o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

Links

Sitemap

HOME

Uho, zvučnici i čujnost faze

English

Čistoća mreže 220V

Ozvučenje multimedijalne sale i Dolby Surround kina

Opći postupak spajanja elektroakustičkih uređaja i zaštita od prenapona (I, II, III dio)

Pro News

HiFi News

Zanimljivi linkovi

Listening vs. Measurement

Linkovi o akustici prostorija

 

RATE THIS SITE

RAZGLASNI SUSTAV

"HERCEG STJEPAN KOSAČA" U MOSTARU

SOUND REINFORCEMENT FOR MULTIMEDIA AND DOLBY SURROUND THEATRE IN MOSTAR, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Pročitajte Izvedbeni projekt ozvučenja multimedijalne sale i Dolby Surround Kina u cjelovitom obliku (Adobe Acrobat PDF 635 KB)

ABSTRACT: The study of theater sound and Dolby Surround involves a detailed process, from the preliminary observations to the final and committed rendition. Every aspect of pure technique and a measure of judgment, reveals just a little more about the final goals. Thus it is with theater sound. The final goals is a evocative great sound . Through apparently normal means; spoken word, mime and dance, it calls to attention something transcendent and more vital than expected. In a theater setting, sound serves several critical functions. Without audibility of dialogue all plays mean nothing at all. To assist in plot continuity, all sound effects must be in the right place at the right time. Theatrical music may be incidental or thematic as the underscore or the integral score. Vocal alteration or substitution is spatially attributed to either the actor or some related stage object. Sound extends dramatic space and time beyond that of the physical stage and sets the secret charming mood of the performance. Sound should be precisely suited to the action and can rarely be literal or overstated. We are normally so immersed in sound that we seldom stop to separate the individual components except through the discipline of theater. The visitors must hear the sound not the sound reinforcement system. Within the theater, auditory space consists of the performers' voices, music and the natural and synthetic sounds completing the scene environment.

Of all three basic forms of theater: proscenium, thrust and in-the-round; a proscenium theater houses the stage separately from the audience. This both frames the action and permits a larger installation of technical equipment. Proscenium construction comprises the large majority of multipurpose spaces. These types of auditoriums usually seat about 500 to 2500 people. The framing effect of the proscenium promotes a cinematic approach scene changes. In cinema fashion, the action is viewed from one direction only. From the viewpoint of sound design, the proscenium stage identifies the direction from which sound must emanate. Immersive effects of side this direction must be careful handled so as not to distract except for the effects. This is exactly the case of Multimedia hall and Dolby Surround Theatre in Mostar…

Basic parameters: NR less than 30 or 35 dBA. Volume 4787m3 + stage 2300m3. RT60=1.2 s optimum, for Dolby Surround Theatre 0.6 - 0.75 s. Equipment for sound reinforcement: Main Mix Soundcraft Spirit 32/4/2, PI-AUDIO main speakers and subs + PHONIC MAR triamplification 12000W total, 20 effect speakers 200W/99dB each. Two Sabine FBX 2020 for monitoring and main system, PC configurable SONY SRP F-300 digital processor. Various TASCAM Pro CD and cassete recorders, Sony Pro Minidisc recorders, SHURE mics, AKG UHF wireles microphone system…

Description of the multimedia theatre and Dolby Surround Cinema follows...in Croatian language... For further reading, please, go to the index page (HOME), chose one of 27 available languages, click Translate and return to this page trough SITE MAP!)

 

TEHNIČKI OPIS

Pristup ozvučenju kazališta i Dolby Surround teatra obuhvaća vrlo detaljne postupke, od preliminarnih analiza do konačne primopredaje cjelokupnog i funkcionalnog elektroakustičkog sustava. Svi aspekti tehničkih mogućnosti i logične prosudbe otkrivaju nešto više o konačnom cilju projekta. Tako je i sa kakvoćom zvuka u teatru. Konačni cilj projekta ozvučenja teatra je "zvuk koji se pamti" po izlasku s predstave. Svojim sposobnostima glumci posjetiteljima riječju, mimikom i plesom, pobuđuju nešto transcendentalno i životnije od očekivanog. Pri ozvučenje teatra zvuk ima nekoliko odlučujučih funkcija. Bez jasne čujnosti i razumljivosti dijaloga drama nema smisla. Za kontinuitet zapleta radnje svi zvučni efekti moraju se reproducirati u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Glazba u teatru može biti popratna ili tematska sa udarnim značenjem scensko-glazbenog djela. Prostorna distribucija glazbe može se pridijeliti glumcima ili objektima na sceni. Zvuk širi dramatski prostor i vrijeme iznad fizičkih granica pri ćemo stvara ili uništava svu privlačnost teatra i načina izvedbe. Zvuk treba u potpunosti biti prilagođen glumištu i izvedbi djela na pozornici. Posjetitelji trebaju čuti ZVUK, a ne RAZGLAS. Zvuk teatra se sastoji od glasova glumaca, glazbe te prirodnih i sintetičkih zvukova koje upotpunjavaju scenu.

Od svih osnovnih formi kazališta: proscenijskog tipa, kružnog tipa i tzv. lepezastog tipa samo proscenijski tip striktno dijeli pozornicu od posjetitelja. Ova karakteristika, uvjetno rečeno, postavlja striktne okvire scenskom djelu, ali omogućava i instalaciju većeg opsega tehničkih uređaja. Veliki broj multimedijskih prostora projektiran je arhitektonskim principima proscenija. Takav tip auditorija uobičajeno prima od 500 do 2500 posjetitelja. Striktna postava okvira scenske radnje proscenijumom rezultira tzv. kinematografskom pristupu promjene scena. U "filmskom stilu", radnja se prati iz samo jednog kuta i samo jednog smjera. S točke gledišta elektroakustičkog projekta, proscenijum strogo identificira smjer izvora zvuka. U emitirani zvuk pomnjivo uranja čitavo gledalište, pri ćemu ne smiju postojati drugi smjerovi izvora zvuka koji bi odvukli pažnju, s izuzetkom posebnih efekata. Opisani slučaj upravo ocrtava multimedijalnu salu i Dolby Surround Teatar u Hrvatskom Domu "Herceg Stjepan Kosača" u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Sustav audio uređaja obuhvaćenih ovim bitno skraćenim opisom i bez shema izvedbenog stanja sastoji se od 4 podsistema:

> ozvučenje auditorija (multimedija, scena, konferencija)

> efekt zvučnici (multimedija, Dolby Surround)

> monitoring pozornice (scena, konferencija)

> monitor ton kabine (režija, snimanje, montaža)

Osnovna građevinska konstrukcija Hrvatskog Doma "Herceg Stjepan Kosača" u Mostaru dimenzija je 21.5 x 29.4 x 9.9 m u dijelu gledališta, a 16.1 x 12.1 x 12.2 u dijelu pozornice. Ispod zakošenog krova, s donje strane nosive betonske gredne konstrukcije, postavljen je strop višeslojne panelne konstrukcije sa svrhom toplinske i zvučne izolacije.

Projektom akustike predviđeno je da buka u dvorani ne prelazi NR30 tj. 35 dBA. Taj zahtjev glavne stijene dvorane, debljine 60 cm, mogu zadovoljiti, a krovna konstrukcija zahtijeva posebnu dodatnu sendvič panelnu konstrukciju sa ciljem dodatne zvučne izolacije.

Za višenamijenski prostor dvorane, koja će se koristiti za kino, kazališno-scenske, naratorske, kongresne i opće svrhe, akustičke značajke dvorane su izabrane kompromisno; tako da udovoljavaju svim namjenama. Minimalni broj sjedišta je oko 800.

Tzv. optimalno vrijeme odjeka za dvoranu zapremnine 4787m3 iznosi oko 1.26 sekundi, a tehnički zahtjevi za Dolby Surround kino je vrijeme odjeka od oko 0.6 sekundi prema Technical Guidelines for Dolby Theaters. Temeljem zahtjeva realizirano je kompromisno vrijeme odjeka od T=0.75 sekundi, što je ipak malo prekratko za izvođenje klasične glazbe, ali primjereno narativnim priredbama.

Pored poželjnog vremena odjeka realizirani su i drugi aspekti akustike prostora: razumljivost govora, kvaliteta glazbe obzirom na prostornost i utjecaj ranih refleksija.

To je postignuto na bočnim stijenama oplatom s reflektorskim i apsorpcijskim površinama. Na stropu realizirana je idealizirana stropna krivulja u svrhu povećanja glasnoće i jednolike raspodjele zvučnog polja. Pod je obložen sagom, a sjedalice imaju velike apsorpcijske plohe. Unutrašnjost pozornice obložena je heraklitom koji djeluje na dvoranu kao apsorber. Stražnje stijene partera poništavaju flatter jeku. Potkova balkona obložena je gipsanim pločama, a neposredno uz portal postavljene su reflektorski paneli s apsorpcijskom oblogom. Na ovim panelima, koje pridržava masivna metalna konstrukcija, postavljene su podloge za montažu portalnih zvučnika i subwoofera.

Temeljem akustičkog projekta napravljen je i proračun ozvučenja dvorane. Projekt, montažu i sva tehnička rješenja razglasnog sustava izvedena su sa najsuvremenijim softwareskim alatima i najnovijom elektroakustičkom tehnologijom koja se dijelom upravlja PC računalom RS 232 sprežnikom.

Izvori zvuka u ton kabini su mini disk reproduktori, kazetofoni i kompakt disk reproduktor. Osim za produkciju programa kazetofon i mini disk koriste se i za snimanje zvuka pri konferencijama ili priredbama te za potrebe demo snimaka.

Signale mikrofona i ostalih izvora zvuka prima mikser za obradu signala visoko-profesionalne izvedbe za fiksne instalacije ozvučenja s 24 mono i 4 stereo ulaza. Izlazi su glavni stereo, 4 grupe sa 4 pomoćna izlaza te insert (send/return) na svakom ulazu. U ton kabini je do prozora prema pozornici smješten mikser. Svi uređaji su u rackovima. Iza leđa operatera su dva racka visine 24HE sa uređajima koji se ne trebaju podešavati za vrijeme rada, a s prednje strane, desno od miksera nalazi se rack s izvorima i snimačima zvuka tj. uređajima koji se podešavaju za vrijeme rada.

Na pozornici je montirano 8 mikrofonskih priključnih kutija sa po 3 XLR konektora. Od toga je 5 zidnih i 3 podne ugradne kutije. Položen je dovoljan broj kabela tipa Tasker 2x0.35mm do ton kabine režije. Pored toga na pozornici je postavljena i prijenosna STAGE BOX kutija sa 24 konektora, priključena Multicore kabelom na priključnu ploču na zidu pozornice sa 24 XLR priključka. Svi navedeni kablovi, za 48 ulaza ili izlaza, završavaju na prespojnom polju u ton kabini.

Za efekte i obradu signala koristi se digitalni signal procesor najnovije generacije SONY SRP F-300. Konfigurabilan i upravljiv računalom ima 2 ulaza i 6 izlaza, a sadržava aktivnu skretnicu, ekvalizer, kompresor/limiter i digitalno kašnjenje (Delay) te generatore mjernih signala za podešavanje zvuka. Primarna namjena mu je za sustave ozvučenja vrlo visoke kvalitete pri čemu se funkcijama procesora upravlja PC- računalom. Osim pri potrebama ozvučenja, moguće ga je koristiti i za studijska snimanja. 50 memoriranih konfiguracija moguće je pozvati iz memorije bez potrebe za računalom. Za sprječavanje mikrofonije koriste se dva uređaja SABINE FBX2020. Jedan je za centralni razglas, a drugi za monitoring pozornice.

Nakon obrade nivoa i boje tona svakog individualnog signala te njihovog sumiranja vode se signali miksera na izlaze za ozvučenje auditorija ozvučenje pozornice monitor pozornice efekte i monitor ton kabine.

Ozvučenje auditorija izvedeno je s portala s 3 zvučničke kutije koje se sastoje od kompresijskih horn zvučnika i 2x 15" bas zvučnika te 4 subwoofer zvučnika 18" u bas refleks kutijama glasnoće 134 dB. Ozvučenje se ekvalizira ekvalizerom u digitalnom signal procesoru. Za reprodukciju najnižih frekvencija svaki subwoofer pobuđuje se pojačalom snage od 2000W. svaki.

Monitoring pozornice izvedeno je kvalitetnim i efikasnim zvučnicima koji imaju individualna pojačala i dvostruke 31 oktavne ekvalizere u režiji.

Kontrolu unutar ton kabine omogućava kvalitetan monitoring sistem koji se sastoji od dva monitor zvučnika PHONIC i pojačala PHONIC MAR.

Efekt zvučnici za Dolby Surround (ukupno 20 kom) smješteni su 8 na balkonu i 12 u parteru, a po grupama 4 stražnja lijeva, 4 stražnja desna, 6 lijevih i 6 desnih. Napajaju ih posebna dvokanalna pojačala 600W po kanalu. Svaki zvučnik je dvopojasni sa titanijum visokofrekvencijskim pobuđivačem i 12" basom.

SPECIFIKACIJA RAZGLASNOG SUSTAVA

 

Opis

kom

1

Dinamički mikrofon SHURE BETA 57, stalak, mikrofonski kabel XLR

3

2

Dinamički mikrofon SHURE BETA 58, stalak, mikrofonski kabel XLR

3

3

Studio kondenzatorski mikrofon AKG C 1000, kardioidni, stalak, mikrofonski kabel XLR konektor

2

4

Bežični ručni dinamički mikrofonski sustav AKG WMS 300, kardioidne karakteristike, stalak, antene, Diversity prijamnik

1

5

Mikrofonski razvodni ormarić sa 24 XLR priključnica STAGE BOX

1

6

Dvostruki programabilni autorevers kazetofon s mogućnošću višestruke automatske autorevers reprodukcije mehanikom za ugradnju u rack TASCAM DARCD 302

1

7

CD-reproduktor izmjenjivač programiranje, mehanikom za ugradnju u ormar TASCAM CD 450

1

8

MD mini disk reproduktor snimač Sony MDS E58

2

9

Kućište RACK visine 24 HE

3

10

Mikspult s 24 mono i 4 stereo ulaza, izlazi: glavni stereo 4 grupe 4 pomoćna SOUNDCRAFT SPIRIT LIVE 4/2

1

11

Prespojno polje s 2x44 ulazno izlazne priključnice s mogućnošću 2x 88 mono asimetričnih izlaza tip 2XMPB 44 SL

1

12

Oktavni grafički ekvalizer sa 2x15 potenciometara sa svjetlosnom indikacijom odrezivanja ulazi izlazi XLR chinch (za monitoring pozornice) PEQ3600

1

13

Digitalni kontroler razglasnog sustava 2 ulaza 6 izlaza 3-pojasni limiteri na svakom kanalu, digital delay, parametrički i 31 kanalni grafički ekvalizeri, aktivne skretnice promjenjive konfiguracije, RS232 priključak za upravljanje računalom, generatori sinusnog i ružičastog šuma, GUI sučelje, tip SONY SRP F300

1

14

Dvokanalno pojačalo snage za portal i centar 2x650W PHONIC MAR 6

3

15

Poj. snage za subove 1x2000 W u mosnom spoju PHONIC MAR 6

4

16

Dvokanalno poj. snage za monitoring 2x425W PHONIC MAR 4

1

17

Dvokanalno pojačalo za monitoring ton režije 2x100W PHONIC MAR1

1

18

Dvokanalno pojač. za efekt zvučnike 2x650W PHONIC MAR6

2

19

Zvučna kombinacija s 2 basa i hornom 90x40 za biamplifikaciju ukupno 1200W osjetljivosti 101dB tip FR215-4A za portal PI-AUDIO

3

20

Zvučna kombinacija subbas vršne snage 2000W efektivne snage 800W osjetljivosti 103 dB tip PI AUDIO SW118

4

21

Monitor zvučnici za pozornicu tip PI AUDIO A300F efektivna snaga 300W muzička snaga 600W

2

22

Monitor zvučnici za režiju PHONIC SE207 100W osjetljivosti 90 dB

2

23

Razvodni ormarić zvučničkih linija

1

24

Naglavne slušalice profesionalne AKG

1

25

Multicore kabel montažni

m

26

Montažni kabel PPL2x4mm2 + PPL2x6mm2

m

27

Nosači za portalne zvučnike

1

28

Montažni XLR konektori

 

29

Mikrofonska priključna kutija na bini sa po 3 XLR konektora na Al ploči

8

30

Mikrofonska priključna kutija na bini sa 24 XLR konektora na Al ploči

1

31

Uređaj protiv mikrofonije glavnog sustava i monitoringa pozornice SABINE FBX 2020

2

32.

Efekt zvučnici PI AUDIO SRX 12X dvopojasni sa 12" basom i 1" koaksijalnim visokotonskim titan zvučnikom 200W RMS, osjetljivost 99.5 dB

20

RAZMJEŠTAJ ELEKTROAKUSTIČKE OPREME

Na slici je prikazana dvorana HRVATSKI DOM "HERCEG STJEPAN KOSAČA" MOSTAR u trodimenzionalnom prikazu. Možemo uočiti pozornicu i njen portal, parter i potkovu balkona. Na vrhu balkona nalaze se prostorije za kino projekciju i ton kabinu režije, a na parteru su kabine za simultano prevođenje.

3D prikaz dvorane i raspored zvučnika na portalu

 

 Detalj akustičke obloge i konstrukcija za pričvršćenje zvučnika

Subwooferi će se postaviti na konstrukciju na podu, a portalni zvučnici će se postaviti na visine 2m. Na pločama će se izvršiti usmjerenje zvučnika. Gornji rub portalnih zvučnika je u visini balkona. Maksimalna razina zvučnog tlaka svakog portalnog zvučnika je veća od 134 dB pri maksimalnoj snazi u biamplifikaciji.

Proračun ozvučenja napravljen je prema knjizi AKUSTIKA PROSTORIJA. Ako u zatvorenoj prostoriji generiramo određenu razinu zvučne snage, razina zvučnog tlaka u nekom promatranom mjestu ovisit će o generiranoj razini zvučne snage i razini zvučne snage koju će apsorbirati plohe zatvorene prostorije. Poznajemo li zapremninu prostorije, površinu oplošja i vrijeme odjeka, lako ćemo izračunati prosječni koeficijent apsorpcije:

- 0.161 V / S T60

` a = 1 – e

Konstanta prostorije R [m2] može se izračunati poznavanjem akustičke snage

R = S` a / 1 -` a

Efektivni tlak u prostoriji u [N/m2] izračunava se poznavanjem R i PA

p = ( 4 r 0 c PA / R )1/2

Budući da je zvučni tlak izražen u [N/m2] potrebno ga je izraziti u dB razine zvučnog tlaka

razina u dB = 20 log p + 94 dB

Ako je razina u dB jednaka željenoj razini zvučnog tlaka u prostoriji, onda je

(željena razina u dB – 94 dB)/ 10

PA = (R / 1660 ) 10

 

Ako znamo akustičku snagu potrebnu za željeni zvučni tlak, lako je poznavanjem efikasnosti zvučnika izračunati potrebnu električnu snagu ili konstruirati zvučnički sustav koji će bez problema proizvesti željenu razinu.

Pri tome potrebno je obratiti pozornost na mehaničku snagu primijenjenih zvučnika. Svaki zvučnik treba biti dovoljno robustan kako bi se izbjegla oštećenja koja mogu nastati pri radu. Oštećenja možemo podijeliti u dva tipa. Prvi tip oštećenja su ona koja nastaju zbog toga što su pokretni dijelovi zvučnika pri radu prekoračili mehanička ograničenja pomaka, a drugi tip oštećenja nastaje zbog prekoračenja temperaturnih ograničenja sustava.

Maksimalni linearni pomak zavojnice, zvučnika polumjera r [mm] na frekvenciji f [Hz], može se izračunati za željenu razinu zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m relacijom:

 

xvršno = (1.18 × 103 / f2 r2) 10 željena razina dB/20

Poznajemo li vrijednost xvršno [mm] zvučnika, lako se izračuna razina zvučnog tlaka na frekvenciji f, ako je zvučnik polumjera r [mm].

razina tlaka dB = 20 log (xvršno f2 r2 / 1.18 × 103 )

Za vrijednosti f << k r = 1 vrijedi

razina zvučnog tlaka dB = 10 log PA + 112.2 dB pa je supstitucijom

[20 log (xvršno f2 r2 / 1.18 × 103 ) – 112.2] / 10

PA = 10

Za bas refleks kutiju minimalna frekvencija za rad s ograničenjem pomaka bit će niža od predviđene xmax frekvencije te se može definirati približnom relacijom

fmin » 2 1/2 fXmax

Provedenom analizom, rezultirajuća teoretska razina zvučnog tlaka u ječnom polju bit će:

dB SPL = ( 67.2 / 64) + 115 = 116.05 dB

Svaki od četiri primijenjena subwoofer zvučnika ima vlastito pojačalo PHONIC MAR 6 izlazne snage od 2000W.

Očito je da će primjenjena zvučnička skupina zadovoljiti najzahtijevnije potrebe reprodukcije niskih frekvencija.

Za područje iznad frekvencije odrezivanja subwoofera primijenit će se zvučne kombinacije sa 2 basa i hornom 90x40 za biamplifikaciju ukupne snage 1200W tip FR215-4A PI-AUDIO. Zvučnici su postavljeni sa svake strane portala, a treći zvučnik će se postaviti na istoj visini iza projekcijskog ekrana na posebno konstruiranom nosaču, za Dolby Surround reprodukciju. Svaki zvučnik napaja po jedno dvokanalno pojačalo MAR 6, snage 2x600W. Gornje slike prikazuju horizontalnu i vertikalnu karakteristiku usmjerenosti sa 2 zvučnika i sa 3 zvučnika s hornom usmjerenosti 90x40 stupnjeva, na frekvenciji 2500 Hz i udaljenosti od 30 m u sredini auditorija. Primijenjeni digitalni procesor SONY SRP F-300 omogućava korisniku konfiguriranje putem PC računala u dvokanalni 11-pojasni parametrički ekvalizer i kompresor ili 31- pojasni grafički ekvalizer s digitalnim kašnjenjem do 880ms na ulaznim kanalima. Interno se signal može preusmjeriti na 6 izlaza. Pored toga moguće je konfigurirati parametrički ekvalizer, 3 promjenjiva band-pass filtera tj. aktivnu skretnicu, izlazno kašnjenje signala, Peak limiter, Phase reversal, Mute, TEST generator ružičastog šuma i promjenjivih sinusnih frekvencija.

BLOK SHEMA RAZGLASNOG SUSTAVA

Blok shema prikazuje jednu od mogućih varijanti jer je sustav izuzetno fleksibilan kako zbog primjene prespojnih polja na ulazu tako i zbog digitalnog procesora sa 50 mogućih konfiguracija koje su unaprijed programirane. Obratite pozornost da zbog preglednosti, na shemi nije prikazan surround procesor za sustav sa 20 zvučnika od 200W i pripadajučim pojačalima i procesorom te da je shema principjelna i pojednostavljena, a ne stvarno izvedena na objektu. Klikni na sheme za detaljniji prikaz (gif 965x633).

Principjelna shema spajanja s mogućnošću rekonfiguracije - klikni za detalje

 

RAZMJEŠTAJ OPREME U RACKOVIMA

 

OPIS DJELOVA OPREME

Primijenjena oprema je u cijelosti visoke profesionalne izvedbe i u ovom trenutku predstavlja neka od najboljih svjetskih rješenja. Temelj upravljanja i konfiguriranja razglasnog sustava je digitalni signal procesor najnovije generacije upravljan PC-računalom. Osnovna karakteristika svih uređaja su simetrični ulazi i izlazi, vrlo visoko potiskivanje smetnji i moda zajedničkog signala (CMRR).

Izvori signala

Izvori signala su razni dinamički mikrofoni SHURE BETA za glazbu i vokale, kondenzatorski mikrofon AKG za potrebe studijskog snimanja, sustav bežičnog mikrofona AKG na pozornici te izvori signala u ton kabini režije.

Mikrofoni SHURE BETA 57 i BETA 58

Primijenjeni su dinamički mikrofoni tipa Shure. Posebni mikrofoni su za primjenu za govor, a posebni za instrumente ili zahtjevnija snimanja.

Mikrofon AKG C-1000

Kondenzatorski mikrofon vrhunske izvedbe za najzahtjevnija snimanja.

Sustav bežičnog mikrofona AKG WMS 300

Mikrofonski sustav tipa AKG WMS 300 je visoko-profesionalni bežični sustav koji funkcionira na UHF frekvencijskom području između 770 i 950 MHz koje je izuzetno otporno na smetnje. Pored toga korisnik sam može podesiti rad na jednoj od 16 mogućih frekvencija. Pored toga cjelokupni sustav je izuzetno otporan na udare i vibracije. Sustav se sastoji od ručnog predajnika s antenom i dinamičke kapsule. Dinamičke kapsule imaju hiperkardioidnu karakteristiku za izuzetnu otpornost na mikrofoniju, sustav montaže pretvarača otporan na udarce, zaštitnu košaru pretvaračkog sustava te integriran zaštitu od vjetra i eksplozivnih zvukova. Radio signal prima prijemnik sustava putem antene koja izlazi kroz otvor prozora ton kabine režije.

Izvori signala u ton kabini režije su kazetofon, CD reproduktor i mini disk

Profesionalni dvostruki autorevers kazetofon TASCAM DARC 302

TASCAM 302 je dvostruki autorevers kazetofon čija je namjena u prvom redu, kontinuirana reprodukcija kazeta ili presnimavanje. Moguće je povezati do 10 kazetofona i njima odjednom upravljati. Pored vrhunskih tehničkih karakteristika i pozdanosti u radu kazetofon je opremljem nizom specifičnih funkcija koje olakšavaju profesionalni rad.

 Profesionalni kompakt disk reproduktor TASCAM CD 450

TASCAM CD 450 je profesionalni CD reproduktor sa brojnim funkcijama koje se koriste pri profesionalnom radu. U ugrađeni E-EPROM korisnik može upisati i programirati brojne funkcije koje će reproduktor automatizirano izvoditi. Te funkcije su aktiviranje signalizacije END OF MESSAGE, TALLY, F-PTCH, TPLAY, A-CUE, SEEND. Pored programiranja E-EPROMA, moguće je sinkronizirati start CD reproduktora sa aktiviranjem potenciometra miksera ili primjeniti funkciju FADER/EVENT START. Pri isključivanju uređaja iz mreže ili nestanku električne energije reproduktor pamti 12 podešenih stanja.

Profesionalni mini disc snimač reproduktor SONY MDS-E58

Razglasni sustav opremljen je i sa dva SONY MINIDISC RECORDER-a. To su profesionalni uređaji sa brojnim funkcijama koje omogućavaju profesionalni rad. Pri radu je osnovno obilježje najviša moguća kvaliteta snimanja i reprodukcije zvučnog materijala te jednostavno umnožavanje i montiranje bez gubitka kakvoće. Moguće je spajanje uređaja na sve digitalne izvore audio signala i automatski konverziju frekvencije sampliranja od 32 do 48 kHz. Pored toga MINI DISC je dragocjen pri generiranju i snimanju zvučnih efekata. Sav program može se reproducirati bilo kojim redoslijedom i bilo kojim trajanjem jednostavnim programiranjem uređaja. Frekvencijski opseg 5 - 20000 Hz +/-0.5 dB, omjer signal/šum veći od 92 dB.

Dispozicija opreme u ton kabini

Sve signale izvora zvuka prihvata profesionalni audio mikser SOUNDCRAFT Spirit 4/2 (Harman) preko dvostrukog prespojnog polja sa 2x44 priključka.

Profesionalni mikser SOUNDCRAFT Spirit 4/2

To je profesionalni mikser izuzetne zvučne kvalitete i izrade. Sastoji se od 24 ulazna kanala, 4 stereo ulaznih kanala, grupnih modula i master izlaznog modula. Glavna zadaća miksera je objedinjavanje i kombiniranje svih izvora audio signala u zadanom trenutku, ali pod vrlo preciznom kontrolom. Da bi zadovoljio tu zadaću mikser je podijeljen u dva dijela. U ULAZNOM dijelu primaju se, prilagođavaju i obrađuju individualni signali izvora, a potom distribuiraju bilo u STEREO MIX izlaz ili u jednu od GRUPA. MASTER sekcija upravlja ukupnom razinom izlaznog signala miksera, omogućava nadzor ili monitoriranje signala u mnogim točkama na putu signala bilo slušalicama ili ugrađenim Bargraph mjernim instrumentima.

Ulazni moduli posjeduju promjenjivu osjetljivost ulaza u vrlo širokom intervalu, fazne prekidače, 4-pojasne ekvalizere, filtere, 6 pomoćnih Send izlaza, PFL izlaz, Peak signalizaciju, Panoramski potenciometar, visokokvalitetni niskošumni Fader sa dugom stazom.

4 izlazne grupe omogućavaju tzv. sub miks glavnog MIXa L/R. Grupni izlazni dostupni su na posebnim izlazima kako bi direktno pobuđivali vanjske uređaje. Svaka Grupa ima matrične Send izlaze, PFL nadzor te Bargarph displej za mjerenje razine signala. Pored toga postoje i 4 vanjska Stereo Return priključka za efekte ili submikseve.

Master sekcija omogućavak kontrolu nad Lijevim, Desnim, Matričnim i Pomoćnim Send izlazima, sa posebnim AFL nadzorom nad svim signalima. Osobitost miksera je mogućnost podešavanja nekoliko scena ili glazbenih grupa - unaprijed, a potom aktiviranje željene konfiguracije pritiskom na jedno dugme. Pojednostavljeno - nakon što npr. jedna glazbena grupa napusti podij, pritisne se dugme i sve je podešeno za iduću grupu ili novu scenu.

Digitalni procesor zvuka SONY SRP F-300

SONY SRP-F300 digitalni signal procesor sa 2 ulaza i 6 izlaza. Sadržava aktivnu skretnicu, ekvalizer, kompresor/limiter i digitalno kašnjenje (Delay) za sav niz konfiguracija pojačala i zvučnika, ali i kompletan sustav za mjerenje i podešavanje zvuka. Primarna namjena mu je pri sustavima ozvučenja vrlo visoke kvalitete i primjene za studio. Pri tome se funkcijama SONY SRP-F300 procesora upravlja PC- računalom, a sva podešena stanja (50 različitih) moguće je memorirati i pritiskom na dugme pozvati iz memorije. Uređaj je podešen u modove za KONFERENCIJU, MULTIMEDIJSKU DVORANU i DOLBY SURROUND konfiguraciju razglasnog sustava te ga nije potrebno naknadno podešavati.

Digitalni konvertori visoke točnosti 24 bit/96K, simetrični analogni ulazi i izlazi (2-in/6-out), AES/EBU ulaz, dvostruki RS-232 interface (dostupan sprijeda i otraga uređaja), upravljanje PC-računalom s memorijskim lokacijama, mnogostruko procesiranje: Parametrički i Grafički ekvalizer, Limiter, Compressor, Delay, Crossover s potpuno grafičkim (GUI) sučeljem. Ugrađen test generator sa šumom i sinusnim signalom . PC-upravljanje putem RS-232 sprežnika primjenom SONY softwarea. Promjenjiva ulazna frekvencija uzorkovanja 32-96 kHz

Digitalni Feedback Exterminator SABINE FBX 2020

SABINE FBX 2020 je trenutno jedan od najboljih uređaja za eliminiranje mikrofonije, a to realizira samostalno bez podešavanja, primjenom posebnih algoritama. Pri tome se automatski aktivira do 12 digitalnih filtera širine 1/5 ili 1/10 oktave. Od pojave mikrofonije vrijeme do potpune eliminacije iznosi manje od jedne sekunde. Ugrađeni programi omogućavaju sustavu razlikovanje korisnog audio signala od štetnog signala mikrofonije. U razglasni sustav ugrađena su dva sustava za eliminaciju mikrofonije. Jedan je za eliminiranje mikrofonije glavnog razglasnog sustava, a drugi je za monitoring sistem pozornice.

Profesionalni Ekvalizer PHONIC PEQ3600

Koristi se za ekvaliziranje monitoring sustava pozornice. To je dvokanalni grafički ekvalizer sa 31 frekvencijskim pojasom po kanalu, aktivnim filterima i simetričnim izlazima.

Profesionalna pojačala snage PHONIC MAR1, MAR4 i MAR6

Pojačala snage PHONIC MAR1, MAR4 i MAR6 su profesionalna pojačala snage. Razlika među modelima je izlazna snaga i način hlađenja. Snažniji modeli prisilno hlađenje ventilatorom. Potenciometri za podešavanje izlazne snage imaju zupce i kalibrirani su u decibelima.

Modeli MAR4 i MAR6 - imaju ugrađen limiter koji automatski smanjuje glasnoću pri maksimalnoj pobudi. Nepravilno stanje pojačala koje može uzrokovati kvar (previsoku temperaturu, kratki spoj linije itd…) signalizira se pri radu. Prije nastavka rada potrebno je ispitati što uzrokuje signalizaciju.

Profesionalni zvučnici razglasa dvorane PI-AUDIO FR215-4A

Za glavno ozvučenje dvorane postavljena su dvije zvučne kombinacije sa 2 basa i hornom 90x40 za biamplifikaciju. Ukupna snaga po sustavu je 1200W, a osjetljivosti 101dB. Primijenjeni zvučnici su tip FR215-4A za portal PI-AUDIO. Po jedan zvučnik postavljen je sa lijeve i desne strane pozornice. Za potrebe DOLBY SURROUND razglasa pri kino projekcijama postavit će se i treći zvučnik po sredini pozornice, iza ekrana za projekciju, a na istoj visini kao i bočni zvučnici.

Profesionalni Subwooferi razglasa dvorane PI-AUDIO SW118

U dvorani su postavljena četiri zvučne kombinacije subbas vršne snage efektivne snage 800W osjetljivosti 103 dB tip SW118. Po dva zvučnika postavljena su sa lijeve i desne strane pozornice.

Efekt zvučnici Dolby Surround sustava PI-AUDIO SRX 12X

U dvorani je postavljeno 20 komada efekt zvučnika SRX 12X dvopojasni 12" + 1" koaksijalni titan. Snaga svakog zvučnika je 200W RMS, a osjetljivost 99.5 dB

Monitor zvučnici pozornice PI-AUDIO A300F

Monitor zvučnici za pozornicu su tipa PI-AUDIO A300F efektivne snage 300W muzička snaga 600W. Primijenjena su dva komada. Zvučnici su u tzv. "Slanted monitor" izvedbi.

Monitor zvučnici ton kabine režije PHONIC SA 207

U ton kabini režije postavit će se dva zvučnika tipa PHONIC 207 za monitoriranje programa pri glazbenim priredbama ili pri pripremi programa. Monitor zvučnici za režiju SE207 snage su 100W RMS, a osjetljivosti 90 dB.

Osim nabrojene opreme sustav je opremljen i čitavim nizom priključnih kutija zvučnika, mikrofona i priključaka za električne glazbene instrumente.

Stage BOX

Na pozornici je postavljen STAGE BOX.

Mikrofonske priključne kutije

Na pozornici su postavljene priključne kutije sa po 3 mikrofonska priključka tipa XLR. Ukupno je postavljeno 5 zidnih i 3 podne kutije. Pored toga na zidu pozornice postavljena je i priključna ploča sa 24 XLR priključaka za STAGE BOX.

Zvučnička priključna kutija

Monitor zvučnici pozornice imaju vlastitu priključnu kutiju s 2 SPEAKON profesionalna konektora.

OPIS OSNOVNIH MOGUĆNOSTI I FAZA RADA U DVORANI

Kako smo već naveli, građevinske dimenzije Hrvatskog Doma "Herceg Stjepan Kosača" u Mostaru su 21.5 x 29.4 x 9.9 m u dijelu gledališta, a 16.1 x 12.1 x 12.2 u dijelu pozornice. Projektom akustike predviđeno je da buka u dvorani ne prelazi NR30 tj. 35 dBA.

Dvorana je previđena za više namjena. Opisat ćemo u najkraćim crtama neke od mogućih konfiguracija sustava.

Osnovna prednost ovdje opisanog razglasnog sustava je fleksibilnost koju omogućava digitalni procesor SRP F-300. Prije instaliranja sustava digitalni procesor je programiran na nekoliko mogućnosti rada. Te mogućnosti rada, tj. promjenu konfiguracije sustava vrši operater u ton kabini sustava, jednostavnim upisom koda koji mijenja konfiguraciju procesora.

Moguće je memoriranje 50 raznih konfiguracija multimedijalne sale i Dolby Surround kina.

Skupovi

Za potrebe skupova i konferencija karakteristična je konfiguracija s većim brojem učesnika na prostoru pozornice, te govornice na kojoj se izmjenjuju govornici.

Za takvu konfiguraciju dvorane neophodno je korištenje većeg broja mikrofona sa pozornice. Mogućnost rada s više mikrofona uzrok je pojave mikrofonije. U tu svrhu koristi se eliminator mikrofonije SABINE FBX 2020. Sustav razglasa potrebno je ekvalizirati za maksimalnu razumljivost, primjenom parametričkog ekvalizera u digitalnom procesoru. Moguć je jednokanalni (MONO) ili dvokanalni rad sustava. Prema potrebi skup se može snimati na dvostrukom kazetofonu ili mini disk snimaču. Glazba se može reproducirati sa nabrojenih uređaja ili CD reproduktora. Monitori pozornice mogu se koristiti za monitoriranje na pozornici ili kao dodatno ozvučenje.

Priredbe

Za priredbe je karakteristično ozvučenje pozornice monitor zvučničkim sustavom. Pri ovakvom načinu rada obvezno se radi u dvokanalnoj (STEREO) tehnici. Ekvalizacija sustava podešava se za kvalitetu glazbe, a mikrofoni pjevača ekvaliziraju se za vokalnu izvedbu. Elektronički instrumenti preko DI BOX-a mogu se priključiti na razglas. Svi mikrofoni ili DI-BOXovi priključuju se na mikrofonske priključnice na pozornici ili STAGE BOX s MULTICORE kabelima.

Kino projekcije

Za kino projekcije, karakteristična je primjena DOLBY SURROUND PROCESSORA uz kino uređaj. Pored toga, montira se iza ekrana za projekcije i centralni biamplificirani zvučnik. Za surround efekte koristi se 20 surround zvučnika. Izlaz kino procesora pobuđuju pojedina pojačala snage za efekte i subwoofere, pri ćemu se konfiguracija digitalnog procesora iz dvokanalne aktivne tropojasne skretnice, mijenja u trokanalnu dvopojasnu. Ekvalizacija i glasnoća pojedinih zvučnika sustava se podešava prema tehničkim uvjetima DOLBY SURROUND reprodukcije.

 POVEZIVANJE DJELOVA SUSTAVA

Na slijedećim shemama prikazane su neke od mogućnosti povezivanja sustava za razne namjene. Prikazane su složenije varijante, a ostale su pojednostavljenja prikazanih.

Ozvučenje za priredbe sa dva zvučnika

U ovoj varijanti MIX L/R napaja glavne zvučnike, a sekundarni sistem se napaja iz matričnih izlaza miksera. Shema pokazuje i fleksibilnost sustava po pitanju izbora ulaznih signala, kao i mogućnosti tzv. Direktnih izlaza koji mogu napajati višekanalni digitalni magnetofon za snimanje. AUX SEND koristi se za priključivanje signal procesora koji je PRE-FADE (AUX 1 i AUX2), a monitoriranje pozornice koristi se AUX 4 - 6.

OPIS IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA

Razglasni sustav je opremljen čitavim nizom priključnih kutija zvučnika, mikrofona i priključaka za električne glazbene instrumente.

Stage BOX

Na pozornici je postavljen tzv. STAGE BOX. Pored toga na zidu pozornice postavljena je i priključna ploča sa 24 XLR priključaka za STAGE BOX.

 

Mikrofonske priključne kutije

Na pozornici su postavljene priključne kutije sa po 3 mikrofonska priključka tipa XLR. Ukupno je postavljeno 5 zidnih i 3 podne kutije sa još 24 mikrofonska priključka.

Mikrofonske priključne kutije Zvučnička priključna kutija

Monitor zvučnici pozornice imaju vlastitu priključnu kutiju s 2 SPEAKON profesionalna konektora.

STAGE BOX

Na pozornici je postavljen STAGE BOX za prihvat 24 ulazna signala izvora ili prosljeđivanje potrebnih linijskih izvora iz kabine režije na pozornicu.

Opisani sustav, uz najekonomičnije rješenje, pruža najviši mogući kvalitet zvuka za predviđenu namjenu, vrlo visoku pouzdanost u radu, adekvatnu glasnoću glazbe i razumljivost govora te lagano rukovanje sustavom uz mogućnosti vrlo brze promjene konfiguracije sustava za razne namjene.

Zainteresiranim čitateljima preporučavam slijedeću literaturu i članke

Yoichi Ando, Concert Hall Acoustics, Springer Verlag,1985.

H. Kutruff Room Acoustics, Applied Science, 1979.

V. Knudsen Collected Papers, ASA, 1985.

R. Talaske, E. Waterhill, W. Cavanaugh Halls for Music Performances, ASA, 1982.

J. Bracewell Sound Design in the Theater, Prentice Hall, 1993.

D. Kaye, J. LeBrecht Sound and Music for the Theater, Backstage Books, 1992.

D. Begault, 3D Sound for Virtual Reality and Multimedia, Academic Press, 1994.

D. Collison, Stage Sound, Drama Publishers, 1976.

D. Davis, C. Davis, Sound System Engineering, SAMS, 1987.

J. Eargle, Handbook of Sound System Design, 1989.

J. Eargle, Sound Recording, Van Nostrand 1976.

P. Fanelli, Sound for the Stage, Drama Book Publishers, 1989.

M. Kerner Art of the Sound Effects Editor, 1989.

B. Laurel, Computers as Theater, Addison Wesley, 1991.

W. Wadhams Sound Advice, Schirmer, 1990.

Dolby Labs Technical Guidelines for Dolby Theaters

O. Bilan Sustavi ozvučenja, snimanje zvuka i digitalna audio tehnika,2003.

O. Bilan Akustika prostorija, zvučnici, pojačala i spojni vodovi, 1998

 Click here to make ROOM ACOUSTIC your default homepage

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |