o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

sitemap

links

AKUSTIKA PROSTORIJA

ZVUČNICI, POJAČALA I SPOJNI VODOVI

1998 -500 str. - 22x15 cm-250 ilustracija-20 tablica-370 referenci-kazalo-ISBN 953-97685-0-0 UDK 681.84 : 534.84

OPĆENITO O KNJIZI

SPONZORI I TISKARA

KATALOGIZACIJA

SADRŽAJ PREDGOVOR

GDJE SE PRODAJE

RECENZIJE

HIFI

MAJSTOR

SLOBODNA DALMACIJA

SVIJET ELEKTRONIKE

NOVI LIST

BANAK

CROSAT

SVET ELEKTRONIKE

HI FI JOURNAL

OPĆENITO O KNJIZI...
1 dio - Predviđanje buke u poluječnom prostoru: 52 stranice, 12 ilustracija - osnovne definicije, zaštita sluha, 15 riješenih primjera. Poredba Sabineove i precizne relacije, ...itd.
2 dio - Analiza i sinteza akustički malih prostorija: 100 stranica, 70 ilustracija - Reyleigh formula, Schroederova frekvencija, percepcije zvučnih refleksija, apsorpcija, refleksija, difuzija, tipovi apsorbera, konstrukcija apsorbera, flutter jeka, interakcija zvučnih valova i objekata, pozicioniranje zvučnika u prostorijama,stereo prezentacija, akustička izobličenja, akustička mjerenja (oktavna analiza, FFT, TDS, MLS, Wignerova distribucija). Oblik i veličina prostorije, Olson, Bonello, Knudsen, Guilford i Loudenov kriterij. Izrađeni primjeri s konstrukcijskim detaljima: slušaonica, kabina simultanog prevođenja, multimedijska prostorija, studio i kontrolna režija...itd.
3 dio - Elektrodinamički zvučnici: 72 stranice, 48 ilustracija - sastavni dijelovi, konstrukcijske razlike, izrađeni primjeri uporabom Thiele Small značajki, mjerenje TS značajki, impulsni odziv, Dublet, Heyser, kvadrirani impuls, ETC, 3D odziv, Wignerova distribucija,...itd.
4 dio - Elektrodinamički zvučnik u kutiji: 36 stranica, 10 ilustracija - izrađeni primjeri proračuna zvučnih kutija, proračun zvučne kutije sa arhitektonskog stajališta, sinteza zvučnika iz značajki sustava,... itd.
5 dio - Skretnice: 25 stranica, 23 ilustracije - Funkcija cilja, Cebisevljev odziv, Butterworthov odziv, Linkwitz-Rilay odziv., izrađeni primjeri od 1. do 4. reda, usporedba analitičkih i računarskih metoda...itd.
6 dio - Sinteza zvučničkog sustava: 54 stranice, 22 ilustracije - sistemski pristup, usporedba sustava s minimalnom fazom i fazno linearnog sustava, izbor zvučnika, atenuacija zvučnika u sustavu, lineariziranje modula impedancije, gušenje rezonancija, raspodjela snage u višepojasnom zvučniku, konstrukcija skretnice, izbor pasivnih elemenata, mehanička konstrukcija, usporedba 50 najpoznatijih računarskih programa za projektiranje zvučničkih sustava, akustička mjerenja i akustičko modeliranje...itd.
7 dio - Izlazno pojačalo snage: 78 stranica, 50 ilustracija - izbor aktivnih elemenata, neka sklopovska rješenja, aktivni i pasivni simetrični ulazi, rješenja ulaznih sklopova, rješenja izlaznih sklopova, utjecaj modula impedancije, audio transformatori, klase rada, negativna povratna reakcija i unaprijedna veza, potrebna snaga, rješenje ispravljača, dinamička snaga, mostovi, zaštite, tehnologija tiskanih pločica, tehnologija materijala, mjerenja, impulsna izobličenja, slew rate, damping faktor, programi za capture i layout, ... itd.
8 dio - Zvučnički vodovi: 35 stranica, 15 ilustracija - princip konstantnog napona, struje zvučnika, utjecaj na promjene frekvencijskog odziva, tipovi vodova, geometrija, materijali, skin efekt, galvanizacija, šentirajući kapacitet, nelinearna izobličenja, električna polja, nečistoće, polarizacija, magnetostrikcija, RF smetnje,...itd.
KAZALO s 500 pojmova