120 Year Of Electronic Music
USB to MIDI:
USB na MIDI vmesnik,MIDI napravo lahko priklopimo na PC in krmilimo s različnimi programi.
© 2009-2012 AudioLogs s.p. ¤ Maribor ¤ tel.: +386 2 25 26 266 ¤ www.audiologs.com ¤ e-pošta: info@audiologs.com
Ogled laboratorija za načrtovanje in izdelavo posebnih integriranih vezij,FRI Ljubljana,November 2006
USB to MIDI Drivers inštalacija: MIDUINO s strani Tom Scarff Miduino MIDI projects
shema
prototip
vezja