o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

sitemap

links

SUSTAVI OZVUČENJA

SNIMANJE ZVUKA I DIGITALNA AUDIO TEHNIKA

2003 -750 str. - 22x15 cm- 500 ilustracija- 30 tablica-350 referenci-kazalo-ISBN 953-97685-1-9 UDK 681.84 : 534.84

OPĆENITO O KNJIZI

SPONZORI I TISKARA

KATALOGIZACIJA

SADRŽAJ PREDGOVOR

GDJE SE PRODAJE

RECENZIJE

ELEKTRO

MAJSTOR

SLOBODNA DALMACIJA

SVIJET ELEKTRONIKE

NOVI LIST

SVET ELEKTRONIKE

 

ELEKTRO - STRUČNI ČASOPIS ZA ELEKTROTEHNIKU

IZ LITERATURE:

SUSTAVI OZVUČENJA

snimanje zvuka i digitalna audio tehnika

Nedavno je objavljena i druga najavljena knjiga iz oblasti elektroakustike autora Ozrena Bilana. Knjiga ima 835 stranica, 14 poglavlja i 612 potpoglavlja, oko 500 slika i 20 tablica. Broj referenci citirane i korištene literature je 314. Knjigu tvore sljedeća poglavlja:

1. Osnove zvučnih valova

2. Fiziološka i psihološka akusti ka

3. Elektro-akustičko-mehaničke analogije

4. Mikrofoni

5.Elektrostatski zvučnici

6. Prijenosna linija, pojasna i kompaudna konfiguracija, dipolni sustav, tlačni pobuđivači i lijevci

7. Projektiranje dvopojasnog elektrodinamičkog zvučničkog sustava

8. Mehanička konstrukcija zvučničkih kutija

9. Akustički apsorber, Helmholtzov rezonator i difuzer

10. Magnetsko snimanje zvuka

11. Digitalna audiotehnika

12. Sustavi ozvučenja

13. Mjerenja u elektroakustici

14. Korelacija subjektivnih i objektivnih karakteristika elektroakustičkih sustava

Autor je ovom knjigom nastojao obraditi elektroakustičke teme koje njegova prva knjiga Akustika prostorija, zvučnici, pojačala i spojni vodovi nije obuhvatila. To se u prvom redu odnosi na sustave ozvučenja, snimanje zvuka, elektroakustička mjerenja i digitalnu audiotehniku. Može se reći da su to jedine knjige na hrvatskom jeziku koje obrađuju praktične elektroakustičke teme.

Ova knjiga namijenjena je svima koji žele proširiti saznanja o elektroakustici, kao i onima koji se profesionalno bave problemima elektroakustike. Pored studenata i profesionalaca, knjiga pruža zanimljive informacije i onima koji se akustikom bave kao hobijem, amaterima i audiofilima konstruktorima. Na samom početku knjiga daje osnove fizičke teorije zvuka, te fiziološke i psihološke akustike kao neophodan uvod u razumijevanje svih ostalih akustičkih fenomena. Knjiga izlaže materiju na pristupačan način, praktično usmjeren, te stoga ne sadrži detaljna matematička izvođenja, nego uglavnom relacije od značenja u praksi. Prikazani primjeri u knjizi također predstavljaju uglavnom konkretne, uspješno riješene probleme iz prakse.

Osim nabrojenih 14 poglavlja, popisa korištene literature i opsežnog kazala pojmova, na kraju knjige nalaze se i dva priloga: Sustavi okružujuće reprodukcije zvuka i Tipovi, principi rada i mjerenje slušalica..

Pripremila: mr. sc. Sandra Antešević Maričić, dipl.ing.

PROČITAJTE VIŠE...

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |