sjedala i slušatelja u prostoriji pa kliknite "IZRAČUNAJ" vrijeme odjeka. Mijenjajući frekvenciju dobit će te vrijeme odjeka u funkciji frekvencije. Ne zaboravite kliknuti "dimenzije su u metrima".


Širina Dužina Visina

dimenzije su u stopama dimenzije su u metrima

Zidovi Materijal Prozori, vrata i ostale površine
Materijal Dimenzija Koliko
Sprijeda x
Otraga x
Lijevo x
Desno x
Strop x
Pod x

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Procijenjeno vrijeme odjeka analizirane prostorije na izabranoj frekvenciji je sekunda


 

Uporaba Java Scripta je na vlastitu odgovornost obzirom na točnost rezultata - koristite decimalnu točku, a ne decimalni zarez !

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |