o knjizi

akustika prostorija

zvučnici

pojačala

spojni kabeli

mjerenja

pitanja i odgovori

sitemap

links

AKUSTIKA PROSTORIJA

ZVUČNICI, POJAČALA I SPOJNI VODOVI

1998 -500 str. - 22x15 cm-250 ilustracija-20 tablica-370 referenci-kazalo-ISBN 953-97685-0-0 UDK 681.84 : 534.84

OPĆENITO O KNJIZI

SPONZORI I TISKARA

KATALOGIZACIJA

SADRŽAJ PREDGOVOR

GDJE SE PRODAJE

RECENZIJE

HIFI

MAJSTOR

SLOBODNA DALMACIJA

SVIJET ELEKTRONIKE

NOVI LIST

BANAK

CROSAT

SVET ELEKTRONIKE

HI FI JOURNAL

AUDIO UDŽBENIK

Piše: Zvonimir Vukovojac

Nedavno izdana knjiga "Akustika prostorija" dipl. ing. Ozrena Bilana zaslužuje i puno više od ove jedne stranice u našem časopisu. Nakon dugo, dugo vremena Hrvati su dobili udžbenik i priručnik za sve one kojima akustika, elektroakustika i hi-fi ne predstavljaju tek usputnu zabavu. Knjiga će biti podjednako zanimljiva profesionalcima i amaterima. I jedni i drugi će u njoj naći odgovore na gotovo sva pitanja vezana za reprodukciju zvuka, jer je autor na 500 stranica obuhvatio većinu tema vezanih za reprodukciju zvuka u zatvorenim prostorima. Iako vrlo stručna i koncizna, sa dosta ozbiljne matematike i fizike knjiga će biti vrlo zanimljivo štivo i za hi-fiste početnike koji su od matematike odustali još u srednjoj školi.

U prvi trenutak možda će im se sve to činiti previše napredno, ali svakim slijedećim čitanjem stvari postaju jasnije. Izvanredno dobro napisano štivo trpi i preskakanja "dosadnih formula" i početniku nerazumljivih dijelova ne gubeći smisao. Za razliku od knjiga posvećenih isključivo hi-fi tematici "Akustika prostora" pristupa reprodukciji zvuka i njenim čimbenicima potpuno nepristrano i sa znanstvenih osnova, razotkrivajući mnoge "tajne" i "trikove" često pripisivane ezoteriji hi-fija, pa ćemo, na primjer, u knjizi naći objašnjenje zašto jedan kondenzator zvuči bolje od drugog ili zbog čega pojačala iste snage prilikom slušanja djeluju različito snažno. Knjiga je podijeljena u osam dijelova i dok je prvi "predviđanje buke u poluječnom prostoru" namijenjen isključivo kao pomoć profesionalcima, ostali dijelovi prepuni su lako razumljivih informacija o akustici, zvučnicima, pojačalima i kablovima.

Zanimljivo je da uz svaki primjerak knjige kupac dobiva i CD ROM sa katalogom tvrtke "RS elektronika" namijenjen elektroničarima-praktičarima na kojem se nalazi brdo tehničkih podataka za nekoliko tisuća elektronskih komponenti. No, da bi dobili bolju predođbu o sadržaju ove knjige donosimo vam dio predgovora. "...Pored toga, pri pisanju ove knjige, drugi cilj je bio učiniti akustiku dostupnijom širem krugu zainteresiranih te poboljšati komunikaciju između korisnika, projektanata i proizvođača na području akustike i elektroakustike. Saznanja o načinima rješavanja problema koji se javljaju u praksi, omogućavaju pristup analizi i sintezi akustike prostorija, posebno tzv. malih prostorija, kao što su prevodilačke kabine, glazbene slušaonice, multimedijalne prostorije i studiji za snimanje.

Pri analizi usvojen je popularni pristup, pisan jednostavnim jezikom i bez opširne matematičke analize, ali predočene su bitne relacije kojima se brzo mogu izračunati najvažnije značajke. Gdje god je to bilo moguće, složena matematička analiza je nadopunjena ili zamijenjena grafičkim prikazima (cca. 250 slika i fotografija te 20 tabela). Zbog toga se ova knjiga može smatrati uvodnom za navedeno područje. U prvom dijelu dani su elementarni pojmovi o buci i fizičkim procesima nastajanja zvuka te interakcijama zvučnih valova s prostorijom, kao i o najvažnijim fiziološkim i psihološkim faktorima s tim u vezi. U tom području od primarne važnosti je zaštita ljudskog zdravlja i to - sluha. Nakon toga obrađuju se metode predviđanja buke u prostorijama uz definiranje osnovnih akustičkih veličina. U drugom dijelu razmatra se akustička obrada prostora uz analizu svojstava zvučnih polja i njihove interakcije s elementima akustičke obrade prostora, uz mnoge upute i savjete za projektiranje novih ili poboljšanje akustike postojećih prostora. Posebno su detaljno obrađeni primjeri akustičke obrade kabina za prevođenje, slušaonica za reprodukciju glazbe visoke vjernosti, multimedijske prostorije za surround reprodukciju i studija za snimanje. Budući da je najvažnija namjena takvih prostora reprodukcija snimljene glazbe putem zvučnika, a poznavanje osobina zvučnika je preduvjet pristupu akustičke analize prostora, u trećem dijelu analiziraju se zvučnici. Najrašireniji su elektrodinamički pretvarači; njima je posvećena najviša pozornost. Detaljno su obrađene najvažnije električne, mehaničke i magnetske značajke zvučnika, kao i načini postave i ugradnje u prostorijama za reprodukciju. Sve relevantne značajke su numerički prikazane, uz izračunate primjere, a prikazani su i načini vrlo jednostavnih, ali i sofisticiranih mjerenja svih potrebnih značajki zvučnika. U četvrtom dijelu analiziraju se zvučnici u tri karakteristične kutije: potpuno zatvorenoj kutiji, bas refleks kutiji i kutiji s lijevkom. Za svaki tip predočene su aproksimacijske relacije kojima se brzo, uz zadovoljavajuću točnost, mogu proračunati zvučničke kutije te su predstavljeni izračunati primjeri za svaki tip. Nakon proračuna zapremnine zvučničke kutije, u petom dijelu analiziraju se skretnice potrebne za realizaciju višepojasnih zvučničkih sustava. Za sve popularne tipove skretnica predstavljene su relacije za projektiranje i prikazani su izračunati primjeri. Nakon toga, u šestom dijelu, prikazan je postupak sinteze višepojasnog zvučnika s naglascima na izboru pristupa sintezi i mehaničkoj konstrukciji zvučničkih kutija. Potom slijedi prikaz najpoznatijih računalskih programa. Za najbolje funkcioniranje zvučnik treba postaviti u prostoriju s odgovarajućom akustikom, ali potrebno je i vrlo kvalitetno pojačalo snage koje će ga pobuđivati. Zbog toga knjiga, u sedmom dijelu, analizira pojačala snage vrhunske kakvoće. Analizirani su aspekti sklopovskih rješenja ulaznog i izlaznog stupnja pojačala snage poluvodičke i termoionske konstrukci je, izlaznih transformatora cijevnih pojačala, razmotreni su zahtjevi ispravljača za visoku kakvoću reprodukcije, analizirani su sklopovi zaštite, negativne povratne reakcije i karakter termalne disipacije. Nakon sklopovskih rješenja, razmotrena je tehnologija materijala te objektivne značajke zvuka uz sva relevantna akustička mjerenja.

Spominju se programi za crtanje električnih shema, optimizaciju sklopova i autoruteri za izradu tiskanih pločica. Jedan često zanemareni element elektroakustičkog sustava ostavljen je za osmi, završni dio, ove knjige - to su zvučnički vodovi. Sistematski su obrađeni najvažniji aspekti zvučničkih vodova kako u linearnom, tako i u nelinearnom području. Pored toga, predstavljene su i upute kako izabrati "najbolji" vod, a to je upravo onaj koji ima najvjerniju reprodukciju. Knjigu u cijelosti mogu razumjeti čitatelji s elementarnim znanjima o širenju zvučnih valova i nekim elektroakustičkim predznanjima. Budući da je zamišljena kao uvod u navedenu temu, matematička obrada je minimalna..."

Preporučamo.

| Home Hr | Site Map Hr | English | Contact Us |