Sadržaj

English

 

Dobrodošli audio profesionalci, studenti i ljubitelji dobrog zvuka. Nedavno su objavljene knjige

AKUSTIKA PROSTORIJA, ZVUČNICI, POJAČALA I SPOJNI VODOVI

ISBN 953-97685-0-0 UDK 681.84 : 534.84

Pročitajte predgovor knjige i naslove poglavlja

SUSTAVI OZVUČENJA, SNIMANJE ZVUKA I DIGITALNA AUDIO TEHNIKA

ISBN 953-97685-1-9 UDK 681.84 : 534.84

Pročitajte predgovor knjige i naslove poglavlja

Zahvaljujem Vam što ste nabavili obje knjige i tako dobili na poklon ovaj CD-ROM. Ako ste ga posudili, naslovnice su poveznice za dodatne informacije o knjigama. Za otvaranje nekih PDF datoteka potreban je password.

Knjige su obvezna literatura i temeljni izvor znanja na Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Splitu i Fakultetu za elektrotehniko, računalništvo in informatiko u Mariboru na kolegijima Akustika, Audio i video sustavi, Elektroakustika, Osnove fiziološke i govorne akustike, Digitalnu obradu signala i Obradu zvučnih signala.

Ovaj CD-ROM je osobni poklon, nije dostupan u prodaji niti je namijenjen prodaji. Vidi CIP Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Splitu

Na ovim stranicama ( ) možete pročitati neke prikaze knjige u stručnom tisku kao i više tekstova istog autora, temeljenih na spomenutim knjigama. Pored toga prikazani su projekti izrade elemenata akustičke obrade slušaonice i studija, a prikazani su i neki realizirani projekti razglasnih sustava za multimedijalne teatre s okružujućim zvukom. Pored toga CD sadrži i sadržaj kolegija: Elektroakustika, Digitalna obrada signala i Obrada zvučnih signala.

Sve htm stranice su napisane ručno u notepad-u od 1998.