o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

Links

Site Map

Studio monitor

Mehanička konstrukcija zvučničkih kutija

Transmission Line, Band Pass & Isobaric Configuration

Popis 500 Top-End zvučnika

zvučnici

Kavitacije membrana

Konstrukcije dipolnih zvučnika

Kompresione kutije

Preporučljivi zvučnici za izradu High End kutija

Linkovi o akustici prostorija

 

 

KAVITACIJE MEMBRANA

Rezonancije i kavitacije konusnih membrana

Rezonancije zvučničkih membrana glavni su krivci za čujne koloracije dinamičkih zvučnika. Rezonancije nastaju zbog toga što se konusne membrane izrađuju od vrlo laganih materijala male krutosti kako bi se postigla visoka efikasnost. Rezonantna frekvencija konusne membrane definirana je izrazom:

fn=h7 n [E/3< (1 - = 2)]1/2/4; a2

gdje je:

h - debljina konusne membrane u [m]

7 n – korijen frekvencijske jednadžbe

E - Yungov modul [N/m2]

< - gustoća [kg/m3]

= - Poissonov odnos

a - promjer konusne membrane u [m]

n - broj čvornih linija u smjeru promjera

Drugi nedostatak konusne membrane je efekt kavitacije pri čemu je gornja granična frekvencija određena izrazom:

fn < cos3 [E/< (1 - = 2)]1/2/2; a

gdje je

3 - kut pri vrhu konusa

Analiziramo li ove dvije jednadžbe, zaključit ćemo kako se uz mali kut konusa dobije vrlo visoka rezonantna frekvencija konusne membrane, ali tada uslijed kavitacija koje poprimaju maksimalnu vrijednost, frekvencijski odziv postaje vrlo nepravilan. Zato možemo sa sigurnošću utvrditi kako je konusnom membranom teoretski nemoguće dobiti linearan frekvencijski odziv. Te probleme rješava membrana u obliku diska.

Akustička ispitivanja pokazala su da najbolje zvuče dinamički zvučnici koji nemaju izražene koloracije uzrokovane rezonancijama membrane. Utjecaj rezonancija dobro se uočava na vrlo precizno ispisanom frekvencijskom odzivu zvučnika u visokoj rezoluciji. Ovdje namjerno promatramo zvučnik niže kvalitete kako bi nepravilnosti došle što više do izražaja. Zvučnik ima papirnatu membranu i papirnati ovjes, koji je produžetak membrane. Prva rezonancija je na 450 Hz, a vrlo brzo slijede još dvije, druga na 500 i treća na 600 Hz. Ukupan efekt ovih rezonancija je istiskivanje zraka po čvornim linijama rezonancija na membrani, uz istovremeno titranje cijele membrane što rezultira povećanjem akustičkog izlaza za 6 dB u odnosu na analitički dobivenu vrijednost.

Na vrijednosti od oko 1000 Hz javljaju se prve cirkularne rezonancije membrane, koje prati značajan pad odziva, zbog povlačenja čvorne linije prema vrhu membrane. Daljnjim povećanjem frekvencije dolazi do javljanja dijametralnih i koncentričnih rezonancija membrane u pravilnim intervalima pa odziv postaje krajnje nelinearan.

 

Opisani zvučnici nisu rijetkost, iako su potpuno neupotrebljivi za reprodukciju visoke vjernosti. Situacija se može poboljšati primjenom mehaničkog prilagođenja impedancije po rubu membrane. Rub je potrebno premazati materijalom koji će potpuno apsorbirati sve površinske valove koji putuju prema vanjskom rubu membrane. Tako neće postojati mogućnost njihove refleksije od ruba i vraćanje, što uzrokuju nastajanje stojnih valova i rezonancije koje koloriraju zvuk.

Primjenom ovih i drugih metoda realizirane su membrane koje posebnim konstrukcijama potpuno izbjegavaju stvaranje bilo kakvih rezonancija.

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |