o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

sitemap

links

AKUSTIKA PROSTORIJA

ZVUČNICI, POJAČALA I SPOJNI VODOVI

1998 -500 str. - 22x15 cm-250 ilustracija-20 tablica-370 referenci-kazalo-ISBN 953-97685-0-0 UDK 681.84 : 534.84

OPĆENITO O KNJIZI

SPONZORI I TISKARA

KATALOGIZACIJA

SADRŽAJ PREDGOVOR

GDJE SE PRODAJE

RECENZIJE

HIFI

MAJSTOR

SLOBODNA DALMACIJA

SVIJET ELEKTRONIKE

NOVI LIST

BANAK

CROSAT

SVET ELEKTRONIKE

HI FI JOURNAL

SVIJET ELEKTRONIKE, br.14, srpanj/kolovoz 1999.

Akustika prostorija; zvučnici, pojačala i spojni vodovi

autor: Ozren Bilan, dipl. ing.

Zadovoljstvo je pozdraviti na hrvatskom jeziku jednu novu stručnu knjigu, a posebno ako dolazi iz pera (hm, računala) domaćeg autora. Ozren Bilan je rođen i živi u Splitu. Maturirao je temom "Elektronske cijevi" na gimnaziji u Splitu a diplomirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu temom "Odnos čovjek - elektroakustički sustav s kibernetičkog gledišta". Nakon završenog studija, radi kao projektant i konstruktor složenih elektroakustičkih sustava i konzultant za arhitektonsku akustiku. Projektirao je veliki broj elektroakustičkih sustava u zemlji i inozemstvu. Autor je više desetaka stručnih i popularnih članaka objavljenih u zemlji i inozemstvu, s temama iz eiektroakustike, računalne znanosti, multimedije i visoke vjernosti reprodukcije.

Da li ste znali da kitovi mogu komunicirati na udaljenosti od 85000 km (ne, niste krivo pročitali!), a pri tome ispuštaju najglasniji i najdublji zvuk koji može proizvesti neko živo biće - izmjerena glasnoća je 188 dB?" pita nas autor u uvodu svoje knjige. Zainteresiranog čitatelja dalje vodi kroz osam poglavlja, u kojima su obrađene sljedeće teme:

1. Predviđanje razine buke u poluječnom prostoru (buka i sluh, snaga, intenzitet i gustoća energije zvučnog polja, zvučni spektar, višestruki izvori, zvuk u prostoriji, predviđanje i proračun razine buke u prostoriji...)

2. Analiza i sinteza akustički malih prostorija (svojstva prirodnih izvora zvuka, stojni valovi, vlastite frekvencije prostorije, odjek, apsorpcija, refleksija, difuzija, lepršava jeka, pozicioniranje zvučnika sa stajališta akustike prostorije, akustička izobličenja, mjerenja akustike prostorija, akustičko projektiranje malih prostorija...)

3. Elektrodinamički zvučnici (nastajanje zvuka, podjela i konstrukcijske razlike, sastavni dijefovi dinamičkih zvučnika, osobine elektromehaničkih pretvarača...)

4. Elektrodinamički zvučnik u kutiji (zatvorena zvučna kutija, kompromisi, akustičko prigušenje, formule za projektiranje zatvorene kutije, postupak i primjer proračuna; bas refleks zvučna kutija, formule, postupak i primjer proračuna; zvučnik s lijevkom, projekt lijevka, postupak i primjer proračuna...)

5. Skretnice (najčešće korištene pasivne skretnice, primjeri Butterworth i Linkwitz-Rilay skretnica prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda (6-24 dB/oktavi)...)

6. Sinteza zvučničkog sustava (izbor pristupa projektu zvučnika, izbor zvučnika, primjenjivost različitih tipova zvučnika, vrste krutih membrana; sustav s dva zvučnika, postupak sinteze, podjela snage u višepojasnom zvučniku, konstrukcija skretnice, mehanička konstrukcija zvučničke kutije...)

7. Izlazno pojačalo snage (izbor aktivnih komponenata, sklopovska rješenja, sprezanje zvučnika i pojačala, prilagođenje impedancije i dinamička snaga, umošćavanje pojačala snage, sklopovi zaštite, objektivne značajke, konačna izvedba...)

8. Zvučnički vodovi (osnove, induktivitet, kapacitet i otpor voda, tipovi vodova, svojstva bakra kao vodića, tipične karakteristike, linearne i nelinearne greške, smetnje...)

Iz ovog (znatno skraćenog) popisa tema obrađenih u knjizi, vidljiva je širina područja kojim se autor bavi. Zapravo, u lancu snimanja i reprodukcije zvuka, zvučnik i akustika prostorije u kojoj slušamo jesu najkritičnije karike, i čine vrlo kompleksan sustav podložan najrazličitijim utjecajima. Zbog ove kompleksnosti, matematika obrada je složena i nepodesna za širu čitalačku publiku. Autor je ovdje uspio uspostaviti povoljan odnos između egzaktnog i popularnog pristupa.

S jedne strane, knjiga je namijenjena onima koji se profesionalno bave problemima akustike i elektroakustike; ovi čitatelji će u knjizi naći mnoštvo korisnih podataka i formula, koje opisuju širenje zvuka u prostoru, proračun zvučničke kutije i skretnice itd. S druge strane, čitatelj koji se visokom vjernošću reprodukcije bavi kao hobijem - bilo samo kao slušatelj bilo kao konstruktor - naći će u knjizi pojednostavljene opise osnovnih principa, mnoštvo ilustracija i savjete iz prakse, koji ovu knjigu čine pristupačnijom. Možemo reći, da će knjigu u cijelosti moći razumjeti čitatelji koji posjeduju elementarna znanja o širenju zvučnih valova i elektroakustici. Za zahtjevnijeg čitatelja, na kraju svakog poglavlja je navedena najvažnija literatura koja pokriva obrađeno područje; citirano je više od 370 mogućih izvora dodatnih informacija.

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |