o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

razno

links

SUSTAVI OZVUČENJA

SNIMANJE ZVUKA I DIGITALNA AUDIO TEHNIKA

2003 -837 str. - 22x15 cm- 500 ilustracija- 30 tablica-350 referenci-kazalo-ISBN 953-97685-1-9 UDK 681.84 : 534.84

OPĆENITO O KNJIZI

SPONZORI I TISKARA

KATALOGIZACIJA

SADRŽAJ PREDGOVOR

GDJE SE PRODAJE

RECENZIJE

ELEKTRO

MAJSTOR

SLOBODNA DALMACIJA

SVIJET ELEKTRONIKE

NOVI LIST

SVET ELEKTRONIKE

 

Predgovor

Nakon izlaska knjige Akustika prostorija, zvučnici, pojačala i spojni vodovi javila se potreba za obradom nekih tema koje spomenuta knjiga nije obuhvatila. U prvom redu to se odnosi na sustave ozvučenja, snimanje zvuka i digitalnu audio tehniku. To je ujedno i razlog nastanka ove knjiga pod naslovom Sustavi ozvučenja, snimanje zvuka i digitalna audio tehnika koja je nastavak knjige Akustika prostorija, zvučnici, pojačala i spojni vodovi i s njom čini cjelinu.

Svrha knjige Sustavi ozvučenja je omogućavanje temeljitog stjecanja stručnih znanja i vještina o sustavima ozvučenja otvorenog i zatvorenog prostora. U ovoj knjizi iskorišteno je autorovo 20 godišnje iskustvo na poslovima najsloženijeg opremanja objekata, u prvom redu, projektiranjem, razvojem i konstrukcijom sustava ozvučenja; ali i predavača kolegija elektroakustike, te autora više desetaka članaka u domaćem i stranom tisku. Pri postupku stjecanja te usvajanja znanja i vještina, u knjizi se posebno intenzivno koriste prednosti informatičke osposobljenosti za uporabu suvremenih mjernih sustava. To se odnosi, u prvom redu, na delta-sigma mjerne sustave visoke točnosti, u cilju samostalnog rada na analizi i sintezi elektroakustičkih sustava, sustava ozvučenja, razvoja zvučničkih sustava i audio elektronike, akustike prostorija za potrebe pomnjivog slušanja i snimanja govora i glazbe, primjena rezultata mjerenja pri procjeni kakvoće elektroakustičkih sustava, subjektivnoj analizi kodera, primjena sustava digitalne audio tehnike, itd.

Pri projektiranju i izvedbi sustava ozvučenja nužno se koriste mikrofoni pa je posebno poglavlje posvećeno mikrofonima koji se analiziraju prema akustičkom tlaku i električnoj podjeli. Poseban dio posvećen je korištenju mikrofona pri snimanju u teatru i studiju.

Danas se digitalna audio tehnika komercijalno primjenjuje u audio sustavima već 30 godina i skoro potpuno istiskuje analognu audio tehniku. To je razlog zbog kojeg ova knjiga dijelom analizira sustave koji koriste digitalne sustave za snimanje, obradu i prenos audio podataka. U trenutku nastanka knjige obuhvaćeni su svi najvažniji kućni i profesionalni digitalni audio sustavi i formati. Nakon elementarne obrade analogno digitalne pretvorbe i objašnjenja temeljnih pojmova digitalne audio tehnologije, posebna pozornost posvećena je algoritmima za redukciju i sažimanje podataka, a prikazani su i jednostavni pokusi kojima se lako na primjerima mogu shvatiti principi redukcije podataka. Posebna pozornost posvećena je razvoju i realizaciji MPEG interoperabilne multimedijske strukture, a jedno poglavlje analizira subjektivnu kakvoću VAW, WMA, MP3, AAC i OOG audio kodera budući da će, vjerojatno u skoroj budućnosti, to biti osnovni oblici linijskih signala putem nemehaničkih reproduktora. Obrađeno je analogno i digitalno snimanje zvuka s poznatijim uređajima za snimanje i najpoznatijim digitalnim audio formatima.

U ovoj knjizi, na samom početku, obrađene su i osnove zvučnih valova te područja fiziološke i psihološke akustike u mnogo širem opsegu nego u prvoj knjizi. Posebni naglasak stavljen je na prostiranju zvuka vezano za sustave ozvučenja, te prikazu i analizi pojma faze i subjektivne osjetljivosti akustičke faze pri slušanju zvučničkih sustava.

Pored toga, nadopunjena su poglavlja o zvučnicima i akustici prostorija detaljnijim prikazom elektrostatskih zvučnika te prijenosnih linija (Transmission Line), pojasnih (Band Pass) i kompaundnih (Isobaric) kombinacija. Za sve tipove zvučnika prikazan je postupak konstrukcije primjenom računarskih programa. U istom poglavlju posebno detaljno su obrađeni tlačni pobuđivači s lijevcima konstantne usmjerenosti, koji su temelj profesionalnih razglasnih sustava u otvorenom i zatvorenom prostoru. Prikazan je cjeloviti postupak analize i konstrukcije dvopojasnog zvučničkog sustava, od potpuno nepoznatih komponenti, do gotovog sustava. Pri tome se koristi računarski mjerni sustav, kojim su izvršena sva mjerenja. Temeljem izmjerenih vrijednosti i uporabom teorije opisani su postupci pri projektiranju. Projektiran je sustav, izmjerene su mu najvažnije karakteristike i nakon toga, izvršeno je subjektivno testiranje sustava. Nedostaci uočeni pri radu u prvom redu potječu od konstrukcijskih nesavršenosti primijenjenih zvučnika.

Poglavlje o akustičkim apsorberima, difuzerima i Helmholtzovim rezonatorima dopunjeno je prikazom postupaka projektiranja i konstrukcija navedenih akustičkih sustava te ispitivanja i analize efikasnosti korištenjem računarskih programa.

Posebno završno poglavlje knjige posvećeno je elektroakustičkim mjerenjima s naglaskom na korelaciji subjektivnog osjeta sluha i rezultata mjerenja. U tom poglavlju detaljno su prikazani najpopularniji suvremeni programi za akustička mjerenja. Naglasak je na prikazu najvažnijih mjerenja i analizi dobivenih rezultata, a posebno se obrađuje mjerenje akustičke, minimalne, neminimalne i ekscesne faze zvučničkih sustava.

Ova knjiga namijenjena je onima koji žele proširiti saznanja o elektroakustici kao i onima koji se profesionalno bave problemima elektroakustike te na najbrži način trebaju doći do rješenja elektroakustičkih problema. Iz tih razloga primijenjen je isti pristup kao i u knjizi Akustika prostorija. Mnogi teoretski izvodi nisu u cijelosti izvedeni, nego su dani u obliku u kojem imaju najveću korist u praksi. Međutim, pri tome su sva neophodna fizikalna i grafička objašnjenja iznesena u cjelosti. Pri analizi tema usvojen je pristup pisan jednostavnim jezikom i bez opširne više matematičke analize, dostupne u brojnim knjigama i skriptama, ali predočene su bitne relacije od najveće koristi u praksi. Iz navedenih razloga knjiga se može smatrati uvodnom za navedena područja. Posebno su detaljno obrađena elektroakustička mjerenja uz veliki broj primjera izrađenih mjernim sustavom visoke točnosti. 612 poglavlja knjige, bogato je ilustrirano s oko 500 crteža, fotografija i tabela, a intenzivno je primijenjena tehnika prikaza računalnog ekrana. Pored studenata i profesionalaca u audio tehnici, veliku količinu korisnih informacija u ovoj knjizi naći će i svi oni koji se elektroakustikom bave kao hobijem, kao slušatelji amateri ili audiofili konstruktori. Oni mogu u ovoj knjizi pronaći veliku količinu korisnih informacija i objašnjenja, koja se mogu direktno primijeniti u praksi, jer se pri izlaganju tema nastojala zadržati ravnoteža između popularnog i stručnog pristupa.

Potrebno je spomenuti kako najveći broj primjera u knjizi predstavljaju prikaze konkretnih, uspješno riješenih problema iz prakse. Isto tako, brojni su prikazi računarskih programa kojima se mnogi praktični problemi mogu brzo i lako riješiti, a obuhvaćen je i manji broj riješenih zadataka, tipičnih u praksi. Pri izlaganju tema, na nekim mjestima daje se vrlo kratki povijesni prikaz sustava, uređaja ili formata, kao i najznačajnije ličnosti zaslužne za izume, otkrića i realizaciju sustava, kako korisnici ove knjige ne bi ostali prikraćeni za opća kulturna saznanja o temi koja ih interesira, te kako bi imali mogućnost anticipacije daljnjeg razvoja. Za cjelovito razumijevanje knjige nužna su osnovna predznanja o teoriji valova te fiziološkim i psihološkim aspektima zvuka. Pored toga, potrebno je i elementarno znanje o matematičkim funkcijama.

Navedena je vrlo obimna bibliografija (300 knjiga i članaka) koja može zainteresiranima poslužiti za temeljitiju analizu i širenje znanja. Na kraju je kazalo oko tisuću važnijih pojmova koji se spominju u knjizi te prilozi sponzora koji su omogućili tiskanje ove knjige. Nadam se da će ova knjiga, Sustavi ozvučenja i već ranije objavljena Akustika prostorija, u većem dijelu zaokružiti područje elektroakustike u korist svih zainteresiranih.

 

Sadržaj

3

 

Predgovor

20

 

Uvod

23

 

 

 

I

OSNOVE ZVUČNIH VALOVA

24

I.1.

Tlak, nastajanje sinusnog vala

24

I.2.

Faza i polaritet

28

I.3.

Harmonici

28

I.4.

Longitudinalni i transverzalni valovi

29

I.5.

Teoretski i praktični izvori zvuka

30

I.5.1.

Monopol

30

I.5.2.

Dipol i bipol

32

I.6.

Sumiranje sinusnih valova

37

I.7.

Amplituda

40

I.8.

Frekvencija

41

I.9.

Valna dužina i period

42

I.10.1.

Širenje zvuka u otvorenom prostoru

44

I.10.2.

Koherencija

44

I.10.3.

Konstruktivna interferencija

45

I.10.4.

Destruktivna interferencija

46

I.10.5.

Treptajni valovi, tonovi sume i razlike

47

I.10.6.

Fourierova transformacija

47

I.10.7.

Divergencija valova

48

I.10.8.

Ekscesna slabljenje

50

I.10.8.1.

Ekscesna slabljenje uslijed apsorpcije

50

I.10.8.2.

Ekscesna slabljenje uslijed magle, kiše i snijega

51

I.10.8.3.

Utjecaj vlažnosti na širenje zvuka

52

I.10.8.4.

Difrakcija zvuka

53

I.10.8.5.

Ekscesna slabljenje prepreka

54

I.10.8.6.

Utjecaj stabala, šuma i grmlja

56

I.10.8.7.

Ekscesna atenuacija iznad zemlje - bez zone sjene

58

I.10.8.8.

Ekscesna atenuacija iznad zemlje - zona u sjeni

58

I.10.8.9.

Turbulencija

58

I.10.8.10.

Prostiranje zvuka iznad brdovitog terena

58

I.10.8.11.

Atmosferske nehomogenosti

59

I.10.8.11.1.

Utjecaj vjetra i temperaturnih gradijenata

59

I.10.8.11.2.

Kolebanja razine zvučnog tlaka zvučnih valova pri prostiranju kroz atmosferu

60

I.11.

Decibel

61

I.11.1.

Snaga i Bel

61

I.11.2.

dBSPL

63

I.11.3.

dBm

64

I.11.4.

dBV

64

I.11.5.

dBu

65

I.11.6.

dBVU i dBfs

65

I.11.7.

Profesionalna razina

66

I.12.

Spektar šuma

67

I.12.1.

Bijeli šum

67

I.12.2.

Ružičasti šum

68

 

 

 

II

FIZIOLOŠKA I PSIHOLOŠKA AKUSTIKA

69

 

 

 

II.1.

Građa uha

69

II.2.

Frekvencije maksimalne osjetljivosti uha

69

II.3.

Slušni proces

72

II.4.

Psihofizika - ispitivanje razlike podražaja

75

II.5.

Presbycusis, tinnitus i diplacusis

75

II.6.

Glasnoća

77

II.6.1.

Prag osjeta sluha

77

II.6.2.

Razine jednake glasnoće

78

II.6.3.

Prag zvučnog intenziteta

80

II.6.4.

Razine glasnoće - mjerenje

80

II.7.

Prag razlike frekvencije

81

II.8.

Koncept kritičnih područja

81

II.9.

Prag maskiranja

81

II.10.

Binauralna lokalizacija

82

II.11.

Vremenska konstanta uha

82

II.12.

Haasov efekt i efekt prethođenja Wallacha, Meyera i Shodera

84

II.13.

Čujnost faze

86

II.13.1.

Definicije

87

II.13.2.

Prva ispitivanja faze

90

II.13.3.

Neke osobitosti ljudskog osjeta sluha

91

II.13.4.

Osjet faze zvučničkog sustava

97

II.13.5.

Utjecaj frekvencijskih filtra na osjet faze

98

II.13.5.1.

Utjecaj frekvencijskih filtra konstantne snage i konstantnog napona na osjet faze

103

II.13.6.

Čujnost vremenskog izobličenja zbog kašnjenja signala

104

II.13.7.

Sustav linearne faze - sustav s konstantnim grupnim kašnjenjem

106

II.13.8.

Čujnost faznih izobličenja

109

III.

ELEKTRO-AKUSTIČKO-MEHANIČKE ANALOGIJE

112

IV.

MIKROFONI

119

 

 

 

IV.1.

Podjela mikrofona po akustičkom tlaku

119

IV.1.1.

Tlačni mikrofon

120

IV.1.2.

Gradijentni mikrofon

122

IV.2.

Mikrofoni po električnoj podijeli

124

IV.2.1.

Dinamički mikrofon titrajnom zavojnicom

124

IV.2.1.1.

Izbor dinamičkog mikrofona

126

IV.2.2.

Dinamički mikrofon s trakom

126

IV.2.2.1.

Izbor mikrofona s trakom

127

IV.2.3.

Kondenzatorski mikrofon

128

IV.2.3.1.

Izbor kondenzatorskog mikrofona

131

IV.2.4.

Elektret mikrofoni

132

IV.2.4.1.

Izbor elektret mikrofona

133

IV.2.5.

Boundary mikrofon

133

IV.2.5.1.

Izbor boundary mikrofona

134

IV.3.

Definicija slobodnog polja i odziva tlaka

135

IV.4.

Tehničke karakteristike

135

IV.4.1.

Osjetljivost

135

IV.4.2.

Karakteristike u području preopterećenja

137

IV.4.3.

Linearnost i izobličenja

137

IV.4.4.

Frekvencijski odziv

137

IV.4.5.

Šum

138

IV.4.6.

Mikrofonske razine

138

IV.4.7.

Karakteristika usmjerenosti

139

IV.4.7.1.

Krivulje usmjerenosti obzirom na uporabu

139

IV.4.7.1.1.

Gradijentni mikrofon prvog reda

139

IV.4.7.1.2.

Omnidirekcionalni ili kružni

141

IV.4.7.1.3.

Bidirekcionalni

142

IV.4.7.1.4.

Kardioidni

142

IV.4.7.1.5.

Usmjerenije karakteristike

142

IV.4.7.1.6.

Izbor karakteristike usmjerenosti mikrofona

143

IV.5.

Stereo mikrofoni

144

IV.6.

Postavljanje mikrofona

144

IV.6.1.

Uporaba samo jednog mikrofona

144

IV.6.2.

Stereo

147

IV.6.3.

Razmaknuti mikrofoni

148

IV.6.4.

Koincidentni kardioidni mikrofoni

148

IV.6.5.

MS tehnika

149

IV.6.6.

Veliki orkestri

150

IV.6.7.

Studio tehnika

151

IV.6.7.1.

Mikrofon za svaki instrument

151

IV.6.7.2.

Blisko postavljanje mikrofona

151

IV.6.7.3.

Akustičke ograde oko instrumenata ili snimanje u zasebnim studijima

151

IV.6.7.4.

Snimanje uz pomoć slušalica

151

IV.6.7.5.

Velik broj snimaka jedne skladbe

152

IV.6.7.6.

Pop filtri, štitnici od vjetra, windjammer

152

IV.6.7.7.

Prilagođenje mikrofona glazbenom instrumentu

155

IV.7.

Podjela mikrofona

155

IV.8.

Izvod frekvencijskih odziva mikrofona

156

IV.9.

Sustavi bežičnih mikrofona

157

IV.9.1.

Antene bežičnih mikrofona

159

IV.9.2.

Postavljanje prijemnih i predajnih antena

160

IV.9.3.

Obrada audio signala

161

IV.9.4.

Mikroprocesorski diversity sustav

161

IV.10.

Povijest mikrofona

163

 

 

 

V.

ELEKTROSTATSKI ZVUČNICI

164

 

 

 

V.1.

Princip rada i analitička obrada

164

V.2.1.

Konstrukcija

168

V.2.2.

Materijali

170

V.2.3.

Primjenjiva pojačala snage elektrostatskih zvučnika

170

V.2.4.

Stator

170

V.2.5.

Membrana

170

V.2.5.1.

Postupak izrade premaza

174

V.2.5.2.

Tipične impedancije

175

V.2.5.3.

Otpor membrane

175

V.2.5.4.

Mjerenje površinskog otpora

176

V.2.5.5.

Lijepljenje membrane

177

V.2.6.

Audio transformatori

177

V.2.7.

Visokonaponski dio

177

V.2.7.1.

Kapacitet

177

V.2.7.2.

Visokonaponska kaskada

178

V.3.

Postupak konstrukcije

180

V.4.

Projektiranje sustava

182

 

 

 

VI.

PRIJENOSNA LINIJA,

POJASNA I KOMPAUNDNA KONFIGURACIJA,

DIPOLNI SUSTAV,

TLAČNI POBUĐIVAČI I LIJEVCI

184

 

 

 

VI.1.

Izbor zvučničke konfiguracije

184

VI.2.

Sustavi s prijenosnom linijom (TL)

184

VI.2.1.

Primjer proračuna TL sustava

187

VI.3.

Pojasna refleksna konfiguracija

189

VI.4.

Izobarična ili kompaundna konfiguracija

191

VI.5.

Dipolne zvučničke konfiguracije

195

VI.5.1.

Usmjerenost zvučnika i odziv prostorije

198

VI.5.2.

Stojni valovi u prostoriji

201

VI.5.3.

Kritični polumjer ili udaljenost

203

VI.5.4.

Primjenjiva pojačala snage dipolnih sustava

206

VI.5.5.

Princip rada dipolnog zvučnika

207

VI.5.6.

Dipolni linijski izvor

210

VI.6.

Tlačni pobuđivači

215

VI.6.1.

Konstrukcija tlačnog pobuđivača

215

VI.6.2.

Efikasnost tlačnog pobuđivača

217

VI.6.3.

Nadomjesna shema

217

VI.6.4.

Efikasnost zvučnika s lijevkom

218

VI.6.5.

Lomna točka zbog mase titrajnog sustava

219

VI.6.6.

Proračun visokofrekvencijske lomne točke

220

VI.6.7.

Sekundarne rezonancije

221

VI.6.8.

Proračun teoretske efikasnosti

221

VI.6.9.

Nelinearnosti tlačnih pobuđivača

222

VI.6.10.

Mjerenja i specifikacije tlačnih pobuđivača

222

VI.6.11.

Proračun ravnog vala u cijevi

223

VI.6.12.

Proračun izobličenja

224

VI.7.

Karakteristike lijevaka s konstantnom usmjerenošću

227

VI.7.1.

Zadaće lijevka s konstantnom usmjerenošću

228

VI.7.2.

Specifikacije lijevaka s konstantnom usmjerenošću

230

VI.7.3.

Polarne karakteristike

231

VI.7.4.

Frekvencijski odziv

232

VI.7.5.

Karakteristike postava lijevaka s konstantnom usmjerenosti

232

VI.7.5.1.

Sužavanje zone interferencije

234

VI.7.5.2.

Interferencija zvučnika postave

235

VI.7.5.3.

Projektiranje postave s lijevcima konstantne usmjerenosti

236

 

 

 

VII.

PROJEKTIRANJE DVOPOJASNOG ELEKTRODINAMIČKOG ZVUČNIČKOG SUSTAVA

239

 

 

 

VII.1.

Pristup izradi zvučnika

239

VII.1.1.

Broj zvučnika i tipovi sustava

239

VII.1.2.

Bas refleks, aperiodska i potpuno zatvorena kutija

240

VII.1.3.

Izbor zvučnika

242

VII.1.4.

Amplitudni i fazni odziv zvučnika

243

VII.1.5.

Dostupne tehnologije izrade

244

VII.2.

Dostupni materijali za izradu visokotonskih zvučnika

245

VII.2.1.

Izbor visokotonskog zvučnika

246

VII.3.

Dostupni materijali bas konusnih zvučnika

250

VII.3.1.

Materijali za izradu ovjesa

251

VII.3.2.

Materijali za košare zvučnika

251

VII.3.3.

Magnet i zavojnica

251

VII.4.

Parametri zvučnika

251

VII.4.1.

Izbor bas srednjetonskog zvučnika

253

VII.5.

Parametri potpuno zatvorene kutije

257

VII.5.1.

Qcb sustava

258

VII.5.2.

Optimalni parametri zatvorene kutije

259

VII.5.3.

Materijali za ispunu kutije

261

VII.5.4.

Utjecaj termoakustičnog materijala

261

VII.6.

Difrakcijski gubici na prednjoj ploči

262

VII.7.

Električna snaga zvučničkog sustava

266

VII.8.

Snaga i pomak komponenti sustava

268

VII.9

Vršna akceleracija sustava

269

VII.10.

Izbor frekvencijskih filtra

270

VII.10.1.

Pristup izradi filtra

273

VII.10.2.

Geometrija zvučničkog sustava

275

VII.10.3.

Izvedba filtra zvučnika

277

VII.10.4.

Shema filtra i vrijednosti elemenata

277

VII.10.5.

Linearizacija modula impedancije

283

VII.11.

Akustički centar zvučnika

286

VII.12.

Atenuacija visokotonskog zvučnika

288

VII.13.

Izrada frekvencijskog filtra

289

VII.14.

Izrada zvučničke kutije

289

VII.14.1.

Nacrti, montaža i obrada kutije

292

VII.14.2.

Stalci zvučničkog kabineta

292

VII.15.

Rezultati mjerenja sustava

292

VII.16.

Notch filtar

294

VII.17.

Utjecaj zaštitne mrežice zvučničkog sustava

297

VII.18.

Subjektivni slušni test

297

VII.18.1.

Utjecaj akustike prostorije i postave zvučnika

300

VII.18.2.

Utjecaj elektroakustičkih uređaja i kablova

301

VII.19.

Akustička analiza prostorije i optimizacija položaja zvučnika

302

VIII.

MEHANIČKA KONSTRUKCIJA ZVUČNIČKIH KUTIJA

305

VIII.1.

Svrha kutije

305

VIII.2.

Omjer stranica

306

VIII.3.

Materijal za izradu kutije

306

VIII.4.

Sprječavanje refleksija

306

VIII.5.

Unutrašnja apsorpcija

307

VIII.6.

Prigušenje

308

VIII.7.

Rezonantne frekvencije i oblik kutije

308

VIII.8.

Debljina stjenki, površina i materijal

309

VIII.9.

Mehanička ukrućenja

309

VIII.10.

Materijal za izradu zvučničke kutije

310

VIII.11.

Kutovi i rubovi

310

VIII.12.

Ukrućenja

310

VIII.13.

Bas refleks otvori i cijevi

311

VIII.14.

Postavljanje bas refleks cijevi

311

VIII.15.

Apsorpcija kutije

312

VIII.16.

Srednjetonska komora

312

VIII.17.

Raspored zvučnika na prednjoj ploči

312

VIII.18.

Više basova u jednom zvučniku

313

 

 

 

IX.

AKUSTIČKI APSORBER, HELMHOLTZOV REZONATOR I DIFUZER

314

 

 

 

IX.1.

Apsorber

316

IX.1.1.

Projektiranje i postavljanje apsorbera

317

IX.1.2.

Prikaz rezultata mjerenja gušenja refleksija

317

IX.2.

Projektiranje helmholtzovog rezonatora

319

IX.3.

Projektiranje i postavljanje difuzera

321

 

 

 

X.

MAGNETSKO SNIMANJE ZVUKA

326

 

 

 

X.1

Feromagnetizam

327

X.2

Osnove analognih uređaja za snimanje

329

X.2.1.

Snimanje

329

X.2.2.

Reprodukcija

331

X.2.3.

Prototip uređaja za magnetsko snimanje

331

X.2.4.

Visokofrekvencijski prednapon

332

X.2.5.

Magnetski medij

335

X.2.5.1.

Mediji s magnetskim česticama

335

X.2.6.

Uređaji za snimanje

338

X.2.6.1.

Uređaji s magnetskim trakama

338

X.2.6.2.

Mehanika uređaja za magnetsko snimanje

339

X.2.6.3.

Azimut

340

X.3.

Kazetofoni

341

X.4.

Podešavanje prednapona magnetizacije

341

X.5.

Izjednačavanje - ekvalizacija

342

X.6.

Odnos izobličenja, odziva i šuma

342

X.7.

Referencijalne trake

342

X.8.

Referencijalna razina

343

X.9.

Radna razina

343

X.10.

Ekvalizacijske razine

343

X.11.

Izvori šuma

344

X.12.

Tehnike kompandiranja

344

X.13.

Dupliciranje

345

 

 

 

XI.

DIGITALNA AUDIO TEHNIKA

346

 

 

 

XI.1.

Razlozi potrebe za digitalnom tehnikom i kratki povijesni prikaz

346

XI.2.

A/D i D/A pretvorba

347

XI.3.

Alias

354

XI.4.

Binarni brojevi i bit

357

XI.5.

Kvantizacijski šum i dither

358

XI.6.

Noise shaping

360

XI.7.

Komplement broja 2

361

XI.8.

Frekvencijska širina pojasa i prostor na tvrdom disku

363

 

 

 

XI.9.

PRIJENOS DIGITALNIH SIGNALA

364

XI.9.1.

Prijenos AES/EBU signalom

365

XI.9.2.

Informacije o AES/EBU

367

XI.9.3.

Jitter prijenosnih linija

368

XI.9.4.

Temeljni frame rate

368

XI.9.5.

S/PDIF

368

XI.9.6.

Jitter

369

XI.9.6.1

Jitter, AES/EBU i S/PDIF

370

XI.9.6.2.

Jitter u nizu audio uređaja i A/D pretvarač

370

XI.9.6.3.

Jitter i digitalni signal procesori

371

XI.9.6.4.

Računala i jitter

371

XI.9.6.5.

Kompakt disk i jitter

371

XI.9.6.6.

Novija rješenja

372

 

 

 

XI.10.

OSNOVE DIGITALNOG SNIMANJA ZVUKA

372

XI.10.1.

Principi digitalnog snimanja zvuka

372

XI.10.2.

Diskretno vrijeme

373

XI.10.3.

Diskretna amplituda

373

XI.10.4.

Sustav za digitalno snimanje i obradu podataka

374

XI.10.5.

Utjecaj rezolucije

375

XI.10.6.

Utjecaj frekvencije uzimanja uzoraka

376

XI.10.7.

Snimanje digitalnih podataka

377

XI.10.8.

Kod ispravka greške

378

XI.10.9.

Prednosti digitalnih signala

379

XI.10.10.

Formati digitalnih signala

380

XI.10.10.1.

Uobičajeni sustavi kodiranja

380

XI.10.10.2.

Sustavi za snimanje i pohranu podataka

381

 

 

 

XI.11.

SAŽIMANJE I REDUCIRANJE PODATAKA

382

XI.11.1.

Strategije sažimanja

383

XI.11.2.

Postupci sažimanja PCM signala

384

XI.11.2.1.

Sniženje frekvencije uzorkovanja i rezolucije kvantizacije

384

XI.11.2.2.

Redundancija i prediktivno kodiranje

384

XI.11.2.3.

Irelevantnost i perceptualno kodiranje

386

XI.11.2.3.1

Sažimanja perceptualnim kodiranjem

387

XI.11.2.3.2.

MPEG audio sažimanje

388

XI.11.2.3.2.1.

MPEG-1 ISO/IEC 11172

389

XI.11.2.3.2.2.

MPEG-2 ISO/IEC 13818

392

XI.11.2.3.2.3.

MPEG-4 ISO/IEC 14496

396

XI.11.2.3.2.4.

MPEG-7 ISO/IEC 15938

399

XI.11.2.3.2.5.

MPEG-21 ISO IEC 18034

402

XI.11.2.3.2.6.

Rekapitulacija MPEG Audio sažimanja

402

XI.11.2.3.2.7.

Perceptualni model

405

XI.11.2.3.3.

Kritična područja

406

XI.11.2.3.4.

Bark

407

XI.11.2.3.5.

Temporalno maskiranje

407

XI.11.2.3.6.

Koraci algoritma

408

XI.11.2.3.7.

Format bitstream

409

XI.11.2.3.8.

Primjer maskiranja

409

XI.11.2.3.9.

MPEG slojevi

409

XI.11.2.3.10.

Efikasnost MPEG audio sažimanja

410

XI.11.3.

Digitalni formati WAV, WMA, MP3, OGG

410

XI.11.3.1.

Usporedba postupaka sažimanja

413

XI.11.3.2.

CBR i VBR

414

 

 

 

XI.12.

RAZVOJ DIGITALNIH UREĐAJA ZA SNIMANJE

414

XI.13.

OSNOVE CD

417

XI.13.1.

Tehnologije koje su omogućile razvoj CD

417

XI.13.2.

Pregled osnovnih značajki

418

XI.13.3.

Pogonski prijenos

421

XI.13.4.

Konstrukcija CD diska

421

XI.13.5.

Informacija na CD i CD-ROM disku

422

XI.13.6.

Princip rada CD optike

423

XI.13.7.

Laser

424

XI.13.8.

Servo sustav

425

XI.13.9.

Obrada audio podataka

426

XI.13.10.

Demodulacija i ispravak greške

426

XI.13.11.

Filtriranje signala na izlazu

428

XI.13.12.

D/A pretvarač

428

XI.13.12.1.

Višebitni pretvarač

429

XI.13.12.2.

Jednobitni pretvarači

430

XI.13.12.3.

Usporedba HIGH BIT i LOW BIT pretvarača

432

XI.13.12.4.

Digitalno filtriranje, naduzorkovanje i Noise Shaping

433

XI.13.12.5.

Prednosti sustava s naduzorkovanjem

435

XI.13.13.

Pravilan smještaj CD reproduktora

436

XI.14.

DVD DIGITALNI SVESTRANI DISK

436

XI.14.1.

DVD tehnologija

437

XI.14.2.

Mogućnosti uporabe

440

 

 

 

XI.15.

DVD-AUDIO I HIGH RESOLUTION AUDIO

440

XI.15.1.

Kapacitet

440

XI.15.2.

Zvuk visoke rezolucije

441

XI.15.3.

5.1 okružujući zvuk

441

 

 

 

XI.16.

HIGH DEFINITION COMPATIBLE DIGITAL (HDCD)

441

XI.16.1.

Koder sustava

442

XI.16.2.

A/D pretvorba

443

XI.16.3.

Analiza signala i memorija

443

XI.16.4.

Decimirajući filtar i redukcija na 44.1 kHz

443

XI.16.5.

Dekodiranje i struktura pojačanja

443

XI.16.6.

Skriveni kod/izlazni dither/kvantizacija

444

XI.16.7.

Dekoder sustava

444

 

 

 

XI.17.

SUPER AUDIO CD I DSD (DIRECT STREAM DIGITAL)

445

XI.17.1.

Zahtjevi međunarodnog ISC odbora

446

XI.17.2.

Tehnologije koje omogućavaju SACD

446

XI.17.3.

Direct stream digitalno kodiranje

446

XI.17.4.

Delta-sigma pretvarač (D S )

447

 

 

 

XI.18.

DIGITAL AUDIO TAPE R- DAT I S- DAT

450

XI.18.1.

R- DAT

450

XI.18.2.

Osnovne karakteristike R-DAT

450

XI.18.3.

Format

451

XI.18.4.

Ispravak greške

451

XI.18.5.

Mogućnosti profesionalnog sustava

452

XI.18.6.

Prijenosni R-DAT

453

XI.18.7.

S-DAT

454

 

 

 

XI.19.

MINI DISC

455

XI.19.1.

Snimanje/reprodukcija magneto/optičkom metodom

455

XI.19.2.

Magneto/optički zapis

456

XI.19.3.

Organizacija podataka

457

 

 

 

XI.20.

DIGITALNI SIGNALNI PROCESORI

458

XI.20.1.

Noviji digitalni procesori SONY, BERINGHER

458

 

 

 

XII.

SUSTAVI OZVUČENJA

463

 

 

 

XII.1.

Projektni alati i kriteriji analize razglasnog sustava

463

XII.2.

MIKROFONSKA PRETPOJAČALA, TONSKA I AUTOMATSKA MIJEŠALA

465

XII.2.1.

Mikrofonska pretpojačala

465

XII.2.2.

Šum

466

XII.2.3.

Pojačanje i ulazne razine

468

XII.2.4.

Transformatorski ulazi

468

XII.2.5.

Radiofrekvencijske smetnje

468

XII.2.6.

Profesionalna pretpojačala

469

XII.2.7.

Tonska miješala sustava ozvučenja

470

XII.2.8.

Ulazne opcije miksera

470

XII.2.9.

Sustav za kombiniranje izlaza

471

XII.2.10.

Izlazne opcije miksera

473

XII.2.11.

Izlazno monitoriranje

473

XII.2.12.

Mikser u mikseru

473

XII.2.13.

Matrica

474

XII.2.14.

Panoramski potenciometar

475

XII.2.15.

Specifikacije miksera

476

XII.3.

AUTOMATSKI MIKSERI

477

XII.3.1.

Razlika pojačanja i razine

479

XII.3.2.

Upravljanje automatskim mikserom

480

XII.3.3.

Petersov sustav

481

XII.3.4.

Detektori razine

481

XII.3.5.

Adaptivni prag aktiviranja

482

XII.3.6.

Julstromov detektor razine

482

XII.3.7.

Algoritam pojačanja proporcionalan razini

482

XII.3.8.

Matrična pretpojačala

483

 

 

 

XII.4.

IZBOR I POSTAVLJANJE ZVUČNIKA

485

 

 

 

XII.5.

KINO SUSTAVI

489

XII.5.1.

Obrada signala

490

XII.5.2.

Subbas zvučnici

490

XII.5.3.

Dolby Stereo i okružujući sustavi

491

XII.5.3.1.

Princip rada

492

XII.5.3.2.

Dolby Cinema procesori

492

 

 

 

XII.6.

OPĆI POSTUPAK SPAJANJA ELEKTROAKUSTIČKIH UREĐAJA I ZAŠTITA OD PRENAPONA

493

XII.6.1.

Centralno uzemljenje

494

XII.6.2.

Posebno mrežno napajanje

494

XII6.3.

Smještaj audio elektronike

494

XII.6.4.

Prenaponska zaštita

495

XII.6.5.

Načini zaštite

495

XII.6.6.

Metal Oksid Varistor

495

XII.6.7.

Čistoća napojne mreže

496

XII.6.8.

Impulsne pojave na mreži

497

XII.6.9.

Kratkotrajni pad napona

497

XII.6.10.

Kratkotrajno valovanje ili visoki napon

497

XII.6.11.

Referencijalna mreža signala

498

XII.6.12.

Definiranje kakvoće napajanja

499

 

 

 

XII.7.

ORMARI S UREĐAJIMA

499

XII.7.1.

Uzemljenja ormara s uređajima

500

XII.7.2.

Spajanje ekrana signalnih kablova

501

XII.7.3.

Povezivanje dvaju uređaja preko prespojnog polja

502

XII.7.4.

Povezivanje mikrofona preko prespojnog polja

503

XII.7.5.

Povezivanje mikrofona preko miksera

503

XII.7.6.

Uzemljenje kućišta elektroničkih uređaja

504

 

 

 

XII.8.

RADIO FREKVENCIJSKE SMETNJE

505

 

 

 

XII.9.

PROJEKTIRANJE SUSTAVA OZVUČENJA

506

XII.9.1.

Slabljenje zvuka - obrnuto kvadratu udaljenosti

506

XII.9.2.

Karakteristike usmjerenosti zvučnika

507

XII.9.3.

Sustav ozvučenja u otvorenom prostoru

510

XII.9.3.1.

Akustično pojačanje

511

XII.9.3.2.

Utjecaj usmjerenosti mikrofona i zvučnika na maksimalno pojačanje sustava

512

XII.9.3.3.

Potrebno pojačanje

513

XII.9.3.4.

Razumljivost sustava

514

XII.9.3.5.

Razine buke u otvorenom prostoru

515

XII.9.4.

Sustavi ozvučenja u prostorijama

516

XII.9.4.1.

Direktno i ječno zvučno polje

517

XII.9.4.2.

Kritični polumjer

517

XII.9.4.3.

Konstanta prostorije R

519

XII.9.4.4.

Statistički model i situacija u praksi

521

XII.9.5.

Sustav ozvučenja u zatvorenom prostoru

522

XII.9.5.1.

Mikrofonija i potencijalno pojačanje sustava

522

XII.9.5.2.

Analiza zvučnog polja u maloj prostoriji

523

XII.9.5.3.

Proračun za prostoriju srednje veličine

526

XII.9.5.4.

Proračun akustičkog pojačanja

527

XII.9.5.5.

Distribuirani zvučnički sustav

529

XII.9.5.5.1.

Proračun distribuiranih sustava računalom

530

XII.9.5.5.2.

Proračun potencijalnog i potrebnog akustičkog pojačanja distribuiranih sustava

531

XII.9.5.6.

Pojačanje sustava i frekvencijski odziv

534

XII.9.5.7.

Pojačanje u prostoriji

535

XII.9.5.8.

Mjerenje pojačanja sustava ozvučenja

535

XII.9.5.9.

Opći zahtjevi za razumljivost govora

536

XII.9.5.10.

Određivanje razumljivosti

538

XII.9.5.10.1.

Primjer određivanje razumljivosti

541

XII.9.5.11.

Postupak pri projektiranju ozvučenja u prostoriji

542

XII.9.5.12.

Arhitektura sustava ozvučenja

543

XII.9.5.13.

Tipični dijagram

543

 

 

 

XII.10.

PRESJEK ZVUČNIČKIH INSTALACIJA -

547

XII.10.1.

Niskoomske linije

547

XII.10.2.

100V linije

548

 

 

 

XII.11.

PRIMJER OZVUČENJA ZATVORENOG PROSTORA

549

XII.11.1.

Tehnički opis

549

XII.11.2.

Specifikacija razglasnog sustava

553

XII.11.3.

Razmještaj elektroakustičke opreme

554

XII.11.4.

Proračun ozvučenja

556

XII.11.5.

Blok shema razglasnog sustava

558

XII.11.6.

Razmještaj opreme u rackovima

560

XII.11.7.

Opis dijelova opreme

560

XII.11.8.

Dispozicija opreme u ton kabini

562

XII.11.9.

Opis osnovnih mogućnosti i faza rada u dvorani

564

XII.11.9.1.

Skupovi

565

XII.11.9.2.

Priredbe

565

XII.11.9.3.

Kino projekcije

565

XII.11.10.

Ozvučenje za priredbe s dva zvučnika

566

XII.11.11.

Opis izvedenog stanja instalacija

566

 

 

 

XIII.

MJERENJA U ELEKTROAKUSTICI

567

 

 

 

XIII.1.

Opći uvod

567

XIII.1.1.

Izlazna impedancija

568

XIII.1.2.

Ulazna impedancija

569

XIII.1.3.

Faktor pojačanja

569

XIII.1.3.1.

Linearnost pojačanja

569

XIII.1.4.

Frekvencijska širina pojasa

570

XIII.1.5.

Fazni odziv

570

XIII.1.6.

Slew Rate

570

XIII.1.7.

Frekvencijska širina pojasa

572

XIII.1.8.

Maksimalni izlazni napon

572

XIII.1.9.

Mjerenja šuma

572

XIII.1.10.

Dinamičko područje

573

XIII.1.11.

Odnos signal/šum

574

XIII.1.12.

Ekvivalentni ulazni šum (EIN)

575

XIII.1.13.

Faktor potiskivanja zajedničkog signala (CMRR)

575

XIII.1.14.

Ukupno harmonijsko izobličenje (THD)

576

XIII.1.15.

Ukupno harmonijsko izobličenje + šum (THD+N)

577

XIII.1.16.

Istosmjerni offset

578

XIII.1.17.

Ispitivanje elektroakustičkih pretvarača

578

XIII.1.17.1.

Efikasnost mikrofona

578

XIII.1.17.2.

Frekvencijska karakteristika mikrofona

579

XIII.1.17.3.

Usmjerena karakteristika mikrofona

579

XIII.1.17.4.

Harmonička izobličenja mikrofona

579

XIII.1.17.5.

Tranzijentna izobličenja

579

XIII.1.17.6.

Naponi smetnje

579

XIII.1.17.7.

Impedancija mikrofona

579

XIII.1.17.8.

Korisnost mikrofona

579

 

 

 

XIII.2.

ELEKTROAKUSTIČKA MJERENJA PRIMJENOM RAČUNALA

580

XIII.2.1.

Elektroakustička mjerenja primjenom zvučne kartice računala i posebnih programa

581

XIII.2.2.

Mjerenje frekvencijskog odziva

582

XIII.2.3.

FFT analiza

583

XIII.2.4.

Prozor filtri

584

XIII.2.5.

MLS analiza

585

XIII.2.6.

Impulsni odziv klasičnom i MLS metodom

586

XIII.2.7.

Ostale pogodnosti MLS metode

587

XIII.2.8.

Mjerenje dvokanalnim FFT analizatorom spektra

588

XIII.2.9.

Signal generator

591

XIII.2.10.

Točnost signala

592

XIII.2.11.

Analiza glasa

593

XIII.2.12.

Primjer digitalnog filtriranja

594

XIII.2.13.

Vrijeme odjeka

595

XIII.2.14.

Prijenosna funkcija amplitudnog i faznog odziva

596

XIII.2.15.

Analiza vibracija

597

XIII.2.16.

Analiza ukupnog harmonijskog izobličenja (THD)

599

XIII.2.17.

Intermodulacijsko izobličenje (IMD)

600

XIII.2.18.

MJERENJE I MODELIRANJE IMPEDANCIJE RAČUNALOM

601

XIII.2.18.1.

Mjerenje impedancije programom Spectra Lab

602

XIII.2.18.2.

Mjerenje impedancije programom Speaker Workshop

604

XIII.2.18.3.

Modeliranje impedancije zvučnika

Program Speakershop

607

 

 

XIII.2.19.

Prespojno polje za zvučnu karticu

610

XIII.3.

ELEKTROAKUSTIČKA MJERENJA PRIMJENOM MJERNE PLOČICE ZA RAČUNALO S D S PRETVARAČEM

612

XIII.3.1.

Mjerna kartica

612

XIII.3.2.

Specifikacije

613

XIII.3.3.

Generator

613

XIII.3.4.

Analizator

613

XIII.3.5.

Mjerni mikrofon

613

XIII.3.6.

Specifikacije

614

XIII.3.7.

Delta-Sigma pretvarač (D S )

614

XIII.3.8.

Konfiguracija računala

614

XIII.3.9.

Radna površina mjernog sustava

615

XIII.3.10.

Izbornik mjernih metoda

616

XIII.3.11

Upravljanje generatorom

616

XIII.3.12

Upravljanje ulazima

617

XIII.3.13

Upravljanje mikrofonom

617

XIII.3.14

Osnovni načini spajanja

617

XIII.3.15

Spajanje mjernog sustava

618

XIII.3.16

Priključenje mikrofona

618

XIII.3.17

Aktiviranje i pohrana arhiva

619

XIII.3.18

Eksportiranje grafike

619

XIII.3.19

Glavno mjerno sučelje

619

XIII.3.20

Grafički prikaz

620

XIII.3.21

MLS u vremenskom području

621

XIII.3.22

Multimetar

621

XIII.3.23.

Precizni zvukomjer

621

XIII.3.24.

RCL most

621

XIII.3.25.

Uporaba multimetra

621

XIII.3.26.

Upravljanje generatorom

622

XIII.3.27.

Zvukomjer

623

XIII.3.28

FFT i RTA

624

XIII.3.28.1.

Spektar buke

624

XIII.3.28.2.

LCR metar

625

XIII.3.28.3.

Mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta

626

XIII.3.28.4.

Interakcija multimetra i FFT

627

XIII.3.28.5.

FFT upravljački panel

628

XIII.3.28.6.

Podešavanje FFT mjerenja

628

XIII.3.28.7.

FFT i analiza u realnom vremenu

628

XIII.3.28.8.

Usrednjavanje

629

XIII.3.28.9.

Oscilograf (Time Data)

629

XIII.3.28.10.

Mjerenja CD reproduktora i CDROM-a FFT-eom

631

XIII.3.28.11.

Mjerenje pretpojačala

635

XIII.3.29

MLS

637

XIII.3.29.1.

MLS upravljački panel

638

XIII.3.29.2.

Padajući izbornici trake sa zadaćama

638

XIII.3.29.3.

Dijalog MLS podešavanja

638

XIII.3.29.4.

MLS alati za naknadnu obradu (Postprocesing)

640

XIII.3.29.5.

Dugmad trake sa zadaćama

641

XIII.3.29.6.

Mjerenje frekvencijskog odziva

641

XIII.3.29.7.

Mjerna razina

641

XIII.3.29.8.

MLS veličina

642

XIII.3.29.9.

Akustički frekvencijski odziv

643

XIII.3.29.10.

Mjerenje električne i akustične faza zvučnika

648

XIII.3.29.11.

Faza i grupno kašnjenje

648

XIII.3.29.12.

Prava faza, minimalna faza i ekscesna faza

651

XIII.3.29.13.

Akustički centar zvučnika ekscesno grupno kašnjenje

653

XIII.3.29.14.

ETC i step odziv

659

XIII.3.29.15.

ETC krivulja

659

XIII.3.29.16.

Step odziv

661

XIII.3.29.17.

Step odziv zvučnika minimalne i linearne faze i dinamičkog sustava neminimalne faze

663

XIII.3.29.18.

Određivanje osjetljivosti zvučnika postprocesnim alatom

665

XIII.3.29.19.

Mjerenje vremena odjeka

666

XIII.3.30.

Sinusna analiza

666

XIII.3.30.1.

Upravljački panel sinusne analize

667

XIII.3.30.2.

Padajući izbornici trake sa zadaćama

667

XIII.3.30.3.

Podešavanje pri sinusnom mjerenju

668

XIII.3.30.4.

Kratki opis utjecaja načina mjerenja na točnost

669

XIII.3.30.5.

Koračna i kontinuirana promjena frekvencije

670

XIII.3.30.6

Frekvencijska rezolucija

670

XIII.3.30.7.

Gating

671

XIII.3.30.8.

Izobličenja i podešavanja

672

XIII.3.31.

Istitravanje (Waterfall)

674

XIII.3.31.1.

Upravljački panel analize istitravanja

675

XIII.3.31.2.

CSD i ETF modovi - podešavanje i mjerenje

675

XIII.3.31.3.

Načini arhivskog prikazivanja, podešavanje i rad

676

XIII.3.31.4.

Mjerenje CSD (Cumulative Spectral Decay)

677

XIII.3.32.

Mjerenje impedancije i Thiele-Small parametara

679

XIII.3.32.1.

Interni način mjerenja impedancije

679

XIII.3.32.2.

Interakcija multimetra i FFT

681

XIII.3.32.3.

Mjerenje impedancije zvučnika

681

XIII.3.32.4.

Podešavanje ispravne razine

682

XIII.3.32.5.

Utjecaj šuma okoline

683

XIII.3.32.6.

Utjecaj vibracija

684

XIII.3.32.7.

Thiele-Small parametri

684

XIII.3.32.8.

Upravljački panel T-S parametara

685

XIII.3.32.9.

Opis simbola

685

XIII.3.32.10.

TS - metoda korak po korak

686

XIII.3.32.11.

Metoda minimalnog kvadrata pogreške MSE

690

XIII.4.

SLOŽENIJI MJERNI SUSTAVI

690

 

 

 

XIV.

KORELACIJA SUBJEKTIVNIH I OBJEKTIVNIH KARAKTERISTIKA ELEKTROAKUSTIČKIH SUSTAVA

692

XV.

LITERATURA

695

 

Kazalo

712

 

Bilješka o piscu

723

 

Prilog

724

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |