o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

sitemap

links

AKUSTIKA PROSTORIJA

ZVUČNICI, POJAČALA I SPOJNI VODOVI

1998 -500 str. - 22x15 cm-250 ilustracija-20 tablica-370 referenci-kazalo-ISBN 953-97685-0-0 UDK 681.84 : 534.84

OPĆENITO O KNJIZI

SPONZORI I TISKARA

KATALOGIZACIJA

SADRŽAJ PREDGOVOR

GDJE SE PRODAJE

RECENZIJE

HIFI

MAJSTOR

SLOBODNA DALMACIJA

SVIJET ELEKTRONIKE

NOVI LIST

BANAK

CROSAT

SVET ELEKTRONIKE

HI FI JOURNAL

MAJSTOR, 3-4/99 ožujak/travanj 1999

Akustika prostorija

TAJNE DOBROG ZVUKA

Udžbenik o reprodukciji zvuka - Akustika prostorija zvučnici, pojačala i spojni vodovi, splitskog autora Ozrena Bilana, poznatog stručnjaka s područja elektroakustike, pravo je osvježenje. Ova knjiga nudi znalački komponiran pregled stručnog znanja, otvarajući potpuno nov pristup gotovo svakodnevnoj temi - vjernoj reprodukciji zvuka

Za razliku od raznih popularnih časopisa gdje se dobar zvuk i audiooprema često mistificira, Ozren Bilan kreće otpočetka, podastirući čitatelju egzaktna matematička objašnjenja svih tajni dobrog zvuka, od akustike prostora do ustrojstva rada osnovnih elemenata audiosustava zvučnika i pojačala.

Knjiga je izvanredno štivo zaznalce, pa će matematika i fizika vjerojatno na prvi pogled odbiti one koji traže pitku priču i laička objašnjenja osnovnih audiopojmova. Medutim, Akustika prostorija nije namijenjena samo konstruktorima, projektantima i studentima nego i svim poklonicima top-end reprodukcijske glazbe, slušateljima - diskofilima, koji će u ovoj knjizi pronaći obilje korisnih informacija i uputa za poboljšanje i rekonstrukciju postojećih sustava reprodukcije ili akustike prostorija.

Knjiga sadrži 500 stranica s temama razrađenim u osam cjelina, bogato je ilustrirana i vrvi konkretnim primjerima:

1. dio: Predvidanje buke u poluječnom prostoru: 52 stranice, 12 ilustracija osnovne definicije, zaštita sluha,15 riješenih primjera uz usporedbu Sabineove relacije s preciznim metodama... itd.

2. dio: Analiza i sinteza akustički malih prostorija: 100 stranica, 70 ilustracija

Reyleigh-formula, Schroederova frekvencija, percepcije zvučnih refleksija, apsorpcija, refleksija, difuzija, tipovi apsorbera, konstrukcija apsorbera, flutter-jeka, interakcija zvučnih valova i objekata, pozicioniranje zvučnika u prostorijama, stereoprezentacija, akustička izobličenja, akustička mjerenja (oktavna analiza, FFT, TDS, MLS, Wignerova distribucija). Oblik i veličina prostorije, Olson, Bonello, Knudsen, Guilford i Loudenov kriterij. Izrađeni primjeri s konstrukcijskim detaljima: slušaonica, kabina simultanog prevodenja, multimedijska prostorija, studio i kontrolna režija... itd.

3. dio - Elektrodinamički zvučnici: 72 stranice, 48 ilustracija - sastavni dijelovi, konstrukcijske razlike, izradeni primjeri uporabom thielesmall značajki, mjerenje TS-značajki, impulsni odziv, Dublet, Heyser, kvadrirani impuls, ETC, 3D odziv, Wignerova distribucija... itd.

4. dio - Elektrodinamički zvučnik u kutiji: 36 stranica,10 ilustracija- izradeni primjeri proračuna zvučničkih kutija, proračun zvučničke kutije s arhitektonskog gledišta, sinteza zvučnika iz značajki sustava ... itd.

5. dio - Skretnice: 25 stranica, 23 ilustracije funkcija cilja, Čebiševljev odziv, Butterworthov odziv, Linkwitz-Rilayev odziv, izradeni primjeri od 1. do 4. reda, usporedba analitičkih i računalskih metoda... itd.

6. dio - Sinteza zvučničkog sustava: 54 stranica, 22 ilustracije - sustavni pristup, usporedba sustava s minimalnom fazom i fazno linearnog sustava, izbor zvučnika, atenuacija zvučnika u sustavu, lineariziranje modula impedancije, gušenje rezonancija, raspodjela snage u višepojasnom zvučniku, konstrukcija skretnice, izbor pasivnih elemenata, mehanička konstrukcija, usporedba 50 najpoznatijih računalskih programaza projektiranje zvučničkih sustava, akustička mjerenja i akustičko modeliranje... itd.

7. dio - Izlazno pojačalo: 78 stranica, 50 ilustracija izbor aktivnih elemenata, neka sklopovska rješenja, aktivni i pasivni simetrični ulazi, rješenja ulaznih sklopova, rješenja izlaznih sklopova, utjecaj modula impedancije, audiotransformatori, klase rada, negativna povratna reakcija i unaprijeđena veza, potreb

na snaga, rješenje ispravljača, dinamička snaga, mostovi, zaštite, tehnologija tiskanih pločica, tehnologija materijala, mjerenja, impulsna izobličenja, slew rate, damping-faktor, programi za capture i layout...itd.

8. dio - Zvučnički vodovi: 35 stranica,15 ilustracija - princip konstantnog napona, struje zvučnika, utjecaj na promjene frekvencijskog odziva, tipovi vodova, geometrija, materijali, skin-efekt, galvanizacija, šentirajući kapacitet, nelinearna izobličenja, električna polja, nečistoće, polarizacija, magnetostrikcija, RF-smetnje... itd.

Cijena knjige s uključenim porezom na dodanu vrijednost je 366 kuna, a možete je naručiti i putem Majstora ako ispunite narudžbenicu na str. 56. Na zahtjev, uz knjigu možete dobiti i CD-ROM s katalogom od 100.000 elektroničkih proizvoda. (lo)

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |